Lietuvos Standartizacijos departamentas - Siūlymai dėl naujų temų

Spausdinti puslapio vidurį

Siūlymai dėl naujų temų

Siekdami  išsiaiškinti planuojamų standartizuoti naujų objektų  aktualumą  Lietuvos ūkio subjektams teikiame komentarams informaciją apie:

- siūlymus rengti originalių Lietuvos standartų ar kitų leidinių projektus;

- siūlymus rengti tarptautinių bei Europos standartų ir kitų leidinių projektus;

- siūlymai dėl naujų veiklos sričių.

Kartu su pasiūlymais pateikiama informacija apie siūlomo rengti standarto taikymo sritį, paskirtį ir kita susijusi informacija, reikalinga vertinant pasiūlymą.    

Jei norėtumėte dalyvauti standartų ir kitų leidinių projektų rengime, prašome kreiptis į Organizacinio standartų skyriaus darbuotoją nurodytais telefonais arba el. pašto adresu. Komentarus dėl siūlymų prašome teikti iki nurodytos datos nurodytu elektroninio pašto adresu. 

____________________________

 

Siūlymai rengti originalių Lietuvos standartų ar kitų leidinių projektus

Šiuo metu siūlymų nėra.

 

Siūlymai sudaryti tarptautinių bei Europos standartizacijos organizacijų naujus technikos komitetus


SIŪLYMAS DĖL NAUJOS VEIKLOS SRITIES IR NAUJO ISO KOMITETO SUSTAINABLE FINANCE SUDARYMO

Didžiosios Britanijos standartizacijos institucija (BSI) pateikė pasiūlymą ISO Centriniam sekretoriatui dėl naujos veiklos srities ir naujo ISO komiteto Sustainable Finance sudarymo.

Registruoti vartotojai pasiūlymų projektus viešosios apklausos metu  gali skaityti nemokamai (http://live.lsd.lt/smis/LoginForm.aspx?ReturnUrl=%2fsmis%2fSelectMembershipForm.aspx).

Visi pageidaujantys tapti registruotais vartotojais turi kreiptis el. paštu livelink-help@lsd.lt arba telefonais (8~5) 270 9362;  8 659 93 226.

Prašome suinteresuotąsias šalis savo nuomonę dėl naujos veilos srities ir naujo ISO komiteto Sustainable Finance sudarymo pateikti Organizacinio standartų skyrius vyriausiajam specialistui Vaclovui Jonevičiui, el. p. vaclovas.jonevicius@lsd.lt, tel. (8 5) 279 1135, iki 2018 m. rugpjūčio 8 d.

Atgal Spausdinimo versija