Lietuvos Standartizacijos departamentas - Vadovas

Spausdinti puslapio vidurį

Vadovas

                                       

                                                    Rimantas Sanajevas

                            Lietuvos standartizacijos departamento direktorius


Gimimo vieta ir data: 1960 m. balandžio 4 d., Alytaus, raj.

Išsilavinimas:

- 1983 m. Kauno politechnikos institute įgijo inžinieriaus-mechaniko specialybę

- 1978 m. Baigė Varėnos vidurinę mokyklą

Darbo patirtis:

Nuo 2016-08-25 Lietuvos standartizacijos departamento direktorius

- 2013–2016 m. Baltijos regiono naftos kompanijos („Lukoil Baltija“, „Teibol“, „Lukoil Polska“, „Lukoil R“, „Lukoil Esti“) vyr. vidaus auditorius

- 1990–2013 m. Valstybės kontrolės vyr. valstybinis auditorius, Audito departamento direktoriaus pavaduotojas, Audito departamento direktorius

- 1987–1990 m. Druskininkų m. Liaudies kontrolės komiteto inspektorius

- 1983–1987 m. Druskininkų meno gaminių įmonės „Ūla“ Energomechaninės tarnybos viršininkas

Apdovanojimai:

- 2017 m. Vilniaus prekybos, pramonės ir amatų rūmų padėkos ženklas.

- 2008 m. Seimo audito komiteto padėka.

- 1999 m. Lietuvos Respublikos prezidento padėka.

- 1997 m., 2001 m., 2003 m., 2005 m. Valstybės kontrolės padėka.

Papildoma informacija:

- 2019 m. LR Prezidento dekretu penkių metų kadencijai paskirtas Ryšių reguliavimo tarnybos Tarybos nariu.

- 2007 m. JT ir Gruzijos švietimo ministerijos kvietimu Gruzijoje kaip ekspertas skaitė pranešimą „Korupcija švietimo sistemoje ir vidaus auditas“.

- 2005 m. Kaip tarptautinės vokiečių programos „TACIS“ ekspertas konsultavo Ukrainos Aukščiausiąją audito instituciją atliekant inovacijų auditus.

- 2004 m. Dalyvavo Organizacijų lyderių mokymo programoje (OLYMP).

- 2004 m. Įgijo vidaus auditoriaus atestatą.

Užsienio kalbos: anglų, rusų

Pomėgiai: dviračių sportas, kalnų slidinėjimas, kelionės

Šeima: vedęs, žmona Vilija, sūnūs Paulius, Simas

 

2018 m. Lietuvos standartizacijos departamento direktoriaus užduotys

  1. Įgyvendinti Lietuvos standartų programą, sudarytą pagal skaidrumo principus atitinkan2ius atrankos vertinimo kriterijus.
  2. Užtikrinti visų galimų sistemų prie LST standartų kokybišką, nepertraukiamą prieigą.
  3. Įdiegti Antikorupcijos vadybos sistemą (pagal standartą), integruojant ją į jau veikiančią Vadybos kokybės sistemą.
  4. Užtikrinti tinkama Lietuvos nacionalinės standartizacijos institucijos interesų atstovavimą tarptautinėse ir Europos standartizacijos organizacijose.
Atgal Spausdinimo versija