Lietuvos Standartizacijos departamentas - straipsniai : Sudaromas naujas technikos komitetas – „Žinių valdymas“

Spausdinti puslapio vidurį

Sudaromas naujas technikos komitetas – „Žinių valdymas“
2017-08-23

Yra pareikšta iniciatyva sudaryti naują technikos komitetą (LST TK) „Žinių valdymas“, kuris bus Tarptautinės standartizacijos organizacijos (ISO) technikos komiteto ISO/TC 260 „Human resource management“ atitiktinis technikos komitetas.

Sudaromasis naujojo technikos komiteto „Žinių valdymas“ susirinkimas numatomas 2017 m. rugsėjo mėn. antrą savaitę Lietuvos standartizacijos departamente.

Lietuvos standartizacijos departamentas kviečia visas suinteresuotąsias šalis – įmones, mokslo ir vyriausybės institucijas, visuomenines organizacijas bei kitas įstaigas, kurioms rūpi žinių valdymo klausimai, – įsitraukti į standartizaciją ir tapti LST TK „Žinių valdymas“ nariais, įgalioti savo atstovus dalyvauti komiteto darbe teikiant kvalifikuotus, kompetentingus pasiūlymus bei pastabas.

 

Parengė Vaclovas Jonevičius

(išsamesnė informacija: Vaclovas Jonevičius, el. p. Vaclovas.Jonevicius@lsd.lt, tel. (8 5) 279 1135)

Atgal Spausdinimo versija