Lietuvos standarto žymuo LST EN ISO 14001:2005
Lietuviškosios versijos žymuo LST EN ISO 14001:2005-12
Originalo žymuo EN ISO 14001:2004
Lietuviška antraštė Aplinkos apsaugos vadybos sistemos. Reikalavimai ir naudojimo gairės (ISO 14001:2004)
Angliška antraštė Environmental management systems - Requirements with guidance for use (ISO 14001:2004)
Išleidimo data 2005-01-06
Lietuviškosios versijos išleidimo data 2005-12-20
Technikos komitetas TK 36 Aplinkos apsauga
Užsienio technikos komitetas CEN/SS S26 Aplinkos vadyba
Darbo grupė
ICS 13.020.10;
Direktyvos 1221/2009/REGL; 765/2008/REGL; 768/2008/EB;
Lietuvos teisės aktai
Terminų skaičius 20
Galioja iki 2016-03-31
Panaikinimo data 2016-03-31
Pakeistas nauju LST EN ISO 14001:2015;
Taikymo sritis Šiame tarptautiniame standarte apibrėžiami reikalavimai, keliami aplinkos apsaugos vadybos sistemai ir leidžiantys organizacijai sukurti ir įgyvendinti politiką ir tikslus, kuriuose atsižvelgiama į teisinius ir kitus reikalavimus, kuriuos organizacija prisiima, ir informaciją apie reikšmingus aspektus. Jis taikomas tiems aplinkos apsaugos aspektams, kuriuos organizacija gali valdyti ir kuriems ji gali daryti įtaką. Šis tarptautinis standartas taikomas visoms organizacijoms, kurios nori: a) sukurti, įgyvendinti, prižiūrėti ir gerinti aplinkos apsaugos vadybos sistemą, b) garantuoti, kad atitinka savo suformuluotą aplinkos apsaugos politiką, c) įrodyti, kad atitinka šį tarptautinį standartą 1) pačiai priimant sprendimą ir paskelbiant pareiškimą arba 2) siekiant šalių, suinteresuotų organizacija, pvz., užsakovų, atitikties jam patvirtinimo, arba 3) siekiant, kad organizacijos paskelbtą pareiškimą patvirtintų nepriklausoma nuo jos šalis, arba 4) siekiant, kad nepriklausoma organizacija sertifikuotų (arba registruotų) jos aplinkos apsaugos vadybos sistemą. Yra numatyta, kad visi šio tarptautinio standarto reikalavimai būtų įtraukti į kiekvieną aplinkos apsaugos vadybos sistemą. Taikymo mastas priklauso nuo tokių faktorių: organizacijos aplinkos apsaugos politikos, jos veiklų, produktų ir paslaugų pobūdžio, vietos ir sąlygų. Šio tarptautinio standarto A priede pateikiama informatyvių patarimų, kaip standartu naudotis.