19.080 Elektriniai ir elektroniniai bandymai

1 Pastaba. Dėl Lietuvos standartų ir kitų leidinių, kurių puslapių yra daugiau nei 2 000, kainos kreiptis į Standartų pardavimo ir sklaidos skyrių tel.: (8 5) 270 9341

2 Pastaba. Jei standartas yra išverstas į lietuvių kalbą, jo žymuo nurodomas skliausteliuose šalia perimto standarto žymens.

3 Pastaba. Pasirinkus norimą įsigyti standartą, būtina nurodyti jo kalbą (dešinėje pusėje).

LST EN 50055:2000  Elektriniai aparatai degiosioms dujoms aptikti ir matuoti. I grupės aparatų, rodančių metano kiekį iki 5 % jo tūrio ore, eksploatacinių charakteristikų reikalavimai Panaikintas
LST EN 50056:2000  Elektriniai aparatai degiosioms dujoms aptikti ir matuoti. I grupės aparatų, rodančių metano kiekį iki 100 % jo tūrio ore, eksploatacinių charakteristikų reikalavimai Panaikintas
LST EN 50057:2000  Elektriniai aparatai degiosioms dujoms aptikti ir matuoti. II grupės aparatų, rodančių dujas iki 100 % apatinės sprogumo ribos, eksploatacinių charakteristikų reikalavimai Panaikintas
LST EN 50058:2000  Elektriniai aparatai degiosioms dujoms aptikti ir matuoti. II grupės aparatų, rodančių dujas iki 100 % jų tūrio, eksploatacinių charakteristikų reikalavimai Panaikintas
LST EN 50073:2001  Degiąsias dujas arba deguonį aptinkančio ir matuojančio aparato atrankos, įrengimo, naudojimo ir techninės priežiūros vadovas Panaikintas
LST EN 50104:2000  Elektriniai aparatai deguoniui aptikti ir matuoti. Reikalavimai eksploatacinėms charakteristikoms ir bandymų metodai Panaikintas
LST EN 50104:2002  Elektriniai aparatai deguoniui aptikti ir matuoti. Eksploatacinių charakteristikų reikalavimai ir bandymo metodai Panaikintas
LST EN 50104:2002/A1:2004  Elektriniai aparatai deguoniui aptikti ir matuoti. Eksploatacinių charakteristikų reikalavimai ir bandymo metodai Panaikintas
LST EN 50148:2000  (LST EN 50148:2000 ) Elektroniniai taksometrai
LST EN 50191:2002  Elektrinės bandymų įrangos įrengimas ir naudojimas Panaikintas
LST EN 50191:2011  Elektrinės bandymų įrangos įrengimas ir eksploatavimas
LST EN 50241-1:2000  (LST EN 50241-1+A1:2006) Reikalavimai atviro optinio kelio aparatams, naudojamiems degiosioms arba nuodingosioms dujoms ir garams aptikti. 1 dalis. Bendrieji reikalavimai ir bandymų metodai Panaikintas
LST EN 50241-1:2000/A1:2004  (LST EN 50241-1+A1:2006) Reikalavimai, keliami atviro optinio kelio aparatams, naudojamiems degiosioms arba nuodingosioms dujoms ir garams aptikti. 1 dalis. Bendrieji reikalavimai ir bandymų metodai Panaikintas
LST EN 50241-2:2000  (LST EN 50241-2:2006) Reikalavimai, keliami atvirojo optinio kelio aparatams, naudojamiems degiosioms arba nuodingosioms dujoms ir garams aptikti. 2 dalis. Reikalavimai, keliami naudojamų degiosioms dujoms aptikti aparatų veikimo charakteristikoms Panaikintas
LST EN 50270:2000  Elektromagnetinis suderinamumas. Elektriniai aparatai degiosioms ir nuodingosioms dujoms bei deguoniui aptikti ir matuoti Panaikintas
