Lietuvos standarto žymuo LST EN ISO 14021:2004
Lietuviškosios versijos žymuo LST EN ISO 14021:2005
Originalo žymuo EN ISO 14021:2001
Lietuviška antraštė Aplinkosauginiai ženklai ir aplinkosauginės deklaracijos. Savarankiški aplinkosauginiai pranešimai (II tipo aplinkosauginis ženklinimas) (ISO 14021:1999)
Angliška antraštė Environmental labels and declarations - Self-declared environmental claims (Type II environmental labelling) (ISO 14021:1999)
Išleidimo data 2004-09-24
Lietuviškosios versijos išleidimo data 2005-02-28
Technikos komitetas TK 36 Aplinkos apsauga
Užsienio technikos komitetas CEN/SS S26 Aplinkos vadyba
Darbo grupė
ICS 13.020.50;
Direktyvos 1221/2009/REGL; 765/2008/REGL; 768/2008/EB; 84/450/EEC;
Lietuvos teisės aktai
Terminų skaičius 15
Galioja iki
Panaikinimo data
Artimiausiu metu bus pakeistas nauju EN ISO 14021:2016
Taikymo sritis Tarptautinis standartas nustato reikalavimus, keliamus savarankiškiems aplinkosauginiams pareiškimams apie produktus, įskaitant pareiškimus, simbolius ir grafinius piešinius. Jame taip pat aprašomi atrinkti, paprastai aplinkosauginiuose pareiškimuose vartojami terminai ir pateikiamas jų vartojimo apribojimas. Šiame tarptautiniame standarte taip pat aprašoma bendra savarankiškų aplinkosauginių pareiškimų vertinimo ir patikrinimo metodika bei specifiniai šiame standarte naudojami atrinktų pranešimų vertinimo ir patikrinimo metodai. Šis tarptautinis standartas neužkerta kelio, nėra viršesnis ir jokiais būdais nepakeičia teisiškai reikalaujamos aplinkosauginės informacijos, pranešimų arba ženklinimo ar kitokių keliamų teisinių reikalavimų.


Puslapių skaičius, leidinio kalba, kaina