Lietuvos Standartizacijos departamentas

Spausdinti puslapio vidurį

Naujienos
Kaip organizacijoms efektyviau naudoti energiją?

Pasaulinis viešbučių tinklas „Hilton“ ir Airijos nacionalinė policija padidino naudojamos energijos efektyvumą 20–30 proc. – kaip tūkstančius darbuotojų turinčios organizacijoms tai pavyko? Viena svarbiausių priežasčių – energijos naudojimo standarto įdiegimas. Būtent šį standartą ISO 50001:2018 „Energijos naudojimo vadybos sistemos. Reikalavimai ir naudojimo vadovas“ kaip Lietuvos standartą perėmė ir Lietuvos standartizacijos departamentas, tad dabar standartą pigiau įsigyti gali visos šalies verslo ir viešojo sektoriaus organizacijos.

Plačiau
Išleistas pirmasis 2019 m. Lietuvos standartizacijos departamento biuletenio numeris

Išleistas pirmasis 2019 m. Lietuvos standartizacijos departamento biuletenio numeris, kuriame pateikiama informacija apie standartizacijos aktualijas: skelbiamą Nacionalinio standartizacijos prizo konkursą, Lietuvos standartizacijos departamento įsidiegtą antikorupcinės vadybos sistemą ir kt. Taip pat pateikiama informacija apie paskelbtą 2019 m. Lietuvos standartų programą, išleistus Lietuvos standartus ir kitus leidinius, į lietuvių kalbą išverstus Lietuvos standartus ir kitus leidinius, patikslintas Lietuvos standartų lietuviškas antraštes, negaliojančius ir skelbiamus negaliosiančiais Lietuvos standartus ir kitus leidinius, peržiūrimas CEN technines specifikacijas, viešajai apklausai teikiamus standartų projektus, nemokamą prieigą prie standartų projektų tekstų, pradėtą rengti originaliojo Lietuvos standarto projektą, pradėtus rengti Europos standartų ir kitų leidinių projektus, Europos standartizacijos organizacijų išleistus standartus ir kitus leidinius.

Susipažinti su 2019 m. Lietuvos standartų programa galima čia.

Atsisiųsti Lietuvos standartizacijos departamento biuletenį galima čia.

Įsigyti ar skaityti standartą galima elektroninėje standartų parduotuvėje. Visais su standartų įsigijimu susijusiais klausimais prašome kreiptis tel. (8 5) 270 9341 arba el. paštu platinimas@lsd.lt.

Plačiau
Pirmą kartą Lietuvoje skelbiamas Nacionalinio standartizacijos prizo konkursas

Pirmą kartą Lietuvos verslo ir mokslo bendruomenė kviečiama dalyvauti Nacionalinio standartizacijos prizo konkurse, kurį inicijuoja Lietuvos standartizacijos departamentas. Pasak Departamento direktoriaus Rimanto Sanajevo, konkurso tikslas – skatinti domėjimąsi standartizacija ir standartų taikymu, skleidžiant konkurso dalyvių gerąją patirtį, ir taip prisidėti prie šalies ekonomikos raidos.

Plačiau
Archyvas