Lietuvos Standartizacijos departamentas

Spausdinti puslapio vidurį

Naujienos
Europos standartai ir kitos ES ekonomikos gaivinimo priemonės

Tebesitęsiant COVID-19 pandemijai ir dėl suvaržymų smukus ekonomikai, gegužės 27 d. Europos Komisija pristatė ekonomikos gaivinimo planą. Jame daugiausia dėmesio skirta Europos Sąjungos valstybių narių investicijoms į ekologiją, skaitmenizaciją ir ekonomikos lankstumą. COVID-19 pandemija yra beprecedentis atvejis ir, nors Europos valstybės vieną po kito atšaukia įvestus suvaržymus, greitesniam ekonomikos atgaivinimui reikalingos papildomos priemonės.

Prie greitesnio ekonomikos atsigavimo gali prisidėti ir standartizacija bei standartų taikymas. Lietuvos standartizacijos departamentas dar kovo mėn. pabaigoje pradėjo nemokamai platinti Asmeninių apsaugos priemonių bei būtiniausių medicinos prietaisų standartus, kas sudarė sąlygas įmonėms greičiau pradėti rinkose trūkstamų priemonių gamybą. Pvz., UAB „Teltonika“ jau sukūrė plaučių vėdinimo įrangos prototipą, kurią artimiausiu metu pateiks tiek vidaus rinkai, tiek eksportui.Standartų svarbai ekonomikos skaitmenizacijos srityje didinti yra įsteigtas jungtinis CEN ir CENELEC technikos komitetas CEN-CLC/JTC 19 Blockchain and Distributed Ledger Technologies, darniam vystymuisi užtikrinti veikia CEN/BT strateginis patariamasis organas aplinkosaugai (SABE) ir CLC/TC 111X Environment, o tarptautinės prekybos vystymą užtikrina susitarimai su tarptautinėmis standartizacijos organizacijomis (ISO ir IEC).

CEN ir CENELEC, pritardamos ekonomikos gaivinimo planui, ketina konkretizuoti minėtame plane numatytas priemones techniniu lygmeniu būsimuose standartų ir kitų leidinių projektuose. Daugiau informacijos rasite čia.

Plačiau
Išleistas devintasis 2020 m. Lietuvos standartizacijos departamento biuletenio numeris

Išleistas devintasis 2020 m. Lietuvos standartizacijos departamento biuletenio numeris, kuriame pateikiama informacija apie išleistas originaliųjų Lietuvos standartų pataisas, išleistus Lietuvos standartus ir kitus leidinius, išverstus į lietuvių kalbą standartus ir kitus leidinius, negaliojančius ir skelbiamus negaliosiančiais Lietuvos standartus ir kitus leidinius, peržiūrimus originaliuosius Lietuvos, Europos ir tarptautinius standartus, viešajai apklausai teikiamus standartų projektus, nemokamą prieigą prie standartų projektų tekstų, pradėtus rengti Europos standartų ir kitų leidinių projektus, Europos standartizacijos organizacijų išleistus standartus ir kitus leidinius.

Plačiau
Europos standartizacijos organizacijų pagalba standartų rengėjams COVID-19 pandemijos metu

Kovojant su COVID-19 pandemija ir ribojant masinius žmonių susirinkimus, iki š. m. birželio 30 d. uždarytas CCMC centras Briuselyje (Belgija), todėl iki nurodytos datos suplanuoti CEN ir CENELEC darbo grupių susitikimai bus organizuojami tik virtualiai. Tokių veiksmų imtasi nusprendus pritaikyti lankstų standartų rengimo procesą. Pagal naujai patvirtintas standartų rengimo taisykles, pateiktas CEN/CENELEC BOSS dokumente, rengiamo standarto viešajai apklausai ir formaliajam balsavimui dabar yra skiriamos 34 savaitės. Patobulinus vaizdo konferencijų programą „Zoom“, virtualiame susirinkime šiuo metu gali dalyvauti iki 500 dalyvių. Daugiau informacijos rasite čia.

Plačiau
Archyvas