Lietuvos Standartizacijos departamentas - Vadovo darbotvarkė

Spausdinti puslapio vidurį

Vadovo darbotvarkė


2019 m. gruodžio 2 – 5 dienomis Lietuvos standartizacijos departamento direktorius Rimantas Sanajevas dalyvaus 74-oje Europos telekomunikacijų standartų instituto Generalinėje Asamblėjoje, kuri vyks Sophia Antipolyje (Prancūzijos Respublika).


2019 m. lapkričio 29 d. Lietuvos standartizacijos departamento direktorius Rimantas Sanajevas dalyvaus Ryšių reguliavimo tarnybos tarybos posėdyje. Posėdis vyks Ryšių reguliavimo tarnybos Kauno skyriuje.


2019 m. lapkričio 27 d. 14 val. Lietuvos standartizacijos departamento direktorius Rimantas Sanajevas dalyvaus pasitarime su Departamento Organizacinio standartų skyriaus darbuotojais veiklai aptarti.


2019 m. lapkričio 27 d. 9 val. Lietuvos standartizacijos departamento direktorius Rimantas Sanajevas dalyvaus Valstybės tvarios plėtros konferencijoje „SIGNALAS 2019“ Lietuvos parodų ir kongresų centre LITEXPO.


2019 m. lapkričio 19 – 21 dienomis Lietuvos standartizacijos departamento direktorius Rimantas Sanajevas dalyvaus Europos standartizacijos komiteto ir Europos elektrotechnikos standartizacijos komiteto Generalinėje Asamblėjoje, kuri vyks Briuselyje (Belgijos Karalystė).


2019 m. lapkričio 12 d. 9 val. Lietuvos standartizacijos departamento direktorius Rimantas Sanajevas dalyvaus pasitarime su patarėjais ir skyrių vedėjais „Dėl 2020 metų strategijos ir pagrindinių darbų“.


2019 m. lapkričio 7 d. 13 val. Lietuvos standartizacijos departamento direktorius Rimantas Sanajevas dalyvaus Ryšių reguliavimo tarnybos tarybos posėdyje. Posėdis vyks Ryšių reguliavimo tarnybos patalpose.


2019 m. spalio 20 – 26 dienomis Lietuvos standartizacijos departamento direktorius Rimantas Sanajevas dalyvaus 83-ajame Tarptautinės elektrotechnikos komisijos (IEC) Generaliniame susitikime, kuris vyks Šanchajuje (Kinijos Liaudies Respublika).


2019 m. spalio 16 d. 9 val. Lietuvos standartizacijos departamento direktorius Rimantas Sanajevas dalyvaus Europos standartizacijos komiteto (CEN) Technikos komiteto 351 „Statybos produktai: pavojingųjų medžiagų išsiskyrimo įvertinimas“ Vilniuje organizuojamoje dviejų dienų konferencijos atidarymo ceremonijoje. Konferencijos tikslas – skleisti suinteresuotosioms šalims žinią apie suderintus standartizuotus pavojingųjų medžiagų, kurios išsiskiria iš statybos produktų, kiekio ir analizės metodus.


2019 m. spalio 8 – 11 dienomis Lietuvos standartizacijos departamento direktorius Rimantas Sanajevas Ukrainos ekonominio vystymosi ir prekybos ministerijos kvietimu dalyvaus V-ajame Tarptautiniame forume techninio reguliavimo klausimais „Novatoriškų Ukrainos kokybės infrastruktūros plėtros būdų ieškojimas“. Forumas vyks Dniepre, Ukrainoje, kurio metu direktorius skaitys pranešimą bei dalyvaus virtualioje diskusijoje su Ukrainos ir tarptautinio verslo atstovais.


2019 m. rugsėjo 23 27 d. Lietuvos standartizacijos departamento direktorius Rimantas Sanajevas atostogauja. Rimanto Sanajevo atostogų metu Lietuvos standartizacijos departamento direktoriaus funkcijas atlieka Lietuvos standartizacijos departamento vyriausioji patarėja Ramunė Edita Rukšėnienė.


2019 m. rugsėjo 18 d. 13 val. Lietuvos standartizacijos departamento direktorius Rimantas Sanajevas dalyvaus pasitarime su Departamento Organizacinio standartų skyriaus darbuotojais Technikos komitetų nuostatų projektui aptarti.


2019 m. rugsėjo 17 d. 11.30 val. Lietuvos standartizacijos departamento direktorius Rimantas Sanajevas dalyvaus susitikime su Lietuvos kokybės vadybos ir inovacijų asociacijos prezidente Lidija Kraujeliene tolimesnio bendradarbiavimo galimybėms aptarti.


