Lietuvos Standartizacijos departamentas

Spausdinti puslapio vidurį

Jūs nesate prisijungęs. Norėdami įsidėti standartą į krepšelį ir pirkti - prisijunkite.
Dokumento paieška

Išplėstinė paieška
Pavadinimas Kalba Būsena Kaina Veiksmai
Naujas
CEN/TR 17024:2017

Gamtinis akmuo. Gamtinio akmens naudojimo rekomendacijos
Anglų
Galioja nuo
2017-01-18
19 EUR
Naujas
CEN/TR 17052:2017

EN 1090-1:2009+A1:2011 "Darbų, susijusių su plieninėmis ir aliumininėmis konstrukcijomis, atlikimas. 1 dalis. Konstrukcinių elementų atitikties įvertinimo reikalavimai" įdiegimo gairės
Anglų
Galioja nuo
2017-01-11
15 EUR
Naujas
CEN/TS 17021:2017

Stacionariųjų šaltinių išmetamieji teršalai. Sieros dioksido masės koncentracijos nustatymas instrumentiniais metodais
Anglų
Galioja nuo
2017-01-11
26 EUR
Naujas
LST EN 10027-1:2017

Plienų žymėjimo sistemos. 1 dalis. Plieno markės
Anglų
Galioja nuo
2017-01-31
23 EUR
Naujas
LST EN 12602:2017

Autoklavinio akytojo betono surenkamieji armuotieji komponentai
Anglų
Galioja nuo
2017-01-31
32 EUR
Naujas
LST EN 12727:2017

Baldai. Eilėmis sumontuoti sėdimieji baldai. Reikalavimai, keliami saugai, stiprumui ir ilgaamžiškumui
Anglų
Galioja nuo
2017-01-31
10 EUR
Naujas
LST EN 12896-1:2017

Viešasis transportas. Pamatinių duomenų modelis. 1 dalis. Bendrosios sąvokos
Anglų
Galioja nuo
2017-01-31
32 EUR
Naujas
LST EN 12896-2:2017

Viešasis transportas. Pamatinių duomenų modelis. 2 dalis. Viešojo transporto tinklas
Anglų
Galioja nuo
2017-01-31
32 EUR
Naujas
LST EN 12896-3:2017

Viešasis transportas. Pamatinių duomenų modelis. 3 dalis. Laiko informacija ir transporto priemonių tvarkaraščiai
Anglų
Galioja nuo
2017-01-31
32 EUR
Naujas
LST EN 12945:2014+A1:2017

Kalkinimo medžiagos. Neutralizavimo vertės nustatymas. Titrimetriniai metodai
Anglų
Galioja nuo
2017-01-31
15 EUR
Naujas
LST EN 13075-1:2017

Bitumas ir bituminiai rišikliai. Suirimo elgsenos nustatymas. 1 dalis. Katijoninių bituminių emulsijų suirimo vertės nustatymas taikant mineralinių užpildų metodą
Anglų
Galioja nuo
2017-01-31
15 EUR
Naujas
LST EN 13075-2:2017

Bitumas ir bituminiai rišikliai. Suirimo elgsenos nustatymas. 2 dalis. Katijoninių bituminių emulsijų smulkiausiųjų dalelių susimaišymo trukmės nustatymas
Anglų
Galioja nuo
2017-01-31
10 EUR
Naujas
LST EN 13203-4:2017

Dujiniai buitiniai karšto vandens ruošimo prietaisai. 4 dalis. Dujinių kombinuotų šilumos ir elektros gamybos prietaisų, ruošiančių karštą vandenį ir gaminančių elektrą, energijos suvartojimo įvertinimas
Anglų
Galioja nuo
2017-01-31
26 EUR
Naujas
LST EN 13204:2017

Priešgaisrinių ir gelbėjimo tarnybų naudojami dvigubo veikimo hidrauliniai gelbėjimo įrankiai. Saugos ir eksploatacinių charakteristikų reikalavimai
Anglų
Galioja nuo
2017-01-31
29 EUR
Naujas
LST EN 13249:2017

Geotekstilė ir su geotekstile susiję gaminiai. Būtinosios charakteristikos naudojant keliams tiesti ir kitoms eismo zonoms įrengti (išskyrus geležinkelius ir asfalto sluoksnį)
Anglų
Galioja nuo
2017-01-31
26 EUR
Naujas
LST EN 13250:2017

Geotekstilė ir su geotekstile susiję gaminiai. Būtinosios charakteristikos naudojant geležinkeliams tiesti
Anglų
Galioja nuo
2017-01-31
26 EUR
Naujas
LST EN 13251:2017

Geotekstilė ir su geotekstile susiję gaminiai. Būtinosios charakteristikos naudojant žemės darbuose, pamatams ir atraminėms konstrukcijoms įrengti
Anglų
Galioja nuo
2017-01-31
26 EUR
Naujas
LST EN 13252:2017

Geotekstilė ir su geotekstile susiję gaminiai. Būtinosios charakteristikos naudojant drenažo sistemose
Anglų
Galioja nuo
2017-01-31
26 EUR
Naujas
LST EN 13253:2017

Geotekstilė ir su geotekstile susiję gaminiai. Būtinosios charakteristikos naudojant apsaugos nuo erozijos statiniuose (krantų apsaugai ir šlaitų sutvirtinimui)
Anglų
Galioja nuo
2017-01-31
26 EUR
Naujas
LST EN 13254:2017

Geotekstilė ir su geotekstile susiję gaminiai. Būtinosios charakteristikos naudojant rezervuarų ir užtvankų statyboje
Anglų
Galioja nuo
2017-01-31
26 EUR
Rasta įrašų: 206
< 1 2 3 4 5    11 >