Lietuvos Standartizacijos departamentas - straipsniai : Standartas „Antikorupcinės vadybos sistemos. Reikalavimai ir naudojimo gairės“

Spausdinti puslapio vidurį

Standartas „Antikorupcinės vadybos sistemos. Reikalavimai ir naudojimo gairės“
2017-08-31

Lietuvos standartizacijos departamentas, suprasdamas su korupcija susijusios problemos aktualumą, mastą ir valstybės prioritetus, šių metų Standartų programoje numatė perimti tarptautinį standartą ISO 37001:2016 „Antikorupcinės vadybos sistemos. Reikalavimai ir naudojimo gairės ir parengti jo redakciją lietuvių kalba. 

Korupcija – plačiai paplitęs reiškinys. Ji kelia didelį socialinį, moralinį, ekonominį ir politinį susirūpinimą, kenkia geram valdymui, stabdo verslo plėtrą ir iškraipo konkurenciją. Korupcija griauna teisingumą, kenkia žmogaus teisėms ir demokratijai, kelia pavojų teisinei valstybei ir trukdo mažinti skurdą. Dėl jos taip pat didėja verslo sąnaudos, atsiranda netikrumas dėl komercinių sandorių, didėja prekių ir paslaugų kainos, prastėja produktų bei paslaugų kokybė, žlugdomas pasitikėjimas institucijomis ir trukdoma sąžiningam bei efektyviam rinkų veikimui.

Vyriausybės yra padariusios pažangą, mažindamos korupciją tarptautiniais susitarimais, Ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros organizacijos konvencija dėl kovos su užsienio valstybės pareigūnų papirkinėjimu tarptautiniuose verslo sandoriuose, Jungtinių Tautų konvencija prieš korupciją ir savo nacionalinės teisės aktais.

Kitąmet Lietuva planuoja įstoti į Ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros organizaciją (EBPO), ypatingą dėmesį skiriančią ekonomikos skaidrumo skatinimui ir kovai su korupcija.

Lietuvos Respublikos Prezidentė Dalia Grybauskaitė į Seimo rudens sesijos darbotvarkę siūlo įtraukti įstatymų pataisas, kurių tikslas – toliau didinti skaidrumo ir atsakomybės reikalavimus, kad būtų efektyviau kovojama su korupciniais nusikaltimais ir mokesčių vengimu – ir teikia Baudžiamojo kodekso pataisas, kurios užtikrins adekvačias baudas už korupcinius nusikaltimus.

Kaip rodo pasaulio praktika, šiai problemai išspręsti vien teisės aktų nepakanka. Aktyviai kovoti su korupcija turi padėti verslas, viešasis sektorius ir pati visuomenė. To galima pasiekti viešajam sektoriui bei verslui įsipareigojant kurti sąžiningumo, skaidrumo, atvirumo ir atitikties antikorupcinei vadybos sistemai kultūrą. Antikorupcinę vadybos sistemą tikslinga būtų integruoti į bendrą organizacijos vadybos sistemą

Kad būtų lengviau laikytis teisinių pareigų ir sąžiningumo įsipareigojimo, gerai valdoma organizacija turėtų taikyti tinkamomis vadybos sistemomis paremtą atitikties politiką. Antikorupcinė politika yra bendrosios atitikties politikos dalis. Taikant antikorupcinę politiką ir pagalbinę vadybos sistemą, organizacijai lengviau išvengti su įsitraukimu į korupciją susijusių sąnaudų, rizikos ir žalos arba sumažinti šias sąnaudas, riziką ir žalą, skatinti pasitikėjimą verslo sandoriuose, viešuosiuose pirkimuose ir gerinti savo reputaciją.

Šis dokumentas atitinka gerąją tarptautinę patirtį ir gali būti taikomas visose jurisdikcijose. Jis taikytinas mažose, vidutinėse ir didelėse visų sektorių, įskaitant viešąjį, privatųjį ir ne pelno sektorius, organizacijose.

Š. m. rugpjūčio 31 d. Lietuvos standartizacijos departamento biuletenyje yra paskelbta apie tarptautinio standarto, perimto kaip Lietuvos standarto LST ISO 37001:2017 „Antikorupcinės vadybos sistemos. Reikalavimai ir naudojimo gairės“, išleidimą lietuvių kalba.

Lietuvos standartizacijos departamentas dėkoja Nacionalinės antikorupcijos asociacijos ekspertams, padėjusiems rengti šio standarto redakciją lietuvių kalba.

Lietuvos standartizacijos departamentas tikisi, kad šis standartas tikrai turės paklausą ir jo diegimas tiek viešojo, tiek privataus sektoriaus organizacijose bus skatinamas valdžios ir visuomenės.

 

Papildomą informaciją teikia Vilma Masalskytė, tel. (8 5) 270 9366, el. p. vilma.masalskyte@lsd.lt .

Atgal Spausdinimo versija