Lietuvos Standartizacijos departamentas

Spausdinti puslapio vidurį

Naujienos
Liepos 1 d. – nauja elektroninė Lietuvos standartų parduotuvė

Nuo liepos 1d. pradės veikti nauja Lietuvos standartizacijos departamento elektroninė parduotuvė, kurioje bus sudaryta galimybė greitai ir patogiai įsigyti tiek elektronines, tiek popierines standartų versijas. Registruoti klientai galės užsisakyti ir standarto skaitymo paslaugą už 1 eurą. Skaitymo trukmė – 24 val.

Plačiau
Pasirodė naujas biuletenis, kuriame paskelbti nauji ir netekę galios standartai

Išleistas šeštasis šių metų Lietuvos standartizacijos departamento biuletenis, kuriame paskelbtos svarbiausios gegužės mėn. standartizacijos naujienos bei nauji ir netekę galios standartai ir kiti leidiniai. Išleistas 131 naujas dokumentas. Keturi iš jų išleisti lietuvių kalba, kiti – anglų. Visi jie perimti iš Europos standartizacijos organizacijų. Galios neteko 107 standartai ir kitų leidiniai.

Plačiau
Paskelbta metinė ETSI ataskaita

ETSI paskelbė savo metinę veiklos ataskaitą, kurioje išsamiai pristatoma 2015 metais Europos telekomunikacijų standartų instituto vykdyta veikla, susijusi su skirtingomis veiklos sritimis: apsauga, viešuoju saugumu, transportu, elektroniniais tinklais, ryšio priemonėmis, informacinėmis ir ryšių technologijomis ir kt. 

Plačiau
Pasirodė naujas CEN-CENELEC žurnalo „Connect“ numeris

Birželio mėnesį CEN-CENELEC išleido naująjį „Connect“ numerį. Žurnale pateikiami interviu su naujuoju CENELEC prezidentu Bernhard Thies ir IEC pirmininko pavaduotoju bei valdybos pirmininku James Matthews. Pristatomi atlikti darbai, buvę ir būsimi renginiai. Į leidinį taip pat įtraukta ir specialioji ataskaita „Žiedinė ekonomika“, aptariami nauji išleisti standartai bei sudaryti technikos komitetai.

Plačiau
Pasirašyta Lietuvos standartizacijos departamento ir Vytauto Didžiojo universiteto sutartis dėl nemokamos prieigos prie Lietuvos standartų

Gegužės 16 d. Lietuvos standartizacijos departamentas ir Vytauto didžiojo universitetas, kuris yra Lietuvos akademinės elektroninės bibliotekos (eLABa) konsorciumą administruojanti instituciją, pasirašė sutartį dėl galimybės suteikti visoms eLABa konsorciumo institucijoms prieigą prie elektroninių standartų versijų mokslo studijų ir savišvietos tikslais.

Plačiau
Standartizacijos organizacijų dėmesys paslaugų sektoriui

Vertinant pagal sukuriamą BVP ir darbuotojų skaičių, paslaugų sektorius visame pasaulyje lenkia gamybos sektorių, todėl paslaugų standartai dar niekada nebuvo tokie reikalingi. Tarptautinė standartizacijos organizacija jiems skiria didžiulį dėmesį.

Plačiau
Pasirodė naujas gegužės–birželio „ISO focus“ numeris

Naujajame gegužėsbirželio mėnesių „ISO focus“ numeryje dėmesys skiriamas paslaugų sričiai. O paslaugų sektorius plečiasi labai dinamiškai. Pavyzdžiui, dar visai neseniai tokios interneto paslaugos kaip elektroninė bankininkystė ar prekyba buvo nežinomos. Šiandien daugeliui mūsų tai – svarbi kasdienio gyvenimo dalis.

Plačiau
CEN patvirtino naują švaresnio kuro standartą

CEN patvirtino naują parafininio dyzelino, gauto sintezės arba hidrovalymo būdu, Europos standartą. Standartas EN 15940, kuris bus paskelbtas iki 2016 metų pabaigos, nustato reikalavimus ir bandymo metodus, skirtus parduodamam ir pristatomam parafininiam dyzelinui, kurio sudėtyje yra iki 7% riebalų rūgščių metilesterio ir kuris naudojamas dyzeliniuose varikliuose.

Plačiau
Archyvas