Lietuvos Standartizacijos departamentas - straipsniai : Pasirašytas Lietuvos standartizacijos departamento ir Moldovos standartizacijos instituto bendradarbiavimo susitarimas

Spausdinti puslapio vidurį

Pasirašytas Lietuvos standartizacijos departamento ir Moldovos standartizacijos instituto bendradarbiavimo susitarimas
2017-09-01

2017 m. rugpjūčio 28 d. Lietuvos standartizacijos departamentas ir Moldovos standartizacijos institutas pasirašė susitarimą, kurio tikslas – bendradarbiauti standartizacijoje srityje.

Šiuo susitarimu abi organizacijos įsipareigojo keistis informacija bei patirtimi, teikti abipuses konsultacijas Europos ir tarptautinės standartizacijos klausimais, organizuoti dvišalius susitikimus, konferencijas ir apskritojo stalo posėdžius. Taip pat, siekiant pašalinti technines prekybos kliūtis tarp Lietuvos Respublikos ir Moldovos Respublikos, bendradarbiauti įgyvendinant europinius projektus Europos ir tarptautinių standartų taikymui skatinti bei vykdyti kitas veiklas, padėsiančias plėtoti nacionalines standartizacijos sistemas.

 

Bendradarbiavimo susitarimą pasirašė Lietuvos standartizacijos departamento direktorius Rimantas Sanajevas ir Moldovos standartizacijos instituto direktorius Iurii Socol.

 

 

 

Parengė Valteris Mūžas

 

Atgal Spausdinimo versija