Lietuvos Standartizacijos departamentas - Siūlymai dėl naujų temų

Spausdinti puslapio vidurį

Siūlymai dėl naujų temų

Siekdami  išsiaiškinti planuojamų standartizuoti naujų objektų  aktualumą  Lietuvos ūkio subjektams teikiame komentarams informaciją apie:

- siūlymus rengti originalių Lietuvos standartų ar kitų leidinių projektus;

- siūlymus rengti Europos bei tarptautinių standartų  ir kitų leidinių projektus;

- siūlymai dėl naujų standartizacijos sričių.

Kartu su pasiūlymais pateikiama informacija apie siūlomo rengti standarto taikymo sritį, paskirtį ir kita susijusi informacija, reikalinga vertinant pasiūlymą.    

Jei norėtumėte dalyvauti standartų ir kitų leidinių projektų rengime, prašome kreiptis į Standartų skyrius darbuotoją nurodytais telefonais arba el. pašto adresu. Komentarus dėl siūlymų prašome teikti iki nurodytos datos nurodytu elektroninio pašto adresu. 

____________________________

 

Siūlymai rengti originalių Lietuvos standartų ar kitų leidinių projektus


Siūlymas rengti originalųjį Lietuvos standartą Kietasis biokuras. Specifikacijos ir klasės. Antrinė biomasė.

UAB „Energesman“ pateikė siūlymą rengti originalųjį Lietuvos standartą Kietasis biokuras. Specifikacijos ir klasės. Antrinė biomasė.

Šis standartas nustatytų kietojo biokuro, pagaminto iš antrinės biomasės, reikalavimus.

Lietuvos standartizacijos departamento technikos komitetas LST TK 71 Energetikos tikslams tvariai pagaminta biomasė, kietasis biokuras ir kietasis atgautasis kuras pritarė šio standarto rengimui.

Suinteresuotąsias šalis savo nuomonę dėl siūlymo aktualumo ir tikslingumo, taip pat pageidavimą dalyvauti rengiant originaliojo Lietuvos standarto projektą prašome pateikti Organizacinio standartų skyriaus vyriausiajam specialistui Vytautui Simučiui, el. p. vytautas.simutis@lsd.lt, tel. (8 5) 279 1141, iki 2018 m. vasario 9 dienos. 

Siūlymas rengti originaliojo Lietuvos standarto LST 2010:2017 keitinį

AB „Lietkabelis“ pateikė siūlymą rengti originaliojo Lietuvos standarto LST 2010:2017 450/750V ir mažesnės vardinės įtampos elektros kabeliai su tinklinės struktūros polietileno (XLPE) arba polivinilchlorido (PVC) izoliacija ir PVC apvalkalu. Konstrukcijos ir eksploatacinių charakteristikų reikalavimai keitinį.

Šis standarto keitinys nustatytų 300/500 V įtampos tinklui skirtų kabelių izoliacijos ir apvalkalo  reikalavimus. Šio standarto su keitiniu taikymas leistų sumažinti kabelių gamybos kaštus bei sumažintų perdirbamo plastiko kiekius, kas gerintų aplinkosauginę situaciją Lietuvoje.

Lietuvos standartizacijos departamento technikos komitetas LST TK 5 Elektrotechnika pritarė šio standarto keitinio rengimui.

Suinteresuotąsias šalis savo nuomonę dėl siūlymo aktualumo ir tikslingumo, taip pat pageidavimą susipažinti su parengtu originaliojo Lietuvos standarto keitinio projektu prašome pateikti Organizacinio standartų skyriaus vyriausiajai specialistei Laimutei Gražienei, el. p. laimute.graziene@lsd.lt, tel. (8 5) 279 11 41 iki 2017 m. sausio 3 dienos.

  

Siūlymai sudaryti Europos bei tarptautinių standartizacijos organizacijų naujus technikos komitetus

PASIŪLYMAS DĖL NAUJOS STANDARTIZACIJOS TEMOS OCCUPATION HEALTH AND SAFETY MANAGEMENT

Didžiosios Britanijos Standartizacijos institucija (British Standards Institution) pateikė pasiūlymą ISO Centriniam Sekretoriatui (Central Secretariat) dėl naujos standartizacijos temos Occupation health and safety management, kuri apimtų standartizaciją profesinės sveikatos ir darbų saugos (PS ir DS) srityje, kas įgalintų organizaciją kontroliuoti savo PS ir DS rizikas bei pagerinti darbuotojų profesinę sveikatą bei darbų saugą.

