Lietuvos Standartizacijos departamentas - Teisės aktai

Spausdinti puslapio vidurį

Teisės aktai

LRV nutarimai

 • Nutarimas "Dėl keitimosi informacija apie standartus, techninius reglamentus ir atitikties įvertinimo procedūras taisyklių patvirtinimo"

  Nauja redakcija nuo 2016-11-01: Nr. 957, 2016-09-28, paskelbta TAR 2016-09-29
 • Nutarimas "Dėl originaliųjų Lietuvos standartų rengimo tvarkos aprašo patvirtinimo"

  Nutarimas nuo 2008 m. birželio 18 d., Nr. 559, 2008-06-05.
  Galiojanti suvestinė redakcija: 2013 m. rugsėjo 29 d.

Direktoriaus įsakymai

 • Įsakymas "Dėl Standartų ir kitų leidinių taikymo Lietuvos Respublikoje"

  Įsakymas nuo 2019 m. lapkričio 12 d., Nr. V-74, 2019-11-08, paskelbta TAR 2019-11-11
 • Įsakymas "Dėl nacionalinės standartizacijos veiklos organizavimo ir vykdymo aprašo patvirtinimo"

  Įsakymas nuo 2017 m. liepos 1 d., Nr. V-52, 2017-06-29, paskelbta TAR 2017-06-30
 • Įsakymas "Dėl lietuviškųjų atpažinimo kortelių leidėjo atpažinimo numerio suteikimo"

  Įsakymas nuo 2017 m. gruodžio 21 d., , 2017-12-19, paskelbta TAR 2017-12-20
 • Įsakymas "Dėl Lietuvos standartizacijos departamento technikos komisijos darbo reglamento ir personalinės sudėties patvirtinimo"

  Įsakymas nuo 2016 m. rugsėjo 30 d., Nr. V-76,
  Galiojanti suvestinė redakcija: 2019 m. spalio 30 d.
 • Įsakymas "Dėl Lietuvos standartizacijos departamento technikos komiteto veiklos plano formos patvirtinimo"

  Įsakymas nuo 2018 m. kovo 20 d., Nr. V-24
 • Įsakymas "Dėl Lietuvos standartizacijos departamento technikos komiteto nuostatų patvirtinimo"

  Įsakymas nuo 2019 m. lapkričio 29 d., Nr. V-79, 2019-11-26, paskelbta TAR 2019-11-28
 • Įsakymas "Dėl standartų ir kitų leidinių įsigijimo ir naudojimo sąlygų taisyklių patvirtinimo"

  Įsakymas nuo 2018 m. rugsėjo 1 d., Nr. V-68, 2018-08-27, paskelbta TAR 2018-08-28
 • Įsakymas "Dėl standartų ir kitų leidinių pardavimo kainų skaičiavimo metodikos patvirtinimo"

  Įsakymas nuo 2019 m. sausio 2 d., Nr. V-92, 2018-12-27, paskelbta TAR 2018-12-28
  Galiojanti suvestinė redakcija: 2019 m. liepos 29 d.
 • Įsakymas "Dėl Lietuvos standartų ir kitų leidinių redakcijų lietuvių kalba rengimo paslaugų kainų metodikos patvirtinimo" (2018 m. vasario 2 d., Nr.V-15)

  Įsakymas nuo 2018 m. vasario 2 d., Nr. V-15
 • Įsakymas "Dėl savanoriškos veiklos tarptautinėse ir europos standartizacijos organizacijose išlaidų kompensavimo sąlygų ir tvarkos aprašo patvirtinimo"

  Įsakymas nuo 2019 m. kovo 19 d., Nr. V-20
  Galiojanti suvestinė redakcija: 2019 m. rugsėjo 18 d.
Atgal Spausdinimo versija