Lietuvos Standartizacijos departamentas

Spausdinti puslapio vidurį

Jūs nesate prisijungęs. Norėdami įsidėti standartą į krepšelį ir pirkti - prisijunkite.
Dokumento paieška

Išplėstinė paieška
Pavadinimas Kalba Būsena Kaina Veiksmai
Naujas
LST EN 300 328 V2.1.1:2017

Plačiajuostės perdavimo sistemos. Duomenų perdavimo įranga, veikianti 2,4 GHz PMM dažnių juostoje ir naudojanti išplėstojo spektro moduliavimo metodus. Darnusis standartas, apimantis Direktyvos 2014/53/ES 3.2 straipsnio esminius reikalavimus
Anglų
Galioja nuo
2017-01-31
0,00 EUR
Naujas
LST EN 300 392-5 V2.5.1:2017


Anglų
Galioja nuo
2017-01-31
0,00 EUR
Naujas
LST EN 300 487 V2.1.2:2017

Palydovinės Žemės stotys ir sistemos (PŽSS). Tik priimančių mobiliųjų Žemės stočių, skirtų duomenims perduoti ir veikiančių 1,5 GHz dažnių juostoje, darnusis standartas. Radijo dažnių (RD) aprašas, apimantis Direktyvos 2014/53/ES 3.2 straipsnio esminius reikalavimus
Anglų
Galioja nuo
2017-01-31
0,00 EUR
Naujas
LST EN 300 700 V2.1.1:2017


Anglų
Galioja nuo
2017-01-31
0,00 EUR
Naujas
LST EN 301 166 V2.1.1:2017

Mobilioji sausumos tarnyba. Radijo ryšio įranga, skirta analoginiam ir (arba) skaitmeniniam ryšiui (kalba ir (arba) duomenys), naudojanti siaurajuosčius kanalus ir turinti antenos jungtį. Darnusis standartas, apimantis Direktyvos 2014/53/ES 3.2 straipsnio esminius reikalavimus
Anglų
Galioja nuo
2017-01-31
0,00 EUR
Naujas
LST EN 301 426 V2.1.2:2017

Palydovinės Žemės stotys ir sistemos (PŽSS). Mažos duomenų perdavimo spartos sausumos mobiliųjų palydovinių Žemės stočių ir jūrų mobiliųjų palydovinių Žemės stočių, nenumatomų taikyti avarinio ryšio ir saugos sistemose, veikiančių 1,5 GHz ir (arba) 1,6 GHz dažnių juostose, darnusis standartas, apimantis Direktyvos 2014/53/ES 3.2 straipsnio esminius reikalavimus
Anglų
Galioja nuo
2017-01-31
0,00 EUR
Naujas
LST EN 301 444 V2.1.2:2017

Palydovinės Žemės stotys ir sistemos (PŽSS). Sausumos mobiliųjų Žemės stočių, skirtų balsui ir (arba) duomenims perduoti, veikiančių 1,5 GHz ir 1,6 GHz dažnių juostose, darnusis standartas, apimantis Direktyvos 2014/53/ES 3.2 straipsnio esminius reikalavimus
Anglų
Galioja nuo
2017-01-31
0,00 EUR
Naujas
LST EN 301 473 V2.1.2:2017

Palydovinės Žemės stotys ir sistemos (PŽSS). Orlaivių Žemės stočių, teikiančių oreivystės mobiliojo palydovinio ryšio paslaugą bei mobiliojo palydovinio ryšio paslaugą ir (arba) oreivystės mobiliojo palydovinio maršrutinio ryšio paslaugą bei mobiliojo palydovinio ryšio paslaugą, veikiančių žemesnių nei 3 GHz dažnių juostoje, darnusis standartas, apimantis Direktyvos 2014/53/ES 3.2 straipsnio esminius reikalavimus
Anglų
Galioja nuo
2017-01-31
0,00 EUR
Naujas
LST EN 301 489-15 V2.1.1:2017

Radijo ryšio įrangos ir paslaugų elektromagnetinio suderinamumo (EMS) standartas. 15 dalis. Mėgėjiškos radijo ryšio įrangos, kuria prekiaujama, specialiosios sąlygos. Darnusis standartas, apimantis Direktyvos 2014/53/ES 3.1(b) straipsnio esminius reikalavimus
Anglų
Galioja nuo
2017-01-31
0,00 EUR
Naujas
LST EN 301 489-31 V2.1.1:2017

Radijo ryšio įrangos ir paslaugų elektromagnetinio suderinamumo (EMS) standartas. 31 dalis. Ultramažos galios aktyviųjų medicininių implantų ir su jais susijusių išorinių įtaisų nuo 9 kHz iki 315 kHz dažnių juostoje įrangos specialiosios sąlygos. Darnusis standartas, apimantis Direktyvos 2014/53/ES 3.1(b) straipsnio esminius reikalavimus
Anglų
Galioja nuo
2017-01-31
0,00 EUR
Naujas
LST EN 301 489-5 V2.1.1:2017

