Lietuvos standarto žymuo LST EN ISO 14040:2007
Lietuviškosios versijos žymuo LST EN ISO 14040:2007
Originalo žymuo EN ISO 14040:2006
Lietuviška antraštė Aplinkos vadyba. Būvio ciklo įvertinimas. Principai ir sandara (ISO 14040:2006)
Angliška antraštė Environmental management - Life cycle assessment - Principles and framework (ISO 14040:2006)
Išleidimo data 2007-01-16
Lietuviškosios versijos išleidimo data 2008-01-31
Technikos komitetas TK 36 Aplinkos apsauga
Užsienio technikos komitetas CEN/SS S26 Aplinkos vadyba
Darbo grupė
ICS 13.020.10; 13.020.60;
Direktyvos 1221/2009/REGL; 765/2008/REGL; 768/2008/EB;
Lietuvos teisės aktai
Terminų skaičius 46
Galioja iki
Panaikinimo data
Taikymo sritis Šiame tarptautiniame standarte aprašomi būvio ciklo įvertinimo (BCĮ) principai ir sandara, įskaitant: a) BCĮ tikslo ir apimties apibrėžtį, b) būvio ciklo inventorinės analizės (BCI) tarpsnį, c) būvio ciklo poveikio įvertinimo (BCPĮ) tarpsnį, d) būvio ciklo interpretavimo tarpsnį, e) ataskaitos rengimą ir BCĮ kritinį tikrinimą, f) BCĮ apribojimus, g) ryšius tarp BCĮ tarpsnių ir h) verčių pasirinkimų panaudojimo sąlygas ir pasirenkamus elementus. Šis tarptautinis standartas apima būvio ciklo įvertinimo (BCĮ) ir būvio ciklo inventorinius (BCI) tyrimus. Jame išsamiai neaprašomi BCĮ metodai, taip pat nepatikslinama atskirų BCĮ tarpsnių metodika. Numatomas BCĮ ar BCI rezultatų taikymas aptariamas tikslo ir apimties apibrėžtyje, bet pats taikymas nėra šio tarptautinio standarto sritis. Šis tarptautinis standartas neskirtas sutarčių sudarymo arba reglamentavimo tikslams, registravimui ir sertifikavimui.


Puslapių skaičius, leidinio kalba, kaina