Lietuvos standartizacijos departamentas

Biudžetinė įstaiga, Algirdo g. 31LT-03219 Vilnius.
Duomenys kaupiami i saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 188640467
Tel. (8 5) 2709360, El. paštas lstboard@lsd.lt
Dabo laikas 8:00 - 12:00 12:45 - 17:00


  Vertikalus kairėje
 • Apie Departamentą
 • Kokybės politika
 • Tarptautinis bendradarbiavimas
 • Bendradarbiavimas su įmonėmis, organizacijomis
 • Struktūra ir kontaktai
 • Vadovas
 • Vadovo darbotvarkė
 • Struktūra
 • Karjeros galimybės
 • Komisijos, tarybos
 • Vartotojų komisija
 • Standartizacijos taryba
 • Teisinė informacija
 • Teisės aktai
 • Teisės aktų projektai
 • Teisės aktų pažeidimai
 • Tyrimai ir analizės
 • Veiklos sritys
 • Korupcijos prevencija
 • Korupcijos prevencijos programos
 • Korupcijos rizikos analizė
 • Informacijos apie asmenį surinkimas
 • Korupcijos pasireiškimo tikimybė
 • Teisės aktų ar jų projektų antikorupcinis vertinimas
 • Atsakingi už korupcijos prevenciją
 • Kita informacija
 • Pranešimai apie korupciją
 • Paslaugos
 • Standartų platinimas
 • Standartų skaitykla
 • PPO užklausų tarnyba
 • Vieno langelio principu teikiamos paslaugos
 • Elektroniniai valdžios vartai
 • Lietuvos paslaugų katalogas
 • Administracinė informacija
 • Nuostatai
 • Planavimo dokumentai
 • Darbo užmokestis
 • Paskatinimai ir apdovanojimai
 • Viešieji pirkimai
 • Viešųjų pirkimų planai
 • Viešųjų pirkimų skelbimai
 • Viešųjų pirkimų ataskaitos
 • Biudžeto vykdymo ataskaitų rinkiniai
 • Finansinių ataskaitų rinkiniai
 • Metinės veiklos ataskaitos
 • Tarnybiniai lengvieji automobiliai
 • Atviri duomenys
 • Asmens duomenų apsauga
 • Nuorodos
 • Kontaktai žiniasklaidai
 • Apklausos
 • Rekomendacijos dėl nuorodų teikimo
 • Techninių reglamentų informacija
 • PPO narių pranešimai
 • ES valstybių narių pranešimai
 • KONKURSAS
 •   Horizontalus
 • Naujienos
 • ELEKTRONINĖ STANDARTŲ PARDUOTUVĖ / KATALOGAS
 • Terminų bazė
 • Standartų projektai komentarams
 • Standartizacija
 • Standartų projektai
 • Standartų rengimas
 • Vadovai ir kt. leidiniai
 • Standartų programa
 • Peržiūrimi originalieji standartai
 • Siūlymai dėl naujų temų
 • Leidinių nomenklatūra
 • Technikos komitetai
 • Lietuvos standartai ir patentai
 • Standartų rengėjams
 • Elektroninis komitetas (Livelink)
 • Formos
 • Biuletenis
 • Galiojančių Lietuvos standartų skaičius
 • Naujienų prenumerata
 • Naujienos
  Pratęsiamas paraiškų Nacionalinio standartizacijos prizo konkursui priėmimas

  Lietuvos standartizacijos departamentas pratęsia paraiškų dalyvauti Nacionalinio standartizacijos prizo konkurse priėmimą. Šiuo konkursu siekiama skatinti domėjimąsi standartizacija bei standartų taikymu, skleisti konkurso dalyvių gerąją patirtį ir taip prisidėti prie Lietuvos ekonomikos raidos.

  Nacionaliniu standartizacijos prizu gali būti apdovanojamas fizinis ar juridinis asmuo pagal tris kategorijas: pažangios įmonės ir organizacijos; jaunieji profesionalai (20–30 m. amžiaus specialistai) bei standartizacijos propaguotojai.

