Lietuvos Standartizacijos departamentas

Spausdinti puslapio vidurį

Naujienos
Suderinta bendroji rinka

Jie gali atrodyti nematomi... bet standartai yra visur. Europoje sukurta daugiau kaip 24 000 standartų. Vienas Europos standartas pakeičia 34 nacionalinius standartus – taip palengvinamas produktų ir paslaugų pardavimas Europoje ir už jos ribų. 

Standartai gilina mūsų bendrąją rinką, didina mūsų saugumą, stiprina pasitikėjimą, apsaugo vartotojus, darbuotojus ir aplinką, mažina įmonių išlaidas, leidžia joms diegti naujoves ir plėstis visame pasaulyje.

CEN-CENELEC standartai sukuria pasitikėjimą (videoįrašas https://www.youtube.com/watch?v=ObOpUwVEBQQ).

Plačiau
Patvirtinta 2020 m. Lietuvos standartų programa

2020 m. sausio 10 d. Lietuvos standartizacijos departamentas patvirtino 2020 m. Lietuvos standartų programą. Šių metų Lietuvos standartų programą sudaro dvi dalys – originaliųjų Lietuvos standartų rengimas ir Lietuvos standartų redakcijų lietuvių kalba rengimas. Su standartų programa galima susipažinti čia.

Dėkojame visiems, teikusiems siūlymus dėl Lietuvos standartų programos.

Išsamesnę informaciją teikia Standartų leidybos skyriaus patarėja Ivona Krikštaponienė, tel. (8 5) 270 9371, el. p. Ivona.Krikstaponiene@lsd.lt.

Plačiau
Išleistas dvyliktasis 2019 m. Lietuvos standartizacijos departamento biuletenio numeris

Išleistas dvyliktasis 2019 m. Lietuvos standartizacijos departamento biuletenio numeris, kuriame pateikiama informacija apie išleistus Lietuvos standartus ir kitus leidinius, išverstus į lietuvių kalbą standartus ir kitus leidinius, patikslintas Lietuvos standartų lietuviškas antraštes, negaliojančius ir skelbiamus negaliosiančiais Lietuvos standartus ir kitus leidinius, peržiūrimus Europos ir tarptautinius standartus, viešajai apklausai teikiamus standartų projektus, nemokamą prieigą prie standartų projektų tekstų, pradėtus rengti Europos standartų ir kitų leidinių projektus, Europos standartizacijos organizacijų išleistus standartus ir kitus leidinius.

Plačiau
Archyvas