Lietuvos Standartizacijos departamentas - straipsniai : Departamente paminėta Pasaulinė standartų diena

Spausdinti puslapio vidurį

Departamente paminėta Pasaulinė standartų diena
2018-10-16

Spalio 15 d. Lietuvos standartizacijos departamente vyko Pasaulinės standartų dienai ir Lietuvos šimtmečiui skirta diskusija „Standartizacija po 100 metų“.

 

Profesionalo moderuojamą renginį pradėjo Lietuvos Respublikos Seimo narys, psichologas Zenonas Streikus, į standartizaciją pažvelgęs per psichologinę prizmę ir akcentavęs standartų svarbą žmonių tarpusavio santykiams.

Į diskusiją pakviesti svečiai – Ūkio viceministras Gintaras Vilda, ilgametis technikos komiteto LST TK 5 Elektrotechnika ekspertas Almantas Laužadis, UAB „Vilpros pramonė“ direktorius, technikos komiteto LST TK 84 Dūmtraukiai pirmininkas dr. Darius Ozarovskis, technikos komiteto LST TK 90 Žmogiškųjų išteklių ir žinių valdymas ekspertė prof. dr. Asta Raupelienė, Mokslo, inovacijų ir technologijų agentūros direktorius Kęstutis Šetkus – diskutavo apie Ketvirtąją pramonės revoliuciją ir jos vaidmenį Lietuvos standartizacijai per ateinantį šimtmetį.

Šventiniame renginyje dalyvavo ir kitų institucijų, su kuriomis Lietuvos standartizacijos departamentas palaiko glaudžius ryšius, atstovai – Andrius Nikitinas (Lietuvos verslo konfederacijos generalinis direktorius), Domas Vasiliauskas (Lietuvos metrologijos inspekcijos viršininkas), Jurgis Šarmavičius (Nacionalinio akreditacijos biuro direktorius), Aurimas Jurčius (UAB „Montuotojas“ generalinio direktoriaus pavaduotojas, technikos komiteto LST TK 56 Naftos pramonės įrenginiai pirmininkas, LST TK 41 Suvirinimas ir medžiagotyra ir LST TK 66 Neardomieji bandymai ekspertas), Vaidas Gricius (Ūkio ministerijos Pramonės ir prekybos departamento direktorius), prof. dr. Dalius Serafinas (Lietuvos kokybės vadybos ir inovacijų asociacijos prezidentas), Arvydas Naina (laikinai einantis Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos Produktų saugos ir kokybės departamento direktoriaus pareigas).

Diskusijos dalyviai ir svečiai dalijosi įžvalgomis apie Ketvirtosios pramonės revoliucijos (Industry 4.0) svarbą Lietuvai, apie tendencijas, galimus pokyčius ir poreikius standartizacijos srityje ir pramonėje, apie Lietuvos standartizacijos aktualinimo galimybes.

Buvo prieita prie bendros nuomonės, kad ateityje nacionalinė standartizacijos institucija dėl atsiradusių naujų iššūkių ir toliau turės siekti standartų kokybės, jų rengimo spartos, didinti institucijos matomumą ir informacijos apie standartizaciją bei gerąją standartų taikymo praktiką sklaidą, gerinti standartų prieinamumą, aktyviai pritraukti akademinę bendruomenę ir inovatorius į standartizacijos procesus.

Renginio metu už ilgametį aktyvų, kvalifikuotą ir sąžiningą darbą Departamento direktorius Rimantas Sanajevas įteikė Garbės ženklus „Už nuopelnus nacionalinei standartizacijai“ dr. Dariui Ozarovskiui, technikos komiteto LST TK 84 Dūmtraukiai pirmininkui, ir dr. Matui Bulevičiui, technikos komitetų LST TK 12 Keliai, LST TK 19 Betonas ir gelžbetonis ir LST TK 80 Kelių transportas ir telematika ekspertui.

Renginio pabaigoje šventės dalyviai buvo pakviesti sudalyvauti žaibo turnyre apie standartizaciją, o teisingai atsakiusieji į klausimus buvo apdovanoti atminimo suvenyrais.

Prie šventinio stalo, vaišinantis specialiai šiai progai iškeptu tortu, buvo pasiektas konsensusas, kad tiek po 100 metų, tiek Ketvirtojoje ar vėlesnėse pramonės revoliucijose, standartizacijos vaidmuo išliks vienu iš kertinių ekonomikos plėtros veiksnių.

 

Parengė

Mindaugas Balčiauskas

 

Lietuvos Respublikos Seimo nario Zenono Streikaus sveikinimas

 

Diskusijos dalyviai (iš dešinės): Gintaras Vilda, Almantas Laužadis, dr. Darius Ozarovskis, prof. dr. Asta Raupelienė, Kęstutis Šetkus, moderatorė Orijana Mašalė

 

Apdovanotieji Garbės ženklais dr. Matas Bulevičius ir dr. Darius Ozarovskis

 

Renginio dalyviai

 

Šventinis tortas tuoj bus suraikytas...

Atgal Spausdinimo versija