LST EN 50270:2007  Elektromagnetinis suderinamumas. Elektriniai aparatai degiosioms ir nuodingosioms dujoms bei deguoniui aptikti ir matuoti
LST EN 60052:2003  Įtampos matavimas standartizuotais oro tarpeliais (IEC 60052:2002)
LST EN 60060-2:2011  Bandymo aukštąja įtampa būdai. 2 dalis. Matavimo sistemos (IEC 60060-2:2010)
LST EN 60060-2+A11:2001  Bandymų aukštąja įtampa metodai. 2 dalis. Matavimo sistemos (IEC 60060-2:1994) Panaikintas
LST EN 60060-2+A11:2001/P:2005  Bandymų aukštąja įtampa metodai. 2 dalis. Matavimo sistemos (IEC 60060-2:1994) Panaikintas
LST EN 60060-3:2006  Bandymų aukštąja įtampa metodai. 3 dalis. Vietoje daromų bandymų apibrėžtys ir reikalavimai (IEC 60060-3:2006)
LST EN 60060-3:2006/AC:2007  Bandymų aukštąja įtampa metodai. 3 dalis. Vietoje daromų bandymų apibrėžtys ir reikalavimai (IEC 60060-3:2006)
LST EN 60112:2004  Kietųjų izoliacinių medžiagų savitojo ir lyginamojo atsparumo paviršinio nuotėkio takelių susidarymui rodiklių nustatymo metodas (IEC 60112:2003)
LST EN 60112:2004/A1:2010  Kietųjų izoliacinių medžiagų savitojo ir lyginamojo atsparumo paviršinio nuotėkio takelių susidarymui rodiklių nustatymo metodas (IEC 60112:2003/A1:2009)
LST EN 60270:2002  Bandymų, naudojant aukštąją įtampą, metodai. Dalinio išlydžio matavimai (IEC 60270:2000)
LST EN 60512-11-8:2001  Elektromechaniniai elektroninio įrenginio komponentai. Pagrindinės bandymų procedūros ir matavimų metodai. 11 dalis. Klimatiniai bandymai. 8 podalis. 11h bandymas. Smėlis ir dulkės (IEC 60512-11-8:1995)
LST EN 60529:1999  Gaubtų sudaromos apsaugos laipsniai (IP kodas) (IEC 60529:1989)
LST EN 60529:1999/A1+AC:2002  Gaubtų sudaromos apsaugos laipsniai (IP kodas) (IEC 60529:1989/A1:1999)
LST EN 60868:2001  Mirgėjimo matuoklis. Funkcinės ir konstrukcinės techninės sąlygos (IEC 60868:1986+A1:1990) Panaikintas
LST EN 61010-031:2003  Saugos reikalavimai, keliami elektrinei matavimų, valdymo ir laboratorinei įrangai. 031 dalis. Saugos reikalavimai, keliami rankoje laikomiems surinktiems bandikliams, naudojamiems elektriniams matavimams ir bandymams (IEC 61010-031:2002)
LST EN 61010-031:2003/A1:2008  Saugos reikalavimai, keliami elektrinei matavimų, valdymo ir laboratorinei įrangai. 031 dalis. Saugos reikalavimai, keliami rankoje laikomiems surinktiems bandikliams, naudojamiems elektriniams matavimams ir bandymams (IEC 61010-031:2002/A1:2008)
LST EN 61010-031:2015  Saugos reikalavimai, keliami elektrinei matavimo, valdymo ir laboratorinei įrangai. 031 dalis. Saugos reikalavimai, keliami rankoje laikomiems surinktiems bandikliams, naudojamiems elektriniams matavimams ir bandymams (IEC 61010-031:2015)
LST EN 61010-1:2002  Saugos reikalavimai, keliami elektrinei matavimų, valdymo ir laboratorinei įrangai. 1 dalis. Bendrieji reikalavimai (IEC 61010-1:2001) Panaikintas
LST EN 61010-1:2011  Saugos reikalavimai, keliami elektrinei matavimo, valdymo ir laboratorinei įrangai. 1 dalis. Bendrieji reikalavimai (IEC 61010-1:2010)
