Lietuvos standarto žymuo LST EN ISO 14020:2003
Lietuviškosios versijos žymuo LST EN ISO 14020:2003
Originalo žymuo EN ISO 14020:2001
Lietuviška antraštė Aplinkosauginiai ženklai ir aplinkosauginės deklaracijos. Bendrieji principai (ISO 14020:2000)
Angliška antraštė Environmental labels and declarations - General principles (ISO 14020:2000)
Išleidimo data 2003-08-01
Lietuviškosios versijos išleidimo data 2003-08-01
Technikos komitetas TK 36 Aplinkos apsauga
Užsienio technikos komitetas CEN/SS S26 Aplinkos vadyba
Darbo grupė
ICS 13.020.50;
Direktyvos 1221/2009/REGL; 765/2008/REGL; 768/2008/EB;
Lietuvos teisės aktai
Terminų skaičius 3
Galioja iki
Panaikinimo data
Taikymo sritis Šis tarptautinis standartas apibrėžia principus, taikytinus kuriant ir naudojant aplinkosauginius ženklus ir aplinkosaugines deklaracijas. Numatyta, kad kartu su šiuo tarptautiniu standartu būtų naudojami kiti taikytini ISO 14020 serijos standartai. Šis tarptautinis standartas nėra skirtas naudoti kaip sertifikavimo ir registravimo techniniai reikalavimai. PASTABA Numatoma, jog kiti šios serijos standartai turi būti suderinti su šiame tarptautiniame standarte apibrėžtais principais. Šiandien kiti ISO 14020 serijos tarptautiniai standartai yra ISO 14021, ISO 14024 ir ISO/TR 14025 (žr. Bibliografiją).


Puslapių skaičius, leidinio kalba, kaina