Lietuvos Standartizacijos departamentas

Spausdinti puslapio vidurį

Naujienos
Susitikimo su Lietuvos aplinkosaugos nevyriausybinėmis organizacijomis metu aptartas glaudesnis bendradarbiavimas ir šių organizacijų aktyvesnis dalyvavimas standartizacijos procesuose.

 

Įgyvendinant Europos standartizacijos komiteto (CEN) projektą „Aktyvesnis standartizacijos institucijų ir nacionalinių aplinkosaugos organizacijų įsitraukimas į aplinkos apsaugos srities standartizacijos procesus“ SA/CEN/GROW/EFTA/000/2017-11, 2019 m. birželio 12 d.,  Lietuvos standartizacijos departamente suorganizuotas susitikimas su Lietuvos aplinkosaugos nevyriausybinėmis organizacijomis. Susitikimo tikslas - bendradarbiavimo stiprinimas įtraukiant nevyriausybines aplinkosaugos organizacijas į standartizacijos veiklą aplinkosaugos srityje. Departamentas pristatė pagrindinius standartizacijos principus ir įgyvendinimo tikslus, siektinus rezultatus. Nevyriausybinių organizacijų atstovai domėjosi standartizacijos procesais, technikos komitetų veikla, galimybe dalyvauti jų veikloje. Klaipėdos universiteto atstovės prof. Dr. Olga  Anne ir projektų specialistė Raimonda Faidušienė susitikimo dalyviams pristatė pranešimą „Aplinkosauginės inovacijos Pietų Baltijos regione“, kuriame pateikė informaciją apie  įgyvendinamą projektą kartu su Lenkijos ir Švedijos partneriais dėl Baltijos jūros apsaugos nuo biogenų ir kasmet patenkančių šiukšlių ir kartu su Lenkija, Danija, Švedija vykdomą projektą dėl nuotekų dumblo kokybę gerinančių priemonių paketo parengimo.

Plačiau
Bukarešte, Rumunija, 2019 m. birželio 6-7 d. vyksta Europos standartizacijos komiteto (CEN) ir Europos elektrotechnikos standartizacijos komiteto (CENELEC) Generalinės asamblėjos

Lietuvos standartizacijos departamento direktorius Rimantas Sanajevas ir vyriausioji patarėja Ramunė Edita Rukšėnienė 2019 m. birželio 6-7 d.  Bukarešte, Rumunija, dalyvauja Europos standartizacijos komiteto (CEN) ir Europos elektrotechnikos standartizacijos komiteto (CENELEC) Generalinėse asamblėjose ir aukščiausio lygio konferencijoje „Standartai remia ir stiprina bendrąją rinką“.

Plačiau
Departamentas tęsia paraiškų konkursui priėmimą

Lietuvos standartizacijos departamentas tęsia paraiškų dalyvauti Nacionalinio standartizacijos prizo konkurse priėmimą. Šiuo konkursu siekiama skatinti domėjimąsi standartizacija bei standartų taikymu, skleisti konkurso dalyvių gerąją patirtį ir taip prisidėti prie Lietuvos ekonomikos raidos.

Nacionaliniu standartizacijos prizu bus apdovanojami tokių kategorijų nugalėtojai: pažangios įmonės ir organizacijos; tyrėjai ir inovatoriai; mokslininkai ir jaunieji profesionalai bei standartizacijos propaguotojai. Paraiškas gali teikti tiek fiziniai, tiek juridiniai asmenys.

Pateiktos paraiškos bus vertinamos atsižvelgiant į pateiktus argumentus: kaip standartų taikymas lėmė teigiamus pokyčius organizacijos veikloje; kaip taikant standartus prisidėta prie nacionalinės standartizacijos plėtojimo ir ekonomikos augimo skatinimo; koks buvo mokslo tiriamųjų darbų rezultatų panaudojimas ar inovatyvių sprendimų pritaikymas standartizacijoje. Taip pat bus vertinami ir standartizacijos populiarinimo straipsniai, mokslo darbai, tyrimai standartizacijos tema.

Paraiškas vertins komisija, sudaryta iš verslo, akademinės visuomenės ir Departamento atstovų. Teikti paraiškas galima iki liepos 1 d. Apdovanojimai bus įteikiami Pasaulinės standartizacijos dienos proga 2019 m. spalio mėnesį.

Išsamesnė informacija pateikiama Departamento interneto svetainės skyriuje KONKURSAS.

Kontaktinis asmuo – Mindaugas Balčiauskas, tel. (8 5) 270 9358, 8 659 93 225,

el. p. Mindaugas.Balciauskas@lsd.lt

Plačiau
Archyvas