LST EN 61010-1+A2:2000  Saugos reikalavimai elektrinei matavimų, valdymo ir laboratorinei įrangai. 1 dalis. Bendrieji reikalavimai (IEC 61010-1:1990+A1:1992, modifikuotas) Panaikintas
LST EN 61010-2-010:2004  Saugos reikalavimai, keliami elektrinei matavimo, valdymo ir laboratorinei įrangai. 2-010 dalis. Ypatingieji reikalavimai, keliami laboratorinei medžiagų kaitinimo įrangai (IEC 61010-2-010:2003)
LST EN 61010-2-010:2015  Saugos reikalavimai, keliami elektrinei matavimo, valdymo ir laboratorinei įrangai. 2-010 dalis. Ypatingieji reikalavimai, keliami laboratorinei medžiagų kaitinimo įrangai (IEC 61010-2-010:2014)
LST EN 61010-2-020:2006  Saugos reikalavimai, keliami elektrinei matavimo, valdymo ir laboratorinei įrangai. 2-020 dalis. Ypatingieji reikalavimai, keliami laboratorinėms centrifugoms (IEC 61010-2-020:2006)
LST EN 61010-2-030:2011  Saugos reikalavimai, keliami elektrinei matavimo, valdymo ir laboratorinei įrangai. 2-030 dalis. Ypatingieji reikalavimai, keliami bandymo ir matavimo grandinėms (IEC 61010-2-030:2010)
LST EN 61010-2-031:2000  Saugos reikalavimai elektrinei matavimų, valdymo ir laboratorinei įrangai. 2-031 dalis. Ypatingieji reikalavimai elektrinio matavimo ir bandymo rankinių zondų rinkiniams (IEC 61010-2-031:1993) Panaikintas
LST EN 61010-2-032:2000  Saugos reikalavimai elektrinei matavimo, valdymo ir laboratorinei įrangai. 2-032 dalis. Ypatingieji reikalavimai rankinėms srovės replėms, naudojamoms elektriniams matavimams ir bandymams (IEC 61010-2-032:1994) Panaikintas
LST EN 61010-2-032:2003  Saugos reikalavimai, keliami elektrinei matavimo, valdymo ir laboratorinei įrangai. 2-032 dalis. Ypatingieji reikalavimai, keliami rankiniams srovės jutikliams, naudojamiems elektriniams matavimams ir bandymams (IEC 61010-2-032:2002) Panaikintas
LST EN 61010-2-032:2013  Saugos reikalavimai, keliami elektrinei matavimo, valdymo ir laboratorinei įrangai. 2-032 dalis. Ypatingieji reikalavimai, keliami nešiojamiesiems ir ranka valdomiems srovės jutikliams, naudojamiems elektriniams bandymams ir matavimams (IEC 61010-2-032:2012)
LST EN 61010-2-033:2012  Saugos reikalavimai, keliami elektrinei matavimo, valdymo ir laboratorinei įrangai. 2-033 dalis. Ypatingieji reikalavimai, keliami buitinės ir profesinės paskirties rankiniams multimetrams ir kitokiems tinklo įtampos matuokliams (IEC 61010-2-033:2012)
LST EN 61010-2-040:2005  Saugos reikalavimai, keliami elektrinei matavimo, valdymo ir laboratorinei įrangai. 2-040 dalis. Ypatingieji reikalavimai, keliami sterilizatoriams ir plovimo-dezinfekavimo aparatams, naudojamiems medicininėms medžiagoms apdoroti (IEC 61010-2-040:2005)
LST EN 61010-2-040:2016  Saugos reikalavimai, keliami elektrinei matavimo, valdymo ir laboratorinei įrangai. 2-040 dalis. Ypatingieji reikalavimai, keliami sterilizatoriams ir plovimo-dezinfekavimo aparatams, naudojamiems medicininėms medžiagoms apdoroti (IEC 61010-2-040:2015)
