Lietuvos Standartizacijos departamentas - straipsniai : AFNOR pristatė naujo ISO technikos komiteto Socialinė atsakomybė viziją

Spausdinti puslapio vidurį

AFNOR pristatė naujo ISO technikos komiteto Socialinė atsakomybė viziją
2020-06-29

Prancūzijos standartizacijos asociacijai (AFNOR) pasiūlius sudaryti naują ISO technikos komitetą Socialinė atsakomybė (angl. Social responsibility), buvo organizuojamos konsultacinės internetinės konferencijos būsimo technikos komiteto veiklos srities klausimais. Technikos komiteto sudarymu ir numatytais parengti standartais siekiama prisidėti prie darnaus vystymosi įgyvendinimo. Sudarius technikos komitetą ketinama atnaujinti tarptautinį standartą ISO 26000 ir parengti nurodyto standarto taikymo vadovą. Naująją ISO 26000 redakciją planuojama rengti dalyvaujant vartotojų, valdymo institucijų, gamintojų, darbuotojų, nevyriausybinių organizacijų, mokslinių tyrimų, akademinės bendruomenės ir kt. atstovams, bus siekiama proporcingo įgaliotųjų atstovų dalyvavimo pagal suinteresuotąsias šalis, valstybes bei ekspertų lytį. Pirmieji darbo grupių susitikimai dėl naujų darbo temų numatyti 2021 metais. Daugiau informacijos rasite čia.

 

Atgal Spausdinimo versija Facebook LinkedIn