Lietuvos Standartizacijos departamentas

Spausdinti puslapio vidurį

Naujienos
Pyragų dieną skaniausias – pilietiškumo pyragas

2017 m. lapkričio 17 d. Lietuvos standartizacijos departamente vyko Pyragų diena. Jau tapo gražia tradicija šią dieną kartu su kolegomis ne tik pasivaišinti pačių keptais pyragais, bet ir į svečius pasikviesti labdaros organizaciją. Šį kartą svečiuose buvo labdaros ir paramos organizacijos „Vyrų fondas“ vadovas Rimvydas Stankevičius. Svečias pristatė fondą, kuris inicijuoja ir vykdo labdaros projektus, skirtus spręsti pažeidžiamų visuomenės grupių, ypač vaikų, problemas.

Susitikimo dalyviai, besimėgaudami Departamento moterų konditeriniais šedevrais, dosniai aukojo fondui.

Plačiau
Naujai sudarytas technikos komitetas aktyviai įsitraukia į tarptautinę standartizaciją

Lietuvos standartizacijos departamento technikos komitetas LST TK 90 Žmogiškųjų išteklių ir žinių valdymas, kuriam vadovauja Rusnė Juozapaitienė, tapo Tarptautinės standartizacijos organizacijos (ISO) technikos komiteto ISO/TC 260 Human resource management tikruoju nariu (P-member). LST TK 90 nariai yra pasirengę aktyviai dalyvauti minėto ISO technikos komiteto veikloje, rengiant žmogiškųjų išteklių ir žinių valdymo srities tarptautinių standartų ir kitų leidinių projektus. Tai aštuntasis Departamento technikos komitetas, kuris tapo ISO atitinkamo komiteto tikruoju nariu.

Plačiau
Archyvas