LST EN 61010-2-041+AC:2002  Saugos reikalavimai, keliami elektrinei matavimo, valdymo ir laboratorinei įrangai. 2-041 dalis. Ypatingieji reikalavimai, keliami autoklavams, naudojantiems garą medicininėms medžiagoms apdoroti ir laboratorinėms procedūroms (IEC 61010-2-041:1995) Panaikintas
LST EN 61010-2-045:2002  Saugos reikalavimai, keliami elektrinei matavimų, valdymo ir laboratorinei įrangai. 2-045 dalis. Ypatingieji reikalavimai, keliami plovimo-dezinfekavimo aparatams, naudojamiems medicinoje, farmacijoje, veterinarijoje ir laboratorinėms reikmėms (IEC 61010-2-045:2000) Panaikintas
LST EN 61010-2-051:2000  Saugos reikalavimai elektrinei matavimo, valdymo ir laboratorinei įrangai. 2-051 dalis. Ypatingieji reikalavimai laboratorinei mechaninio maišymo ir plakimo įrangai (IEC 61010-2-51:1995) Panaikintas
LST EN 61010-2-051:2004  Saugos reikalavimai, keliami elektrinei matavimo, valdymo ir laboratorinei įrangai. 2-051 dalis. Ypatingieji reikalavimai, keliami laboratorinei maišymo ir plakimo įrangai (IEC 61010-2-51:2003)
LST EN 61010-2-051:2015  Saugos reikalavimai, keliami elektrinei matavimo, valdymo ir laboratorinei įrangai. 2-051 dalis. Ypatingieji reikalavimai, keliami laboratorinei maišymo ir plakimo įrangai (IEC 61010-2-061:2015)
LST EN 61010-2-061:2000  Saugos reikalavimai elektrinei matavimo, valdymo ir laboratorinei įrangai. 2-061 dalis. Ypatingieji reikalavimai laboratoriniams atominiams šiluminio garinimo ir jonizavimo spektrometrams (IEC 61010-2-061:1995) Panaikintas
LST EN 61010-2-061:2004  Saugos reikalavimai, keliami elektrinei matavimo, valdymo ir laboratorinei įrangai. 2-061 dalis. Ypatingieji reikalavimai, keliami laboratoriniams atominiams šiluminio garinimo ir jonizavimo spektrometrams (IEC 61010-2-061:2003)
LST EN 61010-2-061:2015  Saugos reikalavimai, keliami elektrinei matavimo, valdymo ir laboratorinei įrangai. 2-061 dalis. Ypatingieji reikalavimai, keliami laboratoriniams atominiams šiluminio garinimo ir jonizavimo spektrometrams (IEC 61010-2-061:2015)
LST EN 61010-2-081:2003  Saugos reikalavimai, keliami elektrinei matavimų, valdymo ir laboratorinei įrangai. 2-081 dalis. Ypatingieji reikalavimai, keliami automatinei ir pusiau automatinei laboratorijų įrangai, naudojamai analizės ir kitokiems tikslams (IEC 61010-2-081:2001)
LST EN 61010-2-081:2003/A1:2003  Saugos reikalavimai, keliami elektrinei matavimų, valdymo ir laboratorinei įrangai. 2-081 dalis. Ypatingieji reikalavimai, keliami automatinei ir pusiau automatinei laboratorijų įrangai, naudojamai analizės ir kitokiems tikslams (IEC 61010-2-081:2001)
LST EN 61010-2-081:2015  Saugos reikalavimai, keliami elektrinei matavimo, valdymo ir laboratorinei įrangai. 2-081 dalis. Ypatingieji reikalavimai, keliami automatinei ir pusiau automatinei laboratoriniai įrangai, naudojamai analizės ir kitokiems tikslams (IEC 61010-2-081:2015)