2019 m. rugsėjo 12 d. 13 val. Lietuvos standartizacijos departamento direktorius Rimantas Sanajevas dalyvaus Ryšių reguliavimo tarnybos tarybos posėdyje. Posėdis vyks Ryšių reguliavimo tarnybos patalpose.


2019 m. rugsėjo 12 d. 10 val. Lietuvos standartizacijos departamento direktorius Rimantas Sanajevas dalyvaus LSD Technikos komisijos posėdyje.


2019 m. rugsėjo 9 d. 11 val. Lietuvos standartizacijos departamento direktorius Rimantas Sanajevas dalyvaus susitikime su Lietuvos verslo konfederacijos atstovais tolimesnio bendradarbiavimo galimybėms aptarti. Susitikimas vyks Lietuvos verslo konfederacijos biure.


2019 m. rugsėjo 4 – 6 dienomis Lietuvos standartizacijos departamento direktorius Rimantas Sanajevas dalyvaus Lietuvos standartizacijos departamento organizuojamajame 20-ajame jubiliejiniame Baltijos standartizacijos forumo susitikime Druskininkuose. Forume dalyvaus Estijos, Latvijos, Lenkijos ir Lietuvos nacionalinės standartizacijos institucijos. Taip pat pakviesta dalyvauti atstovė iš Europos standartizacijos komiteto (CEN) ir Europos elektrotechnikos standartizacijos komiteto (CENELEC) Valdymo centro, svečių teisėmis pakviesta dalyvauti Ukrainos delegacija, vadovaujama Ukrainos Ekonominės plėtros ir prekybos viceministro Y. Brovchenko.


2019 m. rugsėjo 4 d. 16 val. Lietuvos standartizacijos departamento direktorius Rimantas Sanajevas dalyvaus susitikime su Tarptautinės telekomunikacijų sąjungos (ITU) Standartizacijos biuro (TSB) vadovu Chaesubo Lee (P. Korėja). Jo vizito tikslas – pristatyti ITU veiklą ir tikslus standartizacijos srityje ir paraginti Europos atstovus aktyviau įsitraukti į šią veiklą ITU formatu.


2019 m. rugsėjo 4 d. 13.00 val. Lietuvos standartizacijos departamento direktorius Rimantas Sanajevas dalyvaus Vilniuje vyksiančiame Europos standartizacijos komiteto (CEN) Technikos komiteto CEN/TC 207 „Baldai“ posėdžio atidaryme.


2019 m. rugpjūčio 29 d. 14.00 val.  Lietuvos standartizacijos departamento direktorius Rimantas Sanajevas dalyvaus susitikime su Vilniaus prekybos, pramonės ir amatų rūmų atstovais tolimesnio bendradarbiavimo galimybėms aptarti. Susitikimas vyks Lietuvos standartizacijos departamente.


2019 m. liepos 31 d. 9 val. Lietuvos standartizacijos departamento direktorius Rimantas Sanajevas dalyvaus LSD skyrių vedėjų ir darbuotojų pasitarime, kuriame bus aptariamas 2019 metų I pusmečio veiklos planų įvykdymas.


2019 m. birželio 25 liepos 12 d. Lietuvos standartizacijos departamento direktorius Rimantas Sanajevas atostogauja. Rimanto Sanajevo atostogų metu, birželio 25 – liepos 10 d. Lietuvos standartizacijos departamento direktoriaus funkcijas atlieka Lietuvos standartizacijos departamento vyriausioji patarėja Ramunė Edita Rukšėnienė, o liepos 11 12 d. Organizacinio standartų skyriaus vyriausiasis patarėjas Sigitas Šiupšinskas.


2019 m. birželio 21 d. 9 val. Lietuvos standartizacijos departamento direktorius Rimantas Sanajevas dalyvaus pasitarime dėl informacijos apie techninius reglamentus ir atitikties įvertinimo procedūros teikimo bei kt. klausimais. Pasitarimas vyks Ekonomikos ir inovacijų ministerijoje.


2019 m. birželio 14 d. 9 val. Lietuvos standartizacijos departamento direktorius Rimantas Sanajevas dalyvaus Departamento Vadybos vertinamosios analizės (VVA) posėdyje. Bus svarstomi tokie klausimai: ankstesnės vadybos analizės nutarimų vykdymas; išorės ir vidaus veiksnių pakeitimai; Kokybės vadybos sistemos veiksmingumas ir rezultatyvumas; veiksmų dėl rizikų ir galimybių rezultatyvumas; gerinimo galimybės ir kt.


