Lietuvos Standartizacijos departamentas

Spausdinti puslapio vidurį

Naujienos
Pasirašyta Lietuvos standartizacijos departamento ir Vytauto Didžiojo universiteto sutartis dėl nemokamos prieigos prie Lietuvos standartų

Gegužės 16 d. Lietuvos standartizacijos departamentas ir Vytauto didžiojo universitetas, kuris yra Lietuvos akademinės elektroninės bibliotekos (eLABa) konsorciumą administruojanti instituciją, pasirašė sutartį dėl galimybės suteikti visoms eLABa konsorciumo institucijoms prieigą prie elektroninių standartų versijų mokslo studijų ir savišvietos tikslais.

Plačiau
Standartizacijos organizacijų dėmesys paslaugų sektoriui

Vertinant pagal sukuriamą BVP ir darbuotojų skaičių, paslaugų sektorius visame pasaulyje lenkia gamybos sektorių, todėl paslaugų standartai dar niekada nebuvo tokie reikalingi. Tarptautinė standartizacijos organizacija jiems skiria didžiulį dėmesį.

Plačiau
Pasirodė naujas gegužės–birželio „ISO focus“ numeris

Naujajame gegužėsbirželio mėnesių „ISO focus“ numeryje dėmesys skiriamas paslaugų sričiai. O paslaugų sektorius plečiasi labai dinamiškai. Pavyzdžiui, dar visai neseniai tokios interneto paslaugos kaip elektroninė bankininkystė ar prekyba buvo nežinomos. Šiandien daugeliui mūsų tai – svarbi kasdienio gyvenimo dalis.

Plačiau
CEN patvirtino naują švaresnio kuro standartą

CEN patvirtino naują parafininio dyzelino, gauto sintezės arba hidrovalymo būdu, Europos standartą. Standartas EN 15940, kuris bus paskelbtas iki 2016 metų pabaigos, nustato reikalavimus ir bandymo metodus, skirtus parduodamam ir pristatomam parafininiam dyzelinui, kurio sudėtyje yra iki 7% riebalų rūgščių metilesterio ir kuris naudojamas dyzeliniuose varikliuose.

Plačiau
Pasirodė naujas biuletenis, kuriame paskelbti nauji ir netekę galios standartai

Išleistas penktasis šių metų Lietuvos standartizacijos departamento biuletenis, kuriame paskelbti nauji ir netekę galios standartai ir kiti leidiniai. Buvo išleista 213 naujų dokumentų. Šeši iš jų išleisti lietuvių kalba, kiti – anglų. Trys standartai perimti iš Tarptautinės standartizacijos organizacijos, likę – iš Europos standartizacijos organizacijų. Galios neteko 119 standartų ir kitų leidinių.

Plačiau
ISO kovos su kyšininkavimu standartui įjungta žalia šviesa

Kyšininkavimas yra rimta mūsų laikų problema, kainuojanti gyvybes ir griaunanti ekonomiką visame pasaulyje. Už naują ISO rengiamą kovos su kyšininkavimu standartą ką tik buvo balsuota kaip už patikimą ir šiuo metu jis yra paskutiniame etape prieš paskelbimą.

Plačiau
Įvyko Lietuvos standartizacijos departamento organizuotas nemokamas seminaras „Standartų taikymas kultūros paveldo išsaugojimo ir atminties institucijose“

Šių metų  balandžio 14 d. vyko Lietuvos standartizacijos departamento organizuotas nemokamas seminaras „Standartų taikymas kultūros paveldo išsaugojimo ir atminties institucijose“. Pranešimus skaitė Vilniaus universiteto Komunikacijos fakulteto profesorius Rimvydas Laužikas ir Lietuvos nacionalinės Martyno Mažvydo bibliotekos Informacijos mokslų departamento direktorė, Vilniaus universiteto Komunikacijos fakulteto docentė daktarė Nijolė Bliūdžiuvienė.

Plačiau
ISO ir IEC paskelbė vadovą, kaip rengti mažoms ir vidutinėms įmonėms palankius standartus

Europos standartizacijos komitetas (CEN), Europos elektrotechnikos standartizacijos komitetas (CENELEC) ir Smulkaus verslo standartų asociacija (SBS), kuri atstovauja Europos mažoms ir vidutinėms įmonėms standartizacijos procese Europos lygmeniu, džiaugiuosi, kad tarptautinės standartizacijos organizacijos (ISO ir IEC) paskelbė „Standartų rašymo vadovą atsižvelgiant į mažų ir vidutinių įmonių poreikius“.

Plačiau
ISO pateikia naują aplinkosauginių ženklų standarto redakciją

Prisidėti prie aplinkos saugojimo tapo refleksu daugeliui vartotojų, kurie galvoja apie perkamų produktų poveikį aplinkai. Ant produktų ar įpakavimų etikečių daugėja aplinkosauginių simbolių, grafinių ženklų, paskatinusių būtinybę plėtoti aplinkosaugos ženklinimo standartus, kurie atsižvelgia į visus atitinkamus produkto gyvavimo ciklo aspektus.

Plačiau
Archyvas