LST EN 61010-2-091:2012  Saugos reikalavimai, keliami elektrinei matavimo, valdymo ir laboratorinei įrangai. 2-091 dalis. Ypatingieji reikalavimai, keliami spintoje sumontuotoms rentgeno sistemoms (IEC 61010-2-091:2012)
LST EN 61010-2-091:2012/AC:2013  Saugos reikalavimai, keliami elektrinei matavimo, valdymo ir laboratorinei įrangai. 2-091 dalis. Ypatingieji reikalavimai, keliami spintoje sumontuotoms rentgeno sistemoms (IEC 61010-2-091:2012)
LST EN 61010-2-101:2003  Saugos reikalavimai, keliami elektrinei matavimo, valdymo ir laboratorinei įrangai. 2-101 dalis. Ypatingieji reikalavimai, keliami in vitro diagnostikos medicinos įrangai (modifikuotas IEC 61010-2-101:2002)
LST EN 61032:2001  Žmonių ir įrenginių apsauga apgaubais. Tikrinimo bandikliai (IEC 61032:1997)
LST EN 61083-1:2002  Prietaisai ir programinė įranga, naudojama bandymams aukštosios įtampos impulsais. 1 dalis. Reikalavimai, keliami prietaisams (IEC 61083-1:2001)
LST EN 61083-2:2013  Prietaisai ir programinė įranga, naudojami matavimams atlikti bandant aukštąja įtampa ir stipriąja srove. 2 dalis. Reikalavimai, keliami bandymų įtampos ir srovės impulsais programinei įrangai (IEC 61083-2:2013)
LST EN 61107:2001  Skaitiklių rodmenų, tarifo ir apkrovos valdymo duomenų mainai. Tiesioginiai vietiniai duomenų mainai (IEC 61107:1996) Panaikintas
LST EN 61143-1+A1:2000  (LST EN 61143-1+A1:2006) Elektriniai matavimo prietaisai. X-t rašytuvai. 1 dalis. Terminai, apibrėžimai ir reikalavimai (IEC 61143-1:1992+A1:1997)
LST EN 61143-2:2000  (LST EN 61143-2:2006) Elektriniai matavimo prietaisai. X-t rašytuvai. 2 dalis. Rekomenduojami papildomieji bandymų metodai (IEC 61143-2:1992)
LST EN 61180-1:2001  Aukštosios įtampos bandymo metodų taikymas žemosios įtampos įrenginiams. 1 dalis. Apibrėžimai, bandymų ir procedūrų reikalavimai (IEC 61180-1:1992)
LST EN 61187:2000  Elektrinė ir elektroninė matavimo įranga. Dokumentai (IEC 61187:1993, modifikuotas)
LST EN 61207-1:2001  Dujų analizatorių eksploatacinių parametrų išraiška. 1 dalis. Bendrieji dalykai (IEC 61207-1:1994) Panaikintas
LST EN 61207-1:2010  Dujų analizatorių eksploatacinių charakteristikų išraiška. 1 dalis. Bendrieji dalykai (IEC 61207-1:2010)
LST EN 61207-6:2001  Dujų analizatorių eksploatacinių parametrų išraiška. 6 dalis. Fotometriniai analizatoriai (IEC 61207-6:1994)
LST EN 61207-6:2015  Dujų analizatorių eksploatacinių charakteristikų išraiška. 6 dalis. Fotometriniai analizatoriai (IEC 61207-6:2014)
LST EN 61220:2001  Nurodymai, kaip naudoti ir apibūdinti medicininės ultragarso įrangos generuojamus ultragarso laukus naudojant nuo 0,5 MHz iki 15 MHz hidrofonus (IEC 61220:1993) Panaikintas
LST EN 61326-1:2013  Elektrinė matavimo, valdymo ir laboratorinė įranga. EMS reikalavimai. 1 dalis. Bendrieji reikalavimai (IEC 61326-1:2012)
LST EN 61326-2-3:2013  Elektrinė matavimo, valdymo ir laboratorinė įranga. EMS reikalavimai. 2-3 dalis. Ypatingieji reikalavimai. Keitlių su įmontuota ar nuotoline signalo apdorojimo sistema bandymo konfigūracija, eksploatavimo sąlygos ir eksplatacinių charakteristikų kriterijai (IEC 61326-2-3:2012)
