Lietuvos Standartizacijos departamentas

Spausdinti puslapio vidurį

Naujienos
Atnaujinta 2018 m. Lietuvos standartų programa

2018 m. rugsėjo 3 d. atnaujinta 2018 m. Lietuvos standartų programos antroji dalis – Lietuvos standartų redakcijų lietuvių kalba rengimas. Su standartų programa galima susipažinti čia.

Išsamesnę informaciją teikia Organizacinio standartų skyriaus vedėja Vilma Masalskytė, tel. (8 5) 270 9366, el. p. Vilma.Masalskyte@lsd.lt.

Plačiau
Išleistas aštuntasis 2018 m. Lietuvos standartizacijos departamento biuletenio numeris

Išleistas aštuntasis 2018 metų Lietuvos standartizacijos departamento biuletenio numeris, kuriame pateikiama informacija apie standartizacijos aktualijas: Baltijos šalių bendradarbiavimą, išleistą naują ISO 22000 leidimą. Taip pat pateikiama informacija apie išleistus Lietuvos standartus ir kitus leidinius, į lietuvių kalbą išverstus Lietuvos standartus ir kitus leidinius, patikslintas Lietuvos standartų lietuviškas antraštes, negaliojančius ir skelbiamus negaliosiančiais Lietuvos standartus ir kitus leidinius, peržiūrimus originaliuosius Lietuvos standartus, nemokamą prieigą prie standartų projektų tekstų, viešajai apklausai teikiamus standartų projektus, Europos standartizacijos organizacijų išleistus standartus ir kitus leidinius.

Atsisiųsti Lietuvos standartizacijos departamento biuletenį galima čia.

Įsigyti ar skaityti standartą galima elektroninėje standartų parduotuvėje. Visais su standartų įsigijimu susijusiais klausimais prašome kreiptis tel. (8 5) 270 9341 arba el. paštu platinimas@lsd.lt.

Plačiau
Lietuvos ir Latvijos bendradarbiavimas standartizacijos srityje

2018 m. rugpjūčio 28 d. į Lietuvos standartizacijos departamentą atvyko Latvijos standartizacijos institucijos (LVS) delegacija.

Darbinio vizito metu abiejų šalių standartizacijos specialistai aptarė informacinių technologijų taikymo standartizacijoje klausimus, nacionalinių interesų atstovavimo Europos standartizacijos organizacijose techninius aspektus, standartų vertimo aktualijas ir iššūkius, procesų efektyvinimo galimybes per kokybės vadybos sistemą.

Plačiau
Archyvas