  Pateiktos paraiškos bus vertinamos atsižvelgiant į pateiktus argumentus: kaip standartų taikymas lėmė teigiamus pokyčius organizacijos veikloje; kaip taikant standartus prisidėta prie nacionalinės standartizacijos plėtojimo ir ekonomikos augimo skatinimo; koks buvo mokslo tiriamųjų darbų rezultatų panaudojimas ar inovatyvių sprendimų pritaikymas standartizacijoje. Taip pat bus vertinami ir standartizacijos populiarinimo straipsniai, mokslo darbai, tyrimai standartizacijos tema.

  Paraiškas vertins komisija, sudaryta iš verslo, akademinės bendruomenės ir Departamento atstovų. Teikti paraiškas galima iki liepos 31 d. Apdovanojimai bus įteikiami Pasaulinės standartizacijos dienos proga 2020 m. spalio mėnesį.

  Išsamesnė informacija pateikiama Departamento interneto svetainės skyriuje KONKURSAS.

  Kontaktinis asmuo – Mindaugas Balčiauskas, tel. (8 5) 270 9358, 8 659 93 225, el. p. mindaugas.balciauskas@lsd.lt

   

  Plačiau
  Išleistas vienuoliktasis 2020 m. Lietuvos standartizacijos departamento biuletenio numeris

  Išleistas vienuoliktasis 2020 m. Lietuvos standartizacijos departamento biuletenio numeris.

  Šiame Biuletenio numeryje skelbiama apie priimtą naują Standartizacijos įstatymą, apie Departamento Standartų leidybos skyriaus kalbos redaktorei Nijolei Banevičienei įteiktą apdovanojimą „Už nuopelnus nacionalinei standartizacijai“, apie parengtą atmintinę dalyvaujantiems LST TK veikloje.

  Biuletenyje pateikiama informacija apie išleistas originaliųjų Lietuvos standartų pataisas, išleistus, išverstus į lietuvių kalbą, negaliojančius Lietuvos standartus ir kitus leidinius, patikslintas Lietuvos standartų lietuviškas antraštes, peržiūrimus Europos ir tarptautinius standartus, nemokamą prieigą prie standartų projektų tekstų, viešajai apklausai pateiktus standartų projektus, pradėtus rengti Europos standartų ir kitų leidinių projektus, Europos standartizacijos organizacijų išleistus standartus ir kitus leidinius.

  Atsisiųsti Lietuvos standartizacijos departamento biuletenį galima čia.

  Įsigyti ar skaityti standartus galima elektroninėje standartų parduotuvėje. Visais su standartų įsigijimu susijusiais klausimais prašome kreiptis tel. (8~5) 270 9341, 8 659 93235 arba el. paštu platinimas@lsd.lt.

   

  Plačiau
  AFNOR pristatė naujo ISO technikos komiteto Socialinė atsakomybė viziją

  Prancūzijos standartizacijos asociacijai (AFNOR) pasiūlius sudaryti naują ISO technikos komitetą Socialinė atsakomybė (angl. Social responsibility), buvo organizuojamos konsultacinės internetinės konferencijos būsimo technikos komiteto veiklos srities klausimais. Technikos komiteto sudarymu ir numatytais parengti standartais siekiama prisidėti prie darnaus vystymosi įgyvendinimo. Sudarius technikos komitetą ketinama atnaujinti tarptautinį standartą ISO 26000 ir parengti nurodyto standarto taikymo vadovą. Naująją ISO 26000 redakciją planuojama rengti dalyvaujant vartotojų, valdymo institucijų, gamintojų, darbuotojų, nevyriausybinių organizacijų, mokslinių tyrimų, akademinės bendruomenės ir kt. atstovams, bus siekiama proporcingo įgaliotųjų atstovų dalyvavimo pagal suinteresuotąsias šalis, valstybes bei ekspertų lytį. Pirmieji darbo grupių susitikimai dėl naujų darbo temų numatyti 2021 metais. Daugiau informacijos rasite čia.

  Plačiau
  Archyvas

  © Lietuvos standartizacijos departamentas, 2014.
  Sprendimas: Idamas, naudojant Smart Web sistema.