Su pasiūlymu galima susipažinti čia.

Savo nuomonę suinteresuotąsias šalis dėl naujos standartizacijos temos Occupation health and safety management prašome pateikti Organizacinio standartų skyrius vyriausiajam specialistui Vaclovui Jonevičiui, el.p. vaclovas.jonevicius@lsd.lt, tel. (8 5) 279 1135, iki 2018 metų vasario 15 dienos.


PASIŪLYMAS DĖL NAUJO ISO PROJEKTO KOMITETO PSYCHOLOGICAL HEALTH AND SAFETY IN THE WORKPLACE SUDARYMO

Kanados standartizacijos asocijacija (Canadian Standards Association (CSA Group) pateikė pasiūlymą ISO Centriniam Sekretoriatui (Central Secretariat) dėl naujo ISO projekto komiteto Psychological health and safety in the workplace sudarymo, kuris parengs naują standartą.

Naujo standarto turinys

Pasiūlytas standartas nustatys ISO 45001 Occupational health and safety management systems - Requirements standarto taikymo tvarką atsižvelgiant į psichologinės sveikatos ir darbų saugos rizikas susiejant jas su PS ir DS vadybos sistema. ISO 45001 atkreipia dėmesį į psichologinės sveikatos vadybos būtinumą darbo vietoje ir darbų saugą (psichologines rizikas):

  • ·         Organizacija yra atsakinga už savo darbuotojų ir kitų žmonių, vykdančių organizacijos pavestus darbus, sveikatą ir saugumą, įskaitant fizinės ir psichinė sveikatos gerinimą.
  • ·         Susižeidimai ar bloga sveikata apibrėžiama kaip kenksmingas efektas fizinės protinės ar pažintinės asmens savybės.
  • ·         Darbo vietos rizikas sudaro psichologinės ir psichosociologinės rizikos taip pat psichiniai, cheminiai, biologiniai, mechaniniai, elektros ir kinetiniai pavojai.
  • ·         Darbo organizavimo ir socialiniai faktoriai, tokie kaip darbo viršvalandžiai, prastas vadovavimas ir bloga organizacijos vidaus kultūra, bloga komunikacija, perdėtas gamybos  spaudimas, bauginimas ir priekabiavimas turi potencialą negatyviai veikti darbuotojų psichologinę sveikatą ir saugumą.   

Šiam standartui parengti Kanados standartizacijos asocijacija siūlo sudaryti Projekto komitetą Psychological health and safety in the workplace.

 Su pasiūlymu galima susipažinti čia.

Savo nuomonę suinteresuotąsias šalis dėl naujos standartizacijos temos ir naujo ISO projekto komiteto  Psychological health and safety in the workplace sudarymo prašome pateikti Organizacinio standartų skyrius vyriausiajam specialistui Vaclovui Jonevičiui, el.p. vaclovas.jonevicius@lsd.lt, tel. (8 5) 279 1135, iki 2018 metų vasario 15 dienos.

 

PASIŪLYMAS DĖL CEN TECHNIKOS KOMITETO PROFESSIONALS IN THE FIELD OF NATUROPATHY (NATUROPATIJOS SRITIES SPECIALISTAI) SUDARYMO

 Italijos standartizacijos organizacija (UNI) pateikė pasiūlymą Europos standartizacijos komiteto ir Europos elektrotechnikos standartizacijos komiteto Valdymo centrui (CCMC) sudaryti naują technikos komitetą Professionals in the field of naturopathy (Naturopatijos srities specialistai).

Siūloma komiteto veiklos sritis apims natūropatijos specialistų įgūdžių ir kompetencijų reikalavimų standartizavimą. Taip pat numatoma, kad ateityje technikos komiteto veiklos sritis apims natūropatinių gydymo metodų ir su jais susijusių priemonių bei prietaisų, kuriuos naudoja specialistai natūropatijos srityje, standartizavimą.

Esant pakankamam ūkio subjektų suinteresuotumui, Lietuvos standartizacijos departamentas organizuotų nacionalinio technikos komiteto, kuris dalyvautų rengiant šios srities Europos standartus, sudarymą.

