Lietuvos Standartizacijos departamentas

Spausdinti puslapio vidurį

Naujienos
Išleistas devintasis 2020 m. Lietuvos standartizacijos departamento biuletenio numeris

Išleistas devintasis 2020 m. Lietuvos standartizacijos departamento biuletenio numeris, kuriame pateikiama informacija apie išleistas originaliųjų Lietuvos standartų pataisas, išleistus Lietuvos standartus ir kitus leidinius, išverstus į lietuvių kalbą standartus ir kitus leidinius, negaliojančius ir skelbiamus negaliosiančiais Lietuvos standartus ir kitus leidinius, peržiūrimus originaliuosius Lietuvos, Europos ir tarptautinius standartus, viešajai apklausai teikiamus standartų projektus, nemokamą prieigą prie standartų projektų tekstų, pradėtus rengti Europos standartų ir kitų leidinių projektus, Europos standartizacijos organizacijų išleistus standartus ir kitus leidinius.

Plačiau
Europos standartizacijos organizacijų pagalba standartų rengėjams COVID-19 pandemijos metu

Kovojant su COVID-19 pandemija ir ribojant masinius žmonių susirinkimus, iki š. m. birželio 30 d. uždarytas CCMC centras Briuselyje (Belgija), todėl iki nurodytos datos suplanuoti CEN ir CENELEC darbo grupių susitikimai bus organizuojami tik virtualiai. Tokių veiksmų imtasi nusprendus pritaikyti lankstų standartų rengimo procesą. Pagal naujai patvirtintas standartų rengimo taisykles, pateiktas CEN/CENELEC BOSS dokumente, rengiamo standarto viešajai apklausai ir formaliajam balsavimui dabar yra skiriamos 34 savaitės. Patobulinus vaizdo konferencijų programą „Zoom“, virtualiame susirinkime šiuo metu gali dalyvauti iki 500 dalyvių. Daugiau informacijos rasite čia.

Plačiau
Nemokama prieiga prie visų standartų!

Nauja galimybė nemokamai skaityti visus standartus ne tik Lietuvos standartizacijos departamento skaitykloje.

Lietuvos standartizacijos departamentas, ieškodamas galimybės plėtoti prieigą prie elektroninių standartų, su Lietuvos nacionaline Martyno Mažvydo biblioteka pasirašė sutartį dėl galimybės šios bibliotekos vartotojams nemokamai skaityti visus, t.y. daugiau kaip 60 tūkst., Lietuvoje turimus standartus. Jau dabar visi elektroniniai standartai yra pasiekiami iš Nacionalinės bibliotekos kompiuterių, esančių skaityklose. Lietuvos standartų katalogo standartais ir kitais leidiniais per elektroninę standartų parduotuvę nemokamai galės naudotis visi registruoti bibliotekos skaitytojai.

Plačiau
Archyvas