Lietuvos Standartizacijos departamentas - straipsniai : Europos ekspertų posėdis Vilniuje

Spausdinti puslapio vidurį

Europos ekspertų posėdis Vilniuje
2019-09-03

2019 m. rugsėjo  3–4 d. Vilniuje viešbutyje EUROPA ROYALE vyks Europos standartizacijos komiteto (CEN) Technikos komiteto CEN/TC 207/WG 1 „Requirements for domestic furniture“ („Reikalavimai vidaus baldams“) darbo grupės posėdis.

Susirinkimo darbotvarkėje numatyta aptarti Europos standartų projektų, skirtų vidaus baldams, parengimo klausimus, taip pat bus nagrinėjami nauji standartų projektai, skirti vidaus baldams, ir kitos aktualijos.

Susirinkime dalyvaus Europos vidaus baldų gamintojų, Europos baldų kontrolės organizacijų ir Europos standartizacijos komiteto (CEN) įgaliotieji atstovai bei LST TK 9 „Baldai“, LST TK 17 „Mediena“ pirmininkai.

Išsamesnę informaciją teikia Arvydas Samalavičius, tel. (8 5) 270 9348, el. p. arvydas.samalavicius@lsd.lt

 

Atgal Spausdinimo versija Facebook LinkedIn