Lietuvos standarto žymuo LST 1438:1996
Lietuviškosios versijos žymuo
Originalo žymuo
Lietuviška antraštė Lengvieji automobiliai. Techninė priežiūra ir remontas
Angliška antraštė Passenger cars. Maintenance and repairs
Išleidimo data 1996-03-29
Lietuviškosios versijos išleidimo data
Technikos komitetas LST
Užsienio technikos komitetas
Darbo grupė
ICS 43.100;
Direktyvos
Lietuvos teisės aktai
Galioja iki
Panaikinimo data 2005-09-06
Pakeistas nauju LST 1438:2005;
Taikymo sritis