Radijo ryšio įrangos ir paslaugų elektromagnetinio suderinamumo (EMS) standartas. 5 dalis. Privataus sausumos mobiliojo radijo ryšio bei papildomos įrangos (kalbos ir ne kalbos) ir antžeminio magistralinio radijo ryšio (TETRA) specialiosios sąlygos. Darnusis standartas, apimantis Direktyvos 2014/53/ES 3.1(b) straipsnio esminius reikalavimus
Anglų
Galioja nuo
2017-01-31
0,00 EUR
Naujas
LST EN 301 489-51 V1.1.1:2017

Radijo ryšio įrangos ir paslaugų elektromagnetinio suderinamumo (EMS) standartas. 51 dalis. Automobilių, antžeminių transporto priemonių ir stebėjimo radarų įtaisų, naudojančių nuo 24,05 GHz iki 24,25 GHz, nuo 24,05 GHz iki 24,5 GHz, nuo 76 GHz iki 77 GHz ir nuo 77 GHz iki 81 GHz diapazoną, specialiosios sąlygos. Darnusis standartas, apimantis Direktyvos 2014/53/ES 3.1b straipsnio esminius reikalavimus
Anglų
Galioja nuo
2017-01-31
0,00 EUR
Naujas
LST EN 301 489-6 V2.1.1:2017

Radijo ryšio įrangos ir paslaugų elektromagnetinio suderinamumo (EMS) standartas. 6 dalis. Skaitmeninio patobulinto belaidžio nuotolinio ryšio (telekomunikacijų) (DECT) įrangos specialiosios sąlygos. Darnusis standartas, apimantis Direktyvos 2014/53/ES 3.1(b) straipsnio esminius reikalavimus
Anglų
Galioja nuo
2017-01-31
0,00 EUR
Naujas
LST EN 301 681 V2.1.2:2017

Palydovinės Žemės stotys ir sistemos (PŽSS). Geostacionariųjų mobiliųjų palydovinių sistemų mobiliųjų Žemės stočių, įskaitant nešiojamąsias Žemės stotis, skirtų palydoviniams asmeninio ryšio tinklams, veikiantiems 1,5 GHz ir 1,6 GHz dažnių juostose ir priklausantiems mobiliajai palydovinei tarnybai, darnusis standartas, apimantis Direktyvos 2014/53/ES 3.2 straipsnio esminius reikalavimus
Anglų
Galioja nuo
2017-01-31
0,00 EUR
Naujas
LST EN 301 908-10 V4.2.2:2017

Elektromagnetinio suderinamumo ir radijo dažnių spektro dalykai. Trečiosios kartos korinių tinklų IMT-2000 bazinės stotys (BS), kartotuvai ir vartotojo įranga (VĮ). 10 dalis. Darnusis IMT-2000, FDMA/TDMA (DECT) standartas, apimantis Direktyvos 2014/53/ES 3.2 straipsnio esminius reikalavimus
Anglų
Galioja nuo
2017-01-31
0,00 EUR
Naujas
LST EN 302 065-1 V2.1.1:2017

Trumpojo nuotolio įtaisai, naudojantys ultraplačios juostos (UWB) technologiją. Darnusis standartas, apimantis Direktyvos 2014/53/ES 3.2 straipsnio esminius reikalavimus. 1 dalis. Bendrojo UWB taikymo reikalavimai
Anglų
Galioja nuo
2017-01-31
0,00 EUR
Naujas
LST EN 302 065-2 V2.1.1:2017

Trumpojo nuotolio įtaisai, naudojantys ultraplačios juostos (UWB) technologiją. Darnusis standartas, apimantis Direktyvos 2014/53/ES 3.2 straipsnio esminius reikalavimus. 2 dalis. Reikalavimai, keliami vietos sekimui, taikant UWB technologiją
Anglų
Galioja nuo
2017-01-31
0,00 EUR
Naujas
LST EN 302 065-3 V2.1.1:2017

Trumpojo nuotolio įtaisai, naudojantys ultraplačios juostos (UWB) technologiją. Darnusis standartas, apimantis Direktyvos 2014/53/ES 3.2 straipsnio esminius reikalavimus. 3 dalis. Reikalavimai, keliami antžeminių transporto priemonių UWB įtaisams
Anglų
Galioja nuo
2017-01-31
0,00 EUR
Naujas
LST EN 302 065-4 V1.1.1:2017

Trumpojo nuotolio įtaisai, naudojantys ultraplačios juostos (UWB) technologiją. Darnusis standartas, apimantis Direktyvos 2014/53/ES 3.2 straipsnio esminius reikalavimus. 4 dalis. Medžiagų jutikliai, naudojantys ultraplačios juostos (UWB) technologiją mažesniu kaip 10,6 GHz dažniu
Anglų
Galioja nuo
2017-01-31
0,00 EUR
Naujas
LST EN 302 208 V3.1.1:2017

Radijo dažnių atpažinimo įranga, veikianti nuo 865 MHz iki 868 MHz dažnių juostoje ir kurios galia neviršija 2 W bei veikianti nuo 915 MHz iki 921 MHz dažnių juostoje ir kurios galia neviršija 4 W. Darnusis standartas, apimantis Direktyvos 2014/53/ES 3.2 straipsnio esminius reikalavimus
Anglų
Galioja nuo
2017-01-31
0,00 EUR
Rasta įrašų: 206
< 1 2 3 4 5 6    11 >