Lietuvos Standartizacijos departamentas

Spausdinti puslapio vidurį

Naujienos
2020 METŲ EUROPOS SĄJUNGOS STANDARTIZACIJOS DARBŲ PRIORITETAI

Europos Komisija (toliau – Komisija) patvirtino 2020 m. Europos Sąjungos (toliau – ES) standartizacijos darbų programą, kurioje nustatyti Europos standartizacijos prioritetai, taip pat veiksmai, kurių įgyvendindama Direktyvas ketina imtis Komisija.

Komisija pabrėžia, kad standartai daro didelį ekonominį poveikį. Jų teikiamą naudą kiekvieną dieną jaučia įmonės ir vartotojai. Standartais siekiama užtikrinti aukštą saugos, sveikatos, vartotojų ir aplinkos apsaugos lygį. Standartai yra stabilus pagrindas gamintojams investuoti į naujas technologijas ir gamybos procesų skaitmeninimą. Vienas iš Komisijos prioritetų tebėra laiku parengti aukštos kokybės standartus.

Plačiau
Išleistas dešimtasis 2019 m. Lietuvos standartizacijos departamento biuletenio numeris

Išleistas dešimtasis 2019 m. Lietuvos standartizacijos departamento biuletenio numeris, kuriame pateikiama informacija apie standartizacijos aktualijas: Pasaulinę standartizacijos dieną Lietuvos standartizacijos departamente įteiktus nacionalinius standartizacijos prizus, CEN/TC 351 konferenciją Vilniuje, Lietuvos delegacijos dalyvavimą 83-iajame IEC Generaliniame susitikime, standartus energijos vartojimo efektyvumui gerinti, ISO informacija „ISO standartai keičia pasaulį“, taip pat pateikiama informacija apie išleistus Lietuvos standartus ir kitus leidinius, išverstus į lietuvių kalbą Lietuvos standartus ir kitus leidinius, negaliojančius ir negaliosiančius Lietuvos standartus ir kitus leidinius, viešajai apklausai teikiamus standartus projektus, nemokamą prieigą prie standartų projektų tekstų, pradėtus rengti Europos standartų ir kitų leidinių projektus, Europos standartizacijos organizacijų išleistus standartus ir kitus leidinius.

Plačiau
Archyvas