Lietuvos Standartizacijos departamentas

Spausdinti puslapio vidurį

Naujienos
Išleistas daiktų interneto kibernetinio saugumo standartizacijos dokumentas

ETSI (Europos telekomunikacijų standartizacijos instituto, angl. European Telecommunications Standards Institute) Techninis kibernetinio saugumo komitetas (angl. santr. TC CYBER) priėmė ETSI TS 103 645, daiktų interneto (DI) kibernetinio saugumo standartizacijos dokumentą, kuriuo siekiama nustatyti bazinį saugumo lygį prie interneto prijungtiems ir vartotojams skirtiems produktams, taip pat suformuluoti būsimo DI sertifikavimo schemų pagrindą.

Plačiau
Išleistas šeštasis 2019 m. Lietuvos standartizacijos departamento biuletenio numeris

Išleistas šeštasis 2019 metų Lietuvos standartizacijos departamento biuletenio numeris, kuriame pateikiama informacija apie išleistus Lietuvos standartų nacionalinius priedus, Lietuvos standartus ir kitus leidinius, į lietuvių kalbą išverstus Lietuvos standartus ir kitus leidinius, patikslintas Lietuvos standartų lietuviškas antraštes, negaliojančius ir skelbiamus negaliosiančiais Lietuvos standartus ir kitus leidinius, peržiūrimus Europos ir tarptautinius standartus, viešajai apklausai teikiamus standartų projektus, nemokamą prieigą prie standartų projektų tekstų, pradėtus rengti Europos standartų ir kitų leidinių projektus, Europos standartizacijos organizacijų išleistus standartus ir kitus leidinius.

Plačiau
Archyvas