Lietuvos Standartizacijos departamentas

Spausdinti puslapio vidurį

Naujienos
Lietuvos ir Ukrainos bendradarbiavimas standartizacijos srityje

2018 m. liepos 16–17 d. Lvove įvyko 18-asis Lietuvos ir Ukrainos tarpvyriausybinis prekybinio ir ekonominio bei mokslinio ir techninio bendradarbiavimo komisijos (TVK) posėdis.

Posėdyje Lietuvos standartizacijos departamentui atstovavo direktorius Rimantas Sanajevas.

Šalys džiugiai pažymėjo aukštą abipusiškai naudingo bendradarbiavimo lygį standartizacijos srityje.

Plėtojant bendradarbiavimą standartizacijos srityje, Ukrainos ir Lietuvos atstovai pritarė 2005 m. LR Vyriausybės ir Ukrainos ministrų kabineto pasirašyto susitarimo dėl bendradarbiavimo standartizacijos, metrologijos ir atitikties įvertinimo srityse keitimo projektui ir tarpinstitucinio bendradarbiavimo priemonių planui. Šiuos dokumentus, pakvietus Ukrainos atstovus į Lietuvą, planuojama pasirašyti iki šių metų lapkričio mėnesio.

Taip pat Lietuvos atstovai kolegas iš Ukrainos pakvietė dalyvauti 2019 m. rugpjūčio mėn. Lietuvoje vyksiančiame nacionalinių Baltijos šalių standartizacijos organizacijų forume (BSF).

nuotr. Lietuvos ir Ukrainos tarpvyriausybinė komisija

Plačiau
Išleistas šeštasis 2018 m. Lietuvos standartizacijos departamento biuletenio numeris

Išleistas šeštasis 2018 m. Lietuvos standartizacijos departamento biuletenio numeris, kuriame pateikiamos standartizacijos aktualijos: ekspertės iš Lietuvos dalyvavimas ISO/TC darbo grupės posėdyje, Europos standartų platintojų forumas. Taip pat pateikiama informacija apie išleistus Lietuvos standartus ir kitus leidinius, į lietuvių kalbą išverstus Lietuvos standartus ir kitus leidinius, patikslintas Lietuvos standartų lietuviškas antraštes, negaliojančius ir skelbiamus negaliosiančiais Lietuvos standartus, peržiūrimus originaliuosius Lietuvos standartus, nemokamą prieigą prie standartų projektų tekstų, viešajai apklausai pateiktus standartų projektus, Europos standartizacijos organizacijų išleistus standartus ir kitus leidinius.

NAUJIENA. Nuo šio numerio Departamentas pradeda skelbti informaciją apie pradėtus rengti Europos standartų ir kitų leidinių projektus.

Atsisiųsti Lietuvos standartizacijos departamento biuletenį galite čia.

Įsigyti ar skaityti standartą galite elektroninėje standartų parduotuvėje. Visais su standartų įsigijimu susijusiais klausimais kreipkitės tel. (8 5) 270 9341 arba el. paštu platinimas@lsd.lt

Plačiau
Archyvas