LST EN 61326-2-4:2013  Elektrinė matavimo, valdymo ir laboratorinė įranga. EMS reikalavimai. 2-4 dalis. Ypatingieji reikalavimai. Izoliacijos kontrolės pagal IEC 61557-8 įtaisų ir izoliacijos pažaidos vietos aptikimo pagal IEC 61557-9 įrangos bandymo konfigūracijos, eksploatavimo sąlygos ir eksploatacinių charakteristikų kriterijai (IEC 61326-2-4:2012)
LST EN 61442:2005  Vardinės nuo 6 kV (Um = 7,2 kV) iki 36 kV (Um = 42 kV) įtampos galios kabelių pagalbinių reikmenų bandymo metodai (IEC 61442:2005, modifikuotas)
LST EN 61557-1:2000  Žemosios įtampos skirstomųjų sistemų, kurių kintamoji įtampa neviršija 1 kV, o nuolatinė įtampa 1,5 kV, elektrinė sauga. Prietaisai apsauginėms priemonėms tikrinti, matuoti ar stebėti. 1 dalis. Bendrieji reikalavimai (IEC 61557-1:1997) Panaikintas
LST EN 61557-2:2000  Žemosios įtampos skirstomųjų sistemų, kurių kintamoji įtampa neviršija 1 kV, o nuolatinė įtampa 1,5 kV, elektrinė sauga. Prietaisai apsauginėms priemonėms tikrinti, matuoti ar stebėti. 2 dalis. Izoliacijos varža (IEC 61557-2:1997) Panaikintas
LST EN 61557-3:2000  Žemosios įtampos skirstomųjų sistemų, kurių kintamoji įtampa neviršija 1 kV, o nuolatinė įtampa 1,5 kV, elektrinė sauga. Prietaisai apsauginėms priemonėms tikrinti, matuoti ar stebėti. 3 dalis. Pilnutinė kilpos varža (IEC 61557-3:1997) Panaikintas
LST EN 61557-4:2000  Žemosios įtampos skirstomųjų sistemų, kurių kintamoji įtampa neviršija 1 kV, o nuolatinė įtampa 1,5 kV, elektrinė sauga. Prietaisai apsauginėms priemonėms tikrinti, matuoti ar stebėti. 4 dalis. Žemės prijungimo ir ekvipotencialiųjų sujungimų varža (IEC 61557-4:1997) Panaikintas
LST EN 61557-5:2000  Žemosios įtampos skirstomųjų sistemų, kurių kintamoji įtampa neviršija 1 kV, o nuolatinė įtampa 1,5 kV, elektrinė sauga. Prietaisai apsauginėms priemonėms tikrinti, matuoti ar stebėti. 5 dalis. Įžeminimo varža (IEC 61557-5:1997) Panaikintas
LST EN 61557-7:2000  Žemosios įtampos skirstomųjų sistemų, kurių kintamoji įtampa neviršija 1 kV, o nuolatinė įtampa 1,5 kV, elektrinė sauga. Prietaisai apsauginėms priemonėms tikrinti, matuoti ar stebėti. 7 dalis. Fazių seka (IEC 61557-7:1997) Panaikintas
LST EN 61557-8:2000  Žemosios įtampos skirstomųjų sistemų, kurių kintamoji įtampa neviršija 1 kV, o nuolatinė įtampa 1,5 kV, elektrinė sauga. Prietaisai apsauginėms priemonėms tikrinti, matuoti ar stebėti. 8 dalis. Prietaisai IT sistemų izoliacijai stebėti (IEC 61557-8:1997) Panaikintas
LST EN 62431:2009  Elektromagnetinių bangų sugertuvų atspindžio geba milimetrinių bangų srityje. Matavimo metodai (IEC 62431:2008)
LST EN 62475:2011  Bandymo stipriąja srove būdai. Bandymo srovių ir matavimo sistemų apibrėžtys ir reikalavimai (IEC 62475:2010)
LST HD 588.1 S1:2002  Aukštaįtampių bandymų metodai. 1 dalis. Bendrieji apibrėžimai ir bandymo reikalavimai (IEC 60060-1:1989+AC:1990) Panaikintas