Lietuvos Standartizacijos departamentas

Spausdinti puslapio vidurį

Naujienos
Europos Sąjungoje standartizuotas degalų žymėjimas

Š. m. lapkričio 1 d. Europos Sąjungos ir Europos ekonominės bendrijos valstybėse narėse įsigalioja vartotojui informuoti skirtas bendras grafinis degalų vaizdavimas jų pardavimo vietose ir ant transporto priemonių degalų įpylimo dangtelių.  

Įgyvendinant Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2014/94/ES dėl alternatyvių degalų infrastruktūros diegimo, Europos Sąjungos ir Europos ekonominės bendrijos valstybės narės privalo užtikrinti, kad vartotojams būtų pateikta aktuali, nuosekli ir aiški informacija apie tas motorines transporto priemones, kurias galima nuolat papildyti konkrečiais rinkai pateiktais degalais arba įkrauti įkrovimo prieigose.

Plačiau
Spalio 14-oji – Pasaulinė standartų diena

Kiekvienais metais spalio 14 d. viso pasaulio nacionalinės standartizacijos institucijos mini Pasaulinę standartų dieną. Šią dieną pagerbiami tūkstančiai viso pasaulio ekspertų, rengiančių savanoriškus techninius susitarimus, kurie išleidžiami kaip tarptautiniai, regioniniai ar nacionaliniai standartai.

Šių metų Pasaulinės standartų dienos tema – „Tarptautiniai standartai ir ketvirtoji pramonės revoliucija“.

Ketvirtoji pramonės revoliucija reiškia naujas technologijas, kurios panaikina tradicines ribas tarp fizinio, skaitmeninio ir biologinio pasaulių. Visa tai didina žmonių ir daiktų tarpusavio ryšį, turėsiantį įtakos gamybos procesams, prekybai ir bendravimui, panašiai kaip garų jėga pakeitė gamybos metodus ir visuomenės gyvenimo būdą pirmosios pramonės revoliucijos metu.

Pasaulinės standartų dienos proga Lietuvos standartizacijos departamento kolektyvas nuoširdžiai sveikina visą standartizacijos bendruomenę! Džiaugiamės ir dėkojame už produktyvų mūsų bendradarbiavimą ir tikimės sėkmingo bendro darbo ateityje.

Plačiau
Išleistas devintasis 2018 m. Lietuvos standartizacijos departamento biuletenio numeris

Išleistas devintasis 2018 metų Lietuvos standartizacijos departamento biuletenio numeris, kuriame pateikiama informacija apie standartizacijos aktualijas: Pasaulinės standartų dienos minėjimą, Europos aplinkosaugos organizacijų asociacijos (ECOS) atstovės vizitą Departamente. Taip pat pateikiama informacija apie išleistus Lietuvos standartus ir kitus leidinius, į lietuvių kalbą išverstus Lietuvos standartus ir kitus leidinius, patikslintas Lietuvos standartų lietuviškas antraštes, negaliojančius ir skelbiamus negaliosiančiais Lietuvos standartus ir kitus leidinius, peržiūrimus Europos ir originaliuosius Lietuvos standartus, nemokamą prieigą prie standartų projektų tekstų, viešajai apklausai teikiamus standartų projektus, Europos standartizacijos organizacijų išleistus standartus ir kitus leidinius.

Be to, šiame biuletenyje paskelbta informacija apie paliekamą galioti originalųjį Lietuvos standartą LST 1512.2:1998 Gelžbetoninės konstrukcijos. Neardomieji bandymai. Armatūros įtempimo nustatymas matuojant savitųjų virpesių dažnį ir apie Lietuvos standarto LST EN ISO/IEC 17025:2018 Tyrimų, bandymų ir kalibravimo laboratorijų kompetencijai keliami bendrieji reikalavimai redakcijos lietuvių kalba atitaisymą.

Atsisiųsti Lietuvos standartizacijos departamento biuletenį galima čia.

Įsigyti ar skaityti standartą galima elektroninėje standartų parduotuvėje. Visais su standartų įsigijimu susijusiais klausimais prašome kreiptis tel. (8 5) 270 9341 arba el. paštu platinimas@lsd.lt.

Plačiau
Archyvas