Lietuvos Standartizacijos departamentas - straipsniai : Tęsiama narystė Lietuvos kokybės vadybos ir inovacijų asociacijoje

Spausdinti puslapio vidurį

Tęsiama narystė Lietuvos kokybės vadybos ir inovacijų asociacijoje
2018-01-25

Lietuvos standartizacijos departamentas tęsia narystę Lietuvos kokybės vadybos ir inovacijų asociacijoje (LKVIA) ir džiaugiasi galėdamas sėkmingai naudotis nario teisėmis, t. y. gauti naujausią informaciją kokybės vadybos ir inovacijų plėtros klausimais, galimybę dalyvauti įvairiuose renginiuose.

LKVIA organizuoja seminarus, konferencijas aktualiausiomis temomis. Vienoje iš tokių – „Antikorupcinė viešojo sektoriaus veikla, paremta tarptautiniais reikalavimais“ – dalyvavo Departamento atstovai. Konferencijos metu diskutuota apie ISO 37001 standartą „Antikorupcinės vadybos sistemos. Reikalavimai ir naudojimo gairės“. Apsvarstyta kovos su korupcija valdymo sistema, korupcijai atsparios aplinkos kūrimas versle ir viešajame sektoriuje, auditavimo klausimai. Diskusijos metu remtasi gerąja užsienio šalių patirtimi ir kokybės valdymo viešajame sektoriuje antikorupcijos aspektu.

Lietuvos standartizacijos departamentas yra Lietuvos kokybės vadybos ir inovacijų asociacijos narys nuo 2015 m. vasario 2 d. Narystė asociacijoje pratęsta iki 2019 m. vasario 2 d.

 

Parengė Asta Lukošaitienė

 

Atgal Spausdinimo versija