2019 m. birželio 12 d. 10 val. Lietuvos standartizacijos departamento direktorius Rimantas Sanajevas dalyvaus susitikime su Aplinkosaugos nevyriausybinėmis organizacijomis dėl nevyriausybinių aplinkosauginių organizacijų aktyvesnio dalyvavimo standartizacijos veikloje. Šiame susitikime dalyvaus Aplinkos koalicijos, Lietuvos gamtos fondo, VšĮ Aplinkos vadybos ir audito instituto, Aplinkos apsaugos politikos centro bei LST TK 36  Aplinkos apsauga įgaliotieji atstovai.


2019 m. birželio 5 – 8 dienomis Lietuvos standartizacijos departamento direktorius Rimantas Sanajevas dalyvaus Europos standartizacijos komiteto (toliau − CEN) ir Europos elektrotechnikos standartizacijos komiteto (toliau − CENELEC) Generalinėse asamblėjose, CEN – CENELEC Generalinių asamblėjų jungtiniame posėdyje, konferencijoje „Standartai remia ir stiprina bendrąją rinką“. Posėdžiai ir konferencija vyks Bukarešte, Rumunijoje.


2019 m. gegužės 22 – 25 dienomis Lietuvos standartizacijos departamento direktorius Rimantas Sanajevas Ukrainos ekonominio vystymosi ir prekybos ministerijos kvietimu dalyvaus 4-ajame tarptautiniame forume „Standartų ir techninių reglamentų vaidmuo tvariai Ukrainos plėtrai globalizacijos sąlygomis“. Forumas vyks Lvove, Ukrainoje, kurio metu direktorius skaitys pranešimą apie standartizaciją ir inovacijas.


2019 m. gegužės 15 d. 14.45 – 15.30 val. Lietuvos standartizacijos departamento direktorius Rimantas Sanajevas Lietuvos parodų ir kongresų centre Litexpo dalyvaus konferencijoje „SMART GAMYBA“ bei skaitys pranešimą „Standartai – investicija į ateitį“. Šioje konferencijoje pranešimus taip pat skaitys Gintautas Stepukonis (VšĮ „Kėlimo įrenginių priežiūros tarnyba“ direktorius), prof. dr. Viktoras Doroševas (Kauno technologijos universitetas).


2019 m. gegužės 9 d. 10 val. Lietuvos standartizacijos departamento direktorius Rimantas Sanajevas dalyvaus Vartotojų komisijos posėdyje, kuris vyks LSD patalpose. Posėdžio metu bus svarstomi tokie klausimai: vartotojų skatinimas aktyviau dalyvauti standartizacijoje; prioritetinių vartotojų dalyvavimo standartizacijoje sričių nustatymas; deleguojamų į renginius narių atrankos kriterijų nustatymas; planuojamų renginių, kuriuose tikslinga kompensuoti vartotojų dalyvavimą, sąrašo sudarymas ir kt.


2019 m. balandžio 23 30 d. Lietuvos standartizacijos departamento direktorius Rimantas Sanajevas atostogauja. Rimanto Sanajevo atostogų metu, balandžio 23 – 26 d. Lietuvos standartizacijos departamento direktoriaus funkcijas atlieka Lietuvos standartizacijos departamento Standartų leidybos skyriaus vedėjas Mindaugas Aleksandras Balčiauskas, o balandžio 29 – 30 d.  vyriausioji patarėja Ramunė Edita Rukšėnienė.


2019 m. balandžio 19 d. Lietuvos standartizacijos departamento direktorius Rimantas Sanajevas dalyvaus Vilniaus Gedimino technikos universitete vyksiančiame Lietuvos inžinerinės grafikos ir geometrijos draugijos, VGTU Inžinerinės grafikos katedros ir Lietuvos standartizacijos departamento organizuojamo Respublikinio aukštųjų mokyklų studentų inžinerinės ir kompiuterinės grafikos konkurso „Standartas – brėžinio kokybės garantas“ atidaryme.


2019 m. balandžio 18 d. 10.00 val. Lietuvos standartizacijos departamento direktorius Rimantas Sanajevas dalyvaus LSD organizuojamame seminare „Standartizacija ir dalyvavimas joje. Šiame seminare dalyvaus Ekonomikos ir inovacijų ministerijos, Nacionalinio akreditacijos biuro, Lietuvos metrologijos inspekcijos, VšĮ CPO LT atstovai. Bus svarstomi tokie klausimai, kaip: tarptautiniai ir Europos standartizacijos leidiniai; jų perėmimas nacionaliniu lygmeniu; standartų vertimas ir sklaida; dalyvavimas nacionalinėje standartizacijoje ir kt.


2019 m. balandžio 15 d. 8.30 val. Lietuvos standartizacijos departamento direktorius Rimantas Sanajevas dalyvaus pasitarime su LSD skyrių vedėjais ir darbuotojais 2019 metų I ketvirčio veiklos rezultatų bei ataskaitų sudarymo ir pateikimo aprašo tobulinimo aptarimui.