Savo nuomonę suinteresuotąsias šalis CEN technikos komiteto sudarymo klausimu prašome pateikti Organizacinio standartų skyrius vyriausiajam specialistui Vytautui Simučiui, el. p. vytautas.simutis@lsd.lt, tel. (8 5) 270 9348, iki 2018 metų sausio 12 dienos.

UNI pasiūlymas

PASIŪLYMAS DĖL NAUJOS STANDARTIZACIJOS TEMOS IR NAUJO ISO PROJEKTO KOMITETO WATER EFFICIENT PRODUCTS – BANDING SUDARYMO

Australijos standartizacijos organizacija (Standards Australia) pateikė pasiūlymą ISO Centriniam Sekretoriatui (Central Secretariat) dėl naujos standartizacijos temos Water efficient products  – Banding

Naujas tarptautinis standartas nustatys:   

-  vandenį naudojančių prietaisų ir įrangos žymėjimą pagal vandens naudojimo efektyvumą;

-  pagrindinius reikalavimus naudojamų vandenį naudojančių prietaisų ir įrangos bandymams siekiant nustatyti vandens naudojimo efektyvumo diapazonus.         

Šiam standartui parengti Australijos standartizacijos organizacija siūlo sudaryti Projekto komitetą Water efficient products  – Banding. 

Su pasiūlymu galima susipažinti čia.

Savo nuomonę suinteresuotąsias šalis dėl naujos standartizacijos temos ir naujo ISO projekto komiteto   Water efficient products  – Banding sudarymo prašome pateikti Organizacinio standartų skyrius vyriausiajam specialistui Vaclovui Jonevičiui, el.p. vaclovas.jonevicius@lsd.lt, tel. (8 5) 279 1135, iki 2018 metų sausio 10 dienos.

PASIŪLYMAS DĖL NAUJOS STANDARTIZACIJOS TEMOS IR NAUJO ISO PROJEKTO KOMITETO COMMUNITY SCALE RESOURCE ORIENTED SANITATION TREATMENT SYSTEMS SUDARYMO

Jungtinių Amerikos Valstijų standartų institutas (ANSI) pateikė pasiūlymą ISO Centriniam Sekretoriatui (Central Secretariat) dėl naujos standartizacijos temos Community scale resource oriented sanitation treatment systems.

Tarptautinis standartas nustatys reikalavimus ir bandymo metodus, užtikrinančius saugumą, eksploatacinius parametrus ir tvarų ekonomiškos fekalijų dumblo valymo sistemos funkcionavimą, kuris aptarnautų bendrijas nuo 1000 iki 100 000 žmonių.

Standartas būtų taikomas valymo įrenginiams, kurie:

-          pirmiausia skirti fekalijoms tvarkyti;

-          įrengti vietovėse, kur nėra kanalizacijos ir netvarkingas pastatų išsidėstymas;

-          dirba su iš dalies išvalytomis nuotekomis.

Standartas nebus taikomas nuotekų valymo įrenginiams, kuriems reikalinga kanalizacijos infrastruktūra ar prieiga prie elektros tinklų. Be to, valymo įrenginiai, kuriems bus taikomas standartas, įgalins resursų atsinaujinimą (pvz.: energijos, geriamojo vandens, trąšų) ir bus energetiškai nepriklausomi arba gamins elektros energiją.

Standartas skirtas užtikrinti šių įrenginių nepertraukiamą darbą, saugumą ir tvarumą. Standartas nebus taikomas šių įrenginių įrengimui, parinkimui, techninei priežiūrai ir eksploatavimui.

Šiam standartui parengti Jungtinių Amerikos Valstijų standartų institutas siūlo sudaryti Projekto komitetą Community scale resource oriented sanitation treatment systems.

Su pasiūlymu galima susipažinti čia.

Savo nuomonę suinteresuotąsias šalis dėl naujos standartizacijos temos ir naujo ISO projekto komiteto Community scale resource oriented sanitation treatment systems sudarymo prašome pateikti iki 2018 m. vasario 5 d. Organizacinio standartų skyrius vyriausiajam specialistui Vaclovui Jonevičiui, el. p. vaclovas.jonevicius@lsd.lt, tel. (8 5) 279 1135.

Atgal Spausdinimo versija