Lietuvos Standartizacijos departamentas

Spausdinti puslapio vidurį

Naujienos
Pasitelkiant standartus vykdomi Europos žaliojo kurso įsipareigojimai

Europai siekiant tapti klimato kaitos atžvilgiu neutraliu žemynu, standartų taikymas tampa Europos Sąjungos politikos ir teisinės sistemos pagalbine priemone. Siekdamos iškelto tikslo, Europos standartizacijos organizacijos ketina prisidėti prie glaudesnio bendradarbiavimo su Europos Komisija. Žmogaus poveikį klimato kaitai siekiama sumažinti gaminant švarią ir kartu nebrangią bei saugią energiją, plėtojant netaršią ir žiedinės ekonomikos principais pagrįstą gamybą, darant žmonių mobilumą darnų ir išmanų, peržiūrint maisto gamybos grandinę, siekiant išsaugoti biologinę įvairovę, mažinant žalingų aplinkai medžiagų naudojimą. Daugiau informacijos apie Europos žaliojo kurso įgyvendinimo priemones pateikta čia.

Plačiau
Pratęsiamas paraiškų Nacionalinio standartizacijos prizo konkursui priėmimas

Lietuvos standartizacijos departamentas pratęsia paraiškų dalyvauti Nacionalinio standartizacijos prizo konkurse priėmimą. Šiuo konkursu siekiama skatinti domėjimąsi standartizacija bei standartų taikymu, skleisti konkurso dalyvių gerąją patirtį ir taip prisidėti prie Lietuvos ekonomikos raidos.

Nacionaliniu standartizacijos prizu gali būti apdovanojamas fizinis ar juridinis asmuo pagal tris kategorijas: pažangios įmonės ir organizacijos; jaunieji profesionalai (20–30 m. amžiaus specialistai) bei standartizacijos propaguotojai.

Pateiktos paraiškos bus vertinamos atsižvelgiant į pateiktus argumentus: kaip standartų taikymas lėmė teigiamus pokyčius organizacijos veikloje; kaip taikant standartus prisidėta prie nacionalinės standartizacijos plėtojimo ir ekonomikos augimo skatinimo; koks buvo mokslo tiriamųjų darbų rezultatų panaudojimas ar inovatyvių sprendimų pritaikymas standartizacijoje. Taip pat bus vertinami ir standartizacijos populiarinimo straipsniai, mokslo darbai, tyrimai standartizacijos tema.

Paraiškas vertins komisija, sudaryta iš verslo, akademinės bendruomenės ir Departamento atstovų. Teikti paraiškas galima iki liepos 31 d. Apdovanojimai bus įteikiami Pasaulinės standartizacijos dienos proga 2020 m. spalio mėnesį.

Išsamesnė informacija pateikiama Departamento interneto svetainės skyriuje KONKURSAS.

Kontaktinis asmuo – Mindaugas Balčiauskas, tel. (8 5) 270 9358, 8 659 93 225, el. p. mindaugas.balciauskas@lsd.lt

 

Plačiau
Išleistas vienuoliktasis 2020 m. Lietuvos standartizacijos departamento biuletenio numeris

Išleistas vienuoliktasis 2020 m. Lietuvos standartizacijos departamento biuletenio numeris.

Šiame Biuletenio numeryje skelbiama apie priimtą naują Standartizacijos įstatymą, apie Departamento Standartų leidybos skyriaus kalbos redaktorei Nijolei Banevičienei įteiktą apdovanojimą „Už nuopelnus nacionalinei standartizacijai“, apie parengtą atmintinę dalyvaujantiems LST TK veikloje.

Biuletenyje pateikiama informacija apie išleistas originaliųjų Lietuvos standartų pataisas, išleistus, išverstus į lietuvių kalbą, negaliojančius Lietuvos standartus ir kitus leidinius, patikslintas Lietuvos standartų lietuviškas antraštes, peržiūrimus Europos ir tarptautinius standartus, nemokamą prieigą prie standartų projektų tekstų, viešajai apklausai pateiktus standartų projektus, pradėtus rengti Europos standartų ir kitų leidinių projektus, Europos standartizacijos organizacijų išleistus standartus ir kitus leidinius.

Atsisiųsti Lietuvos standartizacijos departamento biuletenį galima čia.

Įsigyti ar skaityti standartus galima elektroninėje standartų parduotuvėje. Visais su standartų įsigijimu susijusiais klausimais prašome kreiptis tel. (8~5) 270 9341, 8 659 93235 arba el. paštu platinimas@lsd.lt.

 

Plačiau
Archyvas