Lietuvos Standartizacijos departamentas - straipsniai : Išleistas dešimtasis 2018 m. Lietuvos standartizacijos departamento biuletenio numeris

Spausdinti puslapio vidurį

Išleistas dešimtasis 2018 m. Lietuvos standartizacijos departamento biuletenio numeris
2018-11-02

Išleistas dešimtasis 2018 m. Lietuvos standartizacijos departamento biuletenio numeris, kuriame pateikiama informacija apie standartizacijos aktualijas: Departamente paminėtą Pasaulinės standartų dieną ir šios šventės proga įteiktus apdovanojimus „Už nuopelnus nacionalinei standartizacijai“, Tarptautinės standartizacijos organizacijos (ISO) Generalinę asamblėją, Tarptautinės elektrotechnikos komisijos (IEC) generalinį susitikimą, seminarą profesinėms sąjungoms, išleistą naują tarptautinį standartą ISO 50001:2018. Taip pat pateikiama informacija apie išleistus Lietuvos standartus ir kitus leidinius, į lietuvių kalbą išverstus Lietuvos standartus ir kitus leidinius, negaliojančius ir skelbiamus negaliosiančiais Lietuvos standartus ir kitus leidinius, peržiūrimus Europos ir originaliuosius Lietuvos standartus, nemokamą prieigą prie standartų projektų tekstų, viešajai apklausai teikiamus standartų projektus, Europos standartizacijos organizacijų išleistus standartus ir kitus leidinius.

Be to, šiame biuletenyje paskelbta informacija LST ISO/IEC Guide 99:2015 naudotojams.

Atsisiųsti Lietuvos standartizacijos departamento biuletenį galima čia.

Įsigyti ar skaityti standartą galima elektroninėje standartų parduotuvėje. Visais su standartų įsigijimu susijusiais klausimais prašome kreiptis tel. (8 5) 270 9341 arba el. paštu platinimas@lsd.lt.

Atgal Spausdinimo versija