Lietuvos Standartizacijos departamentas

Spausdinti puslapio vidurį

Naujienos
Lietuvos standartizacijos departamentas bendradarbiaus su profesinėmis sąjungomis

2018 m. gruodžio 12 d. Lietuvos standartizacijos departamentas pasirašė bendradarbiavimo susitarimą su Lietuvos profesine sąjunga „Solidarumas“, Lietuvos profesinių sąjungų konfederacija ir Lietuvos darbo federacija, kurio tikslas – plėtoti ir propaguoti standartizaciją Lietuvoje, didinti standartų prieinamumą suinteresuotoms šalims.

Šiuo susitarimu šalys įsipareigojo ne tik keistis informacija bei naujienomis, teikti abipuses konsultacijas, bet ir bendradarbiauti analizuojant Lietuvos standartų ir kitų leidinių redakcijų lietuvių kalba rengimo poreikį.

 

Lietuvos profesinių sąjungų konfederacijos pirmininkė Inga Ruginienė ir Departamento direktorius Rimantas Sanajevas

 

Iš kairės: Lietuvos darbo federacijos generalinė sekretorė Janina Švedienė, Departamento direktorius Rimantas Sanajevas, Lietuvos profesinės sąjungos „Solidarumas“ pirmininkė Kristina Krupavičienė ir pirmininkės pavaduotoja Jovita Pretzsch

Plačiau
12-asis tarpžinybinis bouilingo turnyras

Standartizacijos departamento darbuotojai, tęsdami ankstesniais metais susiformavusią tradiciją, 2018 m. gruodžio 6 dieną dalyvavo 12-ame tarpžinybiniame boulingo turnyre “Azartiniai vs Standartiniai vs Atitiktiniai vs Etaloniniai” ir užėmė II-ąją vietą. Turnyre buvo varžomasi su Lietuvos metrologijos inspekcijos (LMI), Lošimų priežiūros tarnybos (LPT) bei Nacionalinio akreditacijos biuro (NAB) komandomis. Turnyro nugalėtoja tapo LPT komanda, trečiąją vietą užėmė NAB, ketvirtąją – LMI komanda. Sveikiname turnyro nugalėtojus.

Parengė Linas Bielickas

Plačiau
Išleistas vienuoliktasis 2018 m. Lietuvos standartizacijos departamento biuletenio numeris

Išleistas vienuoliktasis 2018 m. Lietuvos standartizacijos departamento biuletenio numeris, kuriame pateikiama informacija apie standartizacijos aktualijas: narystę Lietuvai aktualiuose IEC technikos komitetuose, Strateginės patariamosios grupės aplinkos apsaugos klausimais posėdį, bendradarbiavimo su Ukraina plėtojimą, Departamento organizuojamus seminarus. Taip pat pateikiama informacija apie išleistus Lietuvos standartus ir kitus leidinius, į lietuvių kalbą išverstus Lietuvos standartus ir kitus leidinius, patikslintas Lietuvos standartų lietuviškas antraštes, negaliojančius ir skelbiamus negaliosiančiais Lietuvos standartus ir kitus leidinius, peržiūrimus originaliuosius Lietuvos standartus, nemokamą prieigą prie standartų projektų tekstų, viešajai apklausai teikiamus standartų projektus, Europos standartizacijos organizacijų išleistus standartus ir kitus leidinius, pradėtus rengti Europos standartų ir kitų leidinių projektus.

Atsisiųsti Lietuvos standartizacijos departamento biuletenį galima čia.

Įsigyti ar skaityti standartą galima elektroninėje standartų parduotuvėje. Visais su standartų įsigijimu susijusiais klausimais prašome kreiptis tel. (8 5) 270 9341 arba el. paštu platinimas@lsd.lt

Plačiau
Archyvas