Lietuvos Standartizacijos departamentas

Spausdinti puslapio vidurį

Naujienos
Išleistas šeštasis 2018 m. Lietuvos standartizacijos departamento biuletenio numeris

Išleistas šeštasis 2018 m. Lietuvos standartizacijos departamento biuletenio numeris, kuriame pateikiamos standartizacijos aktualijos: ekspertės iš Lietuvos dalyvavimas ISO/TC darbo grupės posėdyje, Europos standartų platintojų forumas. Taip pat pateikiama informacija apie išleistus Lietuvos standartus ir kitus leidinius, į lietuvių kalbą išverstus Lietuvos standartus ir kitus leidinius, patikslintas Lietuvos standartų lietuviškas antraštes, negaliojančius ir skelbiamus negaliosiančiais Lietuvos standartus, peržiūrimus originaliuosius Lietuvos standartus, nemokamą prieigą prie standartų projektų tekstų, viešajai apklausai pateiktus standartų projektus, Europos standartizacijos organizacijų išleistus standartus ir kitus leidinius.

NAUJIENA. Nuo šio numerio Departamentas pradeda skelbti informaciją apie pradėtus rengti Europos standartų ir kitų leidinių projektus.

Atsisiųsti Lietuvos standartizacijos departamento biuletenį galite čia.

Įsigyti ar skaityti standartą galite elektroninėje standartų parduotuvėje. Visais su standartų įsigijimu susijusiais klausimais kreipkitės tel. (8 5) 270 9341 arba el. paštu platinimas@lsd.lt

Plačiau
Archyvas