Lietuvos standarto žymuo LST EN ISO 14024:2003
Lietuviškosios versijos žymuo
Originalo žymuo EN ISO 14024:2000
Lietuviška antraštė Aplinkosauginiai ženklai ir aplinkosauginės deklaracijos. I tipo aplinkosauginis ženklinimas. Principai ir procedūros (ISO 14024:1999)
Angliška antraštė Environmental labels and declarations - Type I environmental labelling - Principles and procedures (ISO 14024:1999)
Išleidimo data 2003-08-01
Lietuviškosios versijos išleidimo data 2003-08-01
Technikos komitetas TK 36 Aplinkos apsauga
Užsienio technikos komitetas CEN/SS S26 Aplinkos vadyba
Darbo grupė
ICS 13.020.50;
Direktyvos 1221/2009/REGL; 765/2008/REGL; 768/2008/EB;
Lietuvos teisės aktai
Terminų skaičius 14
Galioja iki
Panaikinimo data
Taikymo sritis Šis tarptautinis standartas nustato principus ir procedūras, taikytinus kuriant I tipo aplinkosauginio ženklinimo programas, įskaitant produktų kategorijų, aplinkosauginių produkto kriterijų ir produkto funkcijų charakteristikų pasirinkimą, ir įvertinant bei parodant atitiktį. Šis tarptautinis standartas apibrėžia ir sertifikavimo procedūras ženklui išduoti.


Puslapių skaičius, leidinio kalba, kaina