Lietuvos Standartizacijos departamentas - Siūlymai dėl naujų temų

Spausdinti puslapio vidurį

Siūlymai dėl naujų temų

Siekdami  išsiaiškinti planuojamų standartizuoti naujų objektų  aktualumą  Lietuvos ūkio subjektams teikiame komentarams informaciją apie:

- siūlymus rengti originalių Lietuvos standartų ar kitų leidinių projektus;

- siūlymus rengti tarptautinių bei Europos standartų ir kitų leidinių projektus;

- siūlymai dėl naujų veiklos sričių.

Kartu su pasiūlymais pateikiama informacija apie siūlomo rengti standarto taikymo sritį, paskirtį ir kita susijusi informacija, reikalinga vertinant pasiūlymą.    

Jei norėtumėte dalyvauti standartų ir kitų leidinių projektų rengime, prašome kreiptis į Organizacinio standartų skyriaus darbuotoją nurodytais telefonais arba el. pašto adresu. Komentarus dėl siūlymų prašome teikti iki nurodytos datos nurodytu elektroninio pašto adresu. 

____________________________

 

Siūlymai rengti originalių Lietuvos standartų ar kitų leidinių projektus

Šiuo metu pasiūlymų nėra.

 

Siūlymai rengti tarptautinių bei Europos standartų ir kitų leidinių projektus

PASIŪLYMAS DĖL NAUJOS ISO DARBO TEMOS

Tarptautinės standartizacijos organizacijos (ISO) Vartotojų politikos komitetas (COPOLCO) pateikė pasiūlymą dėl naujos darbo temos Moksleivių ir jaunimo išvykų rizikos valdymas (Managing Risk for Youth and School Trips).

Naujuoju COPOLCO pasiūlymu siekiama prisidėti prie:

jaunimo grupių (ne tik moksleivių) saugumo užtikrinimo keliaujant;

rizikos, kylančios su tam tikros grupės kelionių planavimu susijusioms organizacijoms (mokyklų pedagogų taryboms, kelionių organizatoriams, turistų traukos objektų valdytojams, paslaugų teikėjams, rekreacinių veiklų organizatoriams), valdymo.

Su pasiūlymu galima susipažinti čia.

Savo nuomonę dėl naujojo COPOLCO pasiūlymo suinteresuotąsias šalis prašome pateikti iki 2020 m. birželio 26 d. Organizacinio standartų skyriaus vyriausiajam specialistui Linui Bielickui el. paštu linas.bielickas@lsd.lt.

 

Siūlymai sudaryti tarptautinių bei Europos standartizacijos organizacijų naujus technikos komitetus

 

PASIŪLYMAS DĖL NAUJO ISO TECHNIKOS KOMITETO SOCIAL RESPONSIBILITY (SOCIALINĖ ATSAKOMYBĖ) SUDARYMO

Prancūzijos standartizacijos asociacija (AFNOR) pateikė pasiūlymą Tarptautinei standartizacijos organizacijai (ISO) dėl naujo technikos komiteto Social responsibility (Socialinė atsakomybė) sudarymo.

Naujasis technikos komitetas vykdytų standartizavimą socialinės atsakomybės srityje, numatant gaires ir struktūrą visų tipų organizacijoms, nepaisant jų dydžio, veiklos srities ar įsteigimo vietos. Tai leistų organizacijoms nustatyti savo socialinę atsakomybę bei išbandyti ją savo praktinėje veikloje ir tokiu būdu sukurti strategijas, prisidedančias prie darnaus vystymosi.

Su pasiūlymu galite susipažinti čia.

Savo nuomonę dėl naujojo AFNOR pasiūlymo suinteresuotąsias šalis prašome pateikti iki 2020 m. liepos 1 d. Organizacinio standartų skyriaus vyriausiajam specialistui Linui Bielickui el. paštu linas.bielickas@lsd.lt.

 

PASIŪLYMAS DĖL NAUJO ISO TECHNIKOS KOMITETO CHILD CARE ARTICLES (VAIKŲ PRIEŽIŪROS GAMINIAI) SUDARYMO

Prancūzijos standartizacijos asociacija (AFNOR) pateikė pasiūlymą Tarptautinei standartizacijos organizacijai (ISO) dėl naujo technikos komiteto Child care articles (Vaikų priežiūros gaminiai) sudarymo.

Naujasis technikos komitetas vykdytų vaikų priežiūros gaminiams taikytinų bendrųjų reikalavimų, kuriais siekiama užtikrinti vaikų saugumą bei palengvinti jų sėdėjimą, prausimą, perrengimą bei kūno priežiūrą, maitinimą, miegą ir pervežimą, standartizavimą. Numatyta standartizuoti visus vaikų priežiūrai skirtų gaminius, kurių neapima kitų technikos komitetų veiklos sritys, daugiausia dėmesio skiriant gaminiams, naudojamiems vaikų iki 4 metų amžiaus priežiūrai.

Su pasiūlymu galite susipažinti čia.

Savo nuomonę dėl naujojo AFNOR pasiūlymo suinteresuotąsias šalis prašome pateikti iki 2020 m. birželio 30 d. Organizacinio standartų skyriaus vyriausiajam specialistui Linui Bielickui el. paštu linas.bielickas@lsd.lt.

 

PASIŪLYMAS DĖL NAUJO CEN TECHNIKOS KOMITETO REKLAMINĖS, DEKORAVIMO IR BENDROS PASKIRTIES ŽENKLAI (ANGL. SIGNS FOR PUBLICITY, DECORATION AND GENERAL PURPOSES) SUDARYMO

Šveicarijos standartizacijos asociacija (SNV) pateikė siūlymą Europos standartizacijos komiteto (CEN) ir Europos elektrotechnikos standartizacijos komiteto (CENELEC) valdymo centrui CCMC sudaryti naują CEN technikos komitetą Reklaminės, dekoravimo ir bendros paskirties ženklai.

Siūlomas sudaryti technikos komitetas būtų atsakingas už reklaminės, dekoravimo ir bendros paskirties ženklų projektavimo, įrengimo bei aptarnavimo reikalavimų standartizavimą. 

Esant pakankamam ūkio subjektų suinteresuotumui, Lietuvos standartizacijos departamentas organizuotų nacionalinio technikos komiteto, kuris dalyvautų rengiant šios srities Europos standartus, sudarymą.

Su siūlymu galite susipažinti čia.

Savo nuomonę suinteresuotųjų šalių dėl naujojo CEN/CENELEC technikos komiteto sudarymo prašome pateikti Organizacinio standartų skyrius vyriausiajam specialistui Vytautui Simučiui, el. p. vytautas.simutis@lsd.lt, tel. (8 5) 2791 141, iki 2020 metų birželio 8 dienos.

Atgal Spausdinimo versija