Lietuvos Standartizacijos departamentas

Spausdinti puslapio vidurį

Naujienos
Įsibėgėjant pavasariui - LST TK 13 "Žemės ūkio technika" susirinkimas

Š. m. kovo 22 d. 11 val. Aleksandro Stulginskio universiteto Žemės ūkio inžinerijos fakulteto dekanate (II R.304 kab.) (Studentų g. 15 b, Akademija, Kauno r.) vyks Lietuvos standartizacijos departamento 13-ojo technikos komiteto (LST TK 13) Žemės ūkio technika susirinkimas. Šio komiteto veiklos sritis susijusi su žemės ūkio technikos (žemės ir miškų ūkio traktoriai bei mašinos, medienos apdirbimo mašinos ir jų sauga, ir kt.) standartizacija. Susirinkimo darbotvarkėje numatyta išklausyti technikos komiteto pirmininko parengtą 2017 m. LST TK 13 veiklos ataskaitą, naujai išrinkti technikos komiteto LST TK 13 pirmininką, taip pat aptarti Europos standartų projektų viešosios apklausos ir galutinio balsavimo klausimus bei kitas aktualijas. Susirinkime dalyvaus technikos komiteto narių – Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos, Aleksandro Stulginskio universiteto, Lietuvos ūkininkų sąjungos, Lietuvos žemės ūkio konsultavimo tarnybos, Lietuvos žemės ūkio inžinierių asociacijos, VĮ Mašinų bandymo stoties, AB „Umega“, AB Radviliškio mašinų gamyklos, UAB „Laumetris“ ir kitų suinteresuotų institucijų – įgaliotieji atstovai ir Lietuvos standartizacijos departamento specialistai.

Pasibaigus susirinkimui dalyviai apsilankys žemės ūkio technikos parodoje Ką pasėsi 2018.

Išsamesnę informaciją teikia Violeta Pečiukėnaitė, tel. (8 5) 270 9365, el. p. violeta.peciukenaite@lsd.lt

Plačiau
Išleistas antrasis 2018 m. Lietuvos standartizacijos departamento biuletenio numeris

Išleistas antrasis 2018 metų Lietuvos standartizacijos departamento biuletenio numeris, kuriame pateikiamos standartizacijos aktualijos – metinis LST TK pirmininkų susirinkimas, įteiktos padėkos už nuopelnus nacionalinei standartizacijai. Taip pateikiama informacija apie išleistus Lietuvos standartus ir kitus leidinius, išleistus LST Vadovus, kurie pakeitė ligi šiol galiojusius LST pamatinius standartus, į lietuvių kalbą išverstus Lietuvos standartus ir kitus leidinius, patikslintas Lietuvos standartų antraštes, negaliojančius ir siūlomus skelbti neteksiančiais galios Lietuvos standartus, nemokamą prieigą prie standartų projektų tekstų, viešajai apklausai teikiamus standartų projektus, kita informacija.

Plačiau
Archyvas