Lietuvos Standartizacijos departamentas - Informacija apie darbo užmokestį

Spausdinti puslapio vidurį

Informacija apie darbo užmokestį

Informacija apie Lietuvos standartizacijos departamento darbuotojų atlyginimus pateikiama vadovaujantis Teisės gauti informaciją iš valstybės ir savivaldybės institucijų ir įstaigų įstatymu ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. balandžio 18 d. nutarimu Nr. 480 patvirtintu Bendrųjų reikalavimų valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų svetainėms aprašu.

Lietuvos standartizacijos departamento valstbės tarnautojų vidutinis nustatytasis darbo užmokestis (pareiginė alga, priemokos, priedai už tarnybos stažą ir kvalifikacinę klasę) eurais, neatskaičius mokesčių.

Pareigybės pavadinimas

 

2016 m.

Eur

Darbuotojų skaičius

2017 m. III ketv.

Eur

Darbuotojų skaičius

Direktorius

Vyriausiasis patarėjas

Vyresnysis patarėjas

Patarėjas

Skyriaus vedėjas

Vyriausiasis specialistas

1705

-

-

-

1363

1092

1

-

-

-

7

15

1705

1714

1537

1418

1401

1261

1

1

1

2

4

11

Lietuvos standartizacijos departamento darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis vidutinis mėnesinis nustatytasis darbo užmokestis (pareiginė alga, priedas) eurais, neatskaičius mokesčių. 

Pareigybės pavadinimas

 

2016 m.

Eur

Darbuotojų skaičius

2017 m. III ketv.

Eur

Darbuotojų skaičius

Vyriausiasis specialistas

796

 

19

 

922

 

11

 

 

Atgal Spausdinimo versija