Lietuvos Standartizacijos departamentas

Spausdinti puslapio vidurį

Naujienos
Lietuvos standartizacijos departamentas perima standartą ISO 37001 Kovos su korupcija valdymo sistema

2017 m. vasario 3 d. Lietuvos standartizacijos departamente įvyko direktoriaus Rimanto Sanajevo ir Nacionalinės antikorupcijos asociacijos atstovų – valdybos pirmininko prof. dr. Raimundo Kalesnyko ir dr. Ernesto Lipnicko – susitikimas. Pagrindinis susitikimo tikslas – aptarti naujo standarto ISO 37001 Kovos su korupcija valdymo sistema taikymą Lietuvoje. Įvertindamas tai, kad korupcija yra viena iš nacionalinių grėsmių valstybei ir vienas iš pavojingiausių socialinių reiškinių, Lietuvos standartizacijos departamentas skubos tvarka perims standartą ISO 37001 Kovos su korupcija valdymo sistema ir rengs lietuviškąją versiją. Tikimasi, kad standarto perėmimas ir versijos nacionaline kalba parengimas prisidės prie Nacionalinės kovos su korupcija programos ir Lietuvos Respublikos ūkio ministerijos ir ūkio ministro valdymo sričiai priskirtų įstaigų kovos su korupcija 2015–2019 m. programos įgyvendinimo.

Plačiau
Sudarytas technikos komitetas Rizikos valdymas

2017 m. vasario 1 d. Lietuvos standartizacijos departamente įvyko sudaromasis naujo technikos komiteto Rizikos valdymas susirinkimas. Susirinkime sveikinimo žodį taręs Departamento direktorius Rimantas Sanajevas, pabrėždamas technikos komitetų reikšmę ir svarbą Lietuvos standartizacijai ir visai ekonomikai, pasidžiaugė profesionalų iniciatyva, kuri tapo impulsu naujo technikos komiteto Rizikos valdymas sudarymui. R. Sanajevas pažymėjo, kad šiuolaikiniame pasaulyje susiduriama su įvairaus pobūdžio rizikomis – versle, vadyboje, susiduriama ir su korupcijos rizika, tačiau standartas gali padėti šią riziką sumažinti.

Plačiau
Archyvas