2019 m. balandžio 5 d. 14.00 val. Lietuvos standartizacijos departamento direktorius Rimantas Sanajevas dalyvaus Ryšių reguliavimo tarnybos tarybos posėdyje. Posėdis vyks Ryšių reguliavimo tarnybos patalpose.


2019 m. kovo 25 29 d. Lietuvos standartizacijos departamento direktorius Rimantas Sanajevas atostogauja. Rimanto Sanajevo atostogų metu, Lietuvos standartizacijos departamento direktoriaus funkcijas atlieka Lietuvos standartizacijos departamento vyriausioji patarėja Ramunė Edita Rukšėnienė.


2019 m. kovo 22 d. 8.15 – 9.00 val. Lietuvos standartizacijos departamento direktorius Rimantas Sanajevas susitiks su Lietuvos Respublikos ekonomikos ir inovacijų ministerijos viceministru Gintaru Vilda Lietuvos standartizacijos departamento 2019 metų Veiklos plano pristatymui.


2019 m. kovo 14 d. 14 val. Lietuvos standartizacijos departamento direktorius Rimantas Sanajevas dalyvaus Nacionalinio bendrųjų funkcijų centro (NBFC) organizuojamame susitikime su įstaigų, kurių funkcijas centralizuotai atlieka NBFC, vadovais. Šiame susitikime vadovai bus supažindinti su praėjusio NBFC veiklos etapo rezultatais, aptarti 2019 m. NBFC ir įstaigų bendradarbiavimo kryptis bei veiklos perspektyvos.


2019 m. kovo 14 d. 9 - 12 val. Lietuvos standartizacijos departamento direktorius Rimantas Sanajevas Lietuvos parodų ir kongresų centre LITEXPO dalyvaus konferencijoje „Dirbtinis intelektas ir Lietuvos ateitis“.


2019 m. kovo 7 d. 14 val. Lietuvos standartizacijos departamento direktorius Rimantas Sanajevas dalyvaus Technikos komiteto LST TK 90 „Žmogiškųjų išteklių ir žinių valdymas“ susirinkime.


2019 m. kovo 5 d. 10.30 - 12 val. Lietuvos standartizacijos departamento direktorius Rimantas Sanajevas dalyvaus susitikime su Sakartvelo delegacijos atstovais standartų priėmimo procedūrų bei standartų atrankos vertimui klausimams aptarti.


2019 m. kovo 1 d. 11 val. Lietuvos standartizacijos departamento direktorius Rimantas Sanajevas dalyvaus susitikime su VĮ Turto banko Generaliniu direktoriumi Mindaugu Sinkevičiumi tolimesnio bendradarbiavimo galimybėms aptarti.


2019 m. vasario 22 d. 13 val. Lietuvos standartizacijos departamento direktorius Rimantas Sanajevas dalyvaus Technikos komitetų pirmininkų metiniame pasitarime, kuriame bus apžvelgti Lietuvos standartizacijos departamento 2018 m. veiklos rezultatai, 2019 m. uždaviniai, proritetinės veiklos kryptys bei technikos komitetų aktualijos.


2019 m. vasario 8 d. 14.00 val. Lietuvos standartizacijos departamento direktorius Rimantas Sanajevas dalyvaus pirmajame naujai paskirtosios Ryšių reguliavimo tarnybos tarybos posėdyje. Posėdis vyks Ryšių reguliavimo tarnybos patalpose.


2019 m. vasario 7 d. 13.30 – 16.00 val. Lietuvos standartizacijos departamento direktorius Rimantas Sanajevas dalyvaus Lietuvos kokybės vadybos ir inovacijų asociacijos (LKVIA) Visuotiniame narių susirinkime.


2019 m. vasario 5 d. 13.00 val.  Lietuvos standartizacijos departamento direktorius Rimantas Sanajevas dalyvaus susitikime su Viešosios įstaigos CPO Lt atstovais standartų vertimo recenzavimo paslaugų pirkimų klausimams aptarti.


2019 m. vasario 4 d. 10.00 val.  Lietuvos standartizacijos departamento direktorius Rimantas Sanajevas dalyvaus susitikime su Vilniaus Gedimino technikos universiteto atstovais tolimesnio bendradarbiavimo galimybėms aptarti. Susitikimas vyks Vilniaus Gedimino technikos universitete.


2019 m. vasario 1 d. 9.00 – 14.00 val. Lietuvos standartizacijos departamento direktorius Rimantas Sanajevas dalyvaus antrajame Europos kalbų išteklių koordinavimo (ELRC) seminare, kuris vyks Vilniaus Universiteto Filologijos fakultete.


 

 

Archyvas

 

Atgal Spausdinimo versija