Lietuvos standarto žymuo LST 1952:2009
Lietuviškosios versijos žymuo
Originalo žymuo BS 8800:2004
Lietuviška antraštė Darbuotojų saugos ir sveikatos vadybos sistemos. Vadovas (tapatus BS 8800:2004)
Angliška antraštė Guide to Occupational Health and Safety Management Systems. Guide (BS 8800:2004)
Išleidimo data 2009-03-26
Lietuviškosios versijos išleidimo data 2009-03-26
Technikos komitetas TK 35 Mašinų sauga
Užsienio technikos komitetas
Darbo grupė
ICS 03.100.01; 13.100;
Direktyvos
Lietuvos teisės aktai
Terminų skaičius 35
Galioja iki
Panaikinimo data
Taikymo sritis Šiuo vadovu siekiama padėti tiems, kurie yra atsakingi už DSS tikslų užtikrinimą ir vadovauja veiksmingam tos sistemos plėtojimui ir priežiūrai. Šiame Didžiosios Britanijos standarte pateikti nurodymai dėl: a) darbuotojų saugos ir sveikatos (DSS) vadybos sistemų projektavimo ir įgyvendinimo, b) veiksmingos DSS vadybos įvertinimo, siekiant nuolatinio gerinimo, c) DSS vadybos sistemos ryšio su kitų vadybos sistemų standartais ir integravimo į jas. Šis vadovas skirtas naudoti įvairaus dydžio organizacijoms, neatsižvelgiant į jų veiklos tipą. Numatyta, kad jo taikymas atitiks konkrečios organizacijos sąlygas ir poreikius.


Puslapių skaičius, leidinio kalba, kaina