Lietuvos standarto žymuo LST 1978:2009
Lietuviškosios versijos žymuo
Originalo žymuo BS OHSAS 18002:2008
Lietuviška antraštė Darbuotojų saugos ir sveikatos vadybos sistemos. Rekomendacijos, kaip įgyvendinti LST 1977:2008 (BS OHSAS 18002:2008)
Angliška antraštė Occupational health and safety management systems. Guidelines for the implementation of LST 1977:2008 (BS OHSAS 18002:2008)
Išleidimo data 2009-12-08
Lietuviškosios versijos išleidimo data 2009-12-08
Technikos komitetas TK 35 Mašinų sauga
Užsienio technikos komitetas
Darbo grupė
ICS 13.100;
Direktyvos
Lietuvos teisės aktai
Terminų skaičius 23
Galioja iki
Panaikinimo data
Taikymo sritis Šioje Darbuotojų saugos ir sveikatos įvertinimo serijos (OHSAS) specifikacijoje pateikiami reikalavimai, keliami darbuotojų saugos ir sveikatos (DSS) vadybos sistemai, kad organizacija galėtų valdyti DSS rizikos veiksnius ir gerinti DSS sistemos veiksmingumą. Joje nenustatomi konkretūs DSS sistemos veiksmingumo kriterijai ir nepateikiamos detalios vadybos sistemos projektavimo specifikacijos.


Puslapių skaičius, leidinio kalba, kaina