Lietuvos Standartizacijos departamentas

Spausdinti puslapio vidurį

Naujienos
Išleistas penktasis 2020 m. Lietuvos standartizacijos departamento biuletenio numeris

2020 m. kovo 31 d. išleistas penktasis Lietuvos standartizacijos departamento biuletenio numeris, kuriame pateikiama informacija apie išleistus originaliuosius Lietuvos standartus, apie išleistus Lietuvos standartus ir kitus leidinius, išverstus į lietuvių kalbą Lietuvos standartus ir kitus leidinius, patikslintas Lietuvos standartų lietuviškas antraštes, negaliojančius ir skelbiamus negaliosiančiais Lietuvos standartus ir kitus leidinius, apie peržiūrimus originaliuosius Lietuvos standartus, peržiūrimus Europos bei tarptautinius standartus, prieigą prie standartų projektų tekstų, viešajai apklausai pateiktus standartų projektus, pradėtus rengti Europos standartų ir kitų leidinių projektus, Europos standartizacijos organizacijų išleistus standartus ir kitus leidinius.

Plačiau
Europos Komisijos sprendimai dėl darniųjų standartų paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje (OL)

Darnieji standartai taikomi, siekiant įrodyti, kad gaminami produktai ar teikiamos paslaugos atitinka susijusio ES teisės akto techninius reikalavimus. Darnusis standartas suteikia prielaidą laikytis esminių atitinkamos srities direktyvos reikalavimų, jei Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje yra paskelbta nuoroda į šį standartą.

Šią savaitę Europos Komisija priėmė 3 įgyvendinimo sprendimus dėl darniųjų standartų paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje (OL):

   - pagal Medicinos prietaisų direktyvą 93/42/EEB (MDD);

   - pagal In vitro diagnostikos medicinos prietaisų direktyvą 98/79/EB (IVD);

   - pagal Aktyviųjų implantuojamų medicinos prietaisų direktyvą 90/385/EEB (AIMD).

Šiuos 3 Komisijos įgyvendinimo sprendimus galima rasti ES teisės interneto portale „EUR-Lex“, adresu https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=OJ:L:2020:090I:TOC.

Ši procedūra buvo paspartinta, siekiant priimti kai kuriuos naujus darniuosius standartus, kurie svarbūs COVID-19 sukeltos dabartinės krizės metu, pvz., EN 14683:2019 Medicininės kaukės. Reikalavimai ir bandymo metodai, EN 13795:2019 Chirurginė apranga ir apklotai. Reikalavimai ir bandymo metodai. 2 dalis. Švaraus oro chirurginė apranga ir kt.

Reaguodamas į nepaprastąją situaciją, Lietuvos standartizacijos departamentas dalį šių standartų platina nemokamai. Dėl šių standartų atsiuntimo kreiptis tel. 8 659 93235 arba el. paštu platinimas@lsd.lt.

 

Plačiau
Saugumo ir rizikos valdymo standartai – NEMOKAMAI

Svarbus pranešimas! Įmonių, organizacijų ir visuomenės atsparumas per krizę – šių dienų aktualija ir iššūkis.

Lietuvos standartizacijos departamentas nuo 2020 m. kovo 24 d. suteikia nemokamą skaitymo prieigą prie šių standartų:

- LST EN ISO 22301:2020 Saugumas ir atsparumas. Veiklos tęstinumo vadybos sistemos. Reikalavimai (ISO 22301:2019);

- ISO 22395:2018 Saugumas ir atsparumas. Visuomenės atsparumas. Pagalbos pažeidžiamiems asmenims, esant ekstremaliajai situacijai, gairės;

- ISO 22320:2018 Saugumas ir atsparumas. Ekstremaliųjų situacijų valdymas. Incidentų valdymo gairės;

- ISO 22316:2017 Saugumas ir atsparumas. Organizacijos atsparumas. Principai ir požymiai;

- LST ISO 31000:2018 Rizikos valdymas. Gairės (tapatus ISO 31000:2018).

Svarbu tai, kad aktyviai reaguodamas verslas jau kreipiasi dėl galimybės gauti šiuo metu ypač aktualius dokumentus ir rengiasi gaminti asmeninės apsaugos bei medicinines priemones pagal nemokamai prieinamus standartus.

Tikimės, kad ir šie standartai bus naudingi sprendžiant kritinių situacijų valdymo problemas.

Plačiau
Archyvas