LST TK 26 Termoizoliacinės medžiagos

Veiklos sritis – termoizoliacinių medžiagų ir gaminių, pastatų bei jų dalių reikalavimų ir bandymo metodų standartizavimas.

Veiklos planas

Pirmininkas – Sigitas Vėjelis

Sekretorius (-ė) (LST) – Viktorija Ulozevičienė, el. paštas viktorija.ulozeviciene@lsd.lt

Nariai
Europos ir tarptautinių standartizacijos organizacijų atitiktiniai technikos komitetai
Europos standartizacijos organizacijų atitiktinių technikos komitetų standartų ir kitų leidinių projektai bei išleisti standartai ir kiti leidiniai
Lietuvos standartų projektai
Išleisti Lietuvos standartai ir kiti leidiniai
Netekę galios Lietuvos standartai ir kiti leidiniai

1 Pastaba. Dėl Lietuvos standartų ir kitų leidinių, kurių puslapių yra daugiau nei 2 000, kainos kreiptis į Standartų pardavimo ir sklaidos skyrių tel.: (8 5) 270 9341

2 Pastaba. Jei standartas yra išverstas į lietuvių kalbą, jo žymuo nurodomas skliausteliuose šalia perimto standarto žymens.

3 Pastaba. Pasirinkus norimą įsigyti standartą, būtina nurodyti jo kalbą (dešinėje pusėje).

CEN/TR 14613:2003  
CEN/TR 15131:2006  
CEN/TR 15601:2012   Pastatų higroterminės charakteristikos. Stogo dangų iš mažų užkaitinių elementų atsparumas liūtiniam lietui. Bandymo metodas
CEN/TR 15985:2010  
LST 1632:2000   Termoizoliacija. Statybinių medžiagų klasifikavimas pagal jų termoizoliacines savybes (CR 245:1986)
LST 1699:2001   Statybinės termoizoliacinės medžiagos. Puriųjų medžiagų tankio nustatymas
LST CEN/TS 15548-1:2014   Pastatų įrangos ir pramoninių įrenginių termoizoliaciniai gaminiai. Šiluminės varžos nustatymas apsaugotos karštosios plokštės metodu. 1 dalis. Matavimai padidintose temperatūrose nuo 100 °C iki 850 °C
LST EN 12085:2013   Statybiniai termoizoliaciniai gaminiai. Bandinių ilginių matmenų nustatymas
LST EN 12086:2013   Statybiniai termoizoliaciniai gaminiai. Pralaidumo vandens garui nustatymas
LST EN 12087:2013   Statybiniai termoizoliaciniai gaminiai. Ilgalaikės vandens sugerties panardinus jame nustatymas
LST EN 12088:2013   Statybiniai termoizoliaciniai gaminiai. Ilgalaikės vandens sugerties nustatymas difuzijos būdu
LST EN 12089:2013   Statybiniai termoizoliaciniai gaminiai. Elgsenos lenkiant nustatymas
LST EN 12090:2013   Statybiniai termoizoliaciniai gaminiai. Elgsenos šlyjant nustatymas
LST EN 12091:2013   Statybiniai termoizoliaciniai gaminiai. Atsparumo šalčiui nustatymas
LST EN 12114:2000   Šiluminės pastatų charakteristikos. Statybinių komponentų ir elementų oro pralaidumas. Laboratorinis bandymo metodas
LST EN 12412-2:2004   Šiluminės langų, durų ir langinių charakteristikos. Šiluminio skaidrumo nustatymas karštosios dėžės metodu. 2 dalis. Rėmai
LST EN 12412-4:2004   Šiluminės langų, durų ir langinių charakteristikos. Šiluminio skaidrumo nustatymas karštosios dėžės metodu. 4 dalis. Suvyniojamųjų langinių dėžės
LST EN 12429:2000   Statybiniai termoizoliaciniai gaminiai. Kondicionavimas iki nuostoviojo drėgnio nustatytomis temperatūros ir drėgnio sąlygomis
LST EN 12430:2013   Statybiniai termoizoliaciniai gaminiai. Elgsenos veikiant sutelktajai apkrovai nustatymas
LST EN 12431:2013   Statybiniai termoizoliaciniai gaminiai. Plūdriųjų grindų izoliacinių gaminių storio nustatymas
LST EN 12664:2002   Šiluminės statybinių medžiagų ir gaminių charakteristikos. Šiluminės varžos nustatymas apsaugotos karštosios plokštės ir šilumos srauto matuoklio metodais. Vidutinės ir mažos šiluminės varžos sausi ir drėgni gaminiai
LST EN 12667:2002   Šiluminės statybinių medžiagų ir gaminių savybės. Šiluminės varžos nustatymas apsaugotos karštosios plokštės ir šilumos srauto matuoklio metodais. Didelės ir vidutinės šiluminės varžos gaminiai
LST EN 12865:2002   Higroterminės statybinių komponentų ir dalių charakteristikos. Išorinės sienos sistemų atsparumo įstrižajam lietui pulsuojančio oro slėgio poveikio sąlygomis nustatymas
LST EN 12939:2002   Šiluminės statybinių medžiagų ir gaminių savybės. Šiluminės varžos nustatymas apsaugotos karštosios plokštės ir šilumos srauto matuoklio metodais. Stori didelės ir vidutinės šiluminės varžos gaminiai
LST EN 13009:2000   Statybinių medžiagų ir gaminių higroterminės charakteristikos. Higroskopinio plėtimosi koeficiento nustatymas
LST EN 13162:2012+A1:2015   Statybiniai termoizoliaciniai gaminiai. Gamykliniai mineralinės vatos (MW) gaminiai. Specifikacija
LST EN 13162:2013   (LST EN 13162:2013) Statybiniai termoizoliaciniai gaminiai. Gamykliniai mineralinės vatos (MW) gaminiai. Specifikacija
LST EN 13163:2012+A1:2015   Statybiniai termoizoliaciniai gaminiai. Gamykliniai polistireninio putplasčio (EPS) gaminiai. Specifikacija
LST EN 13163:2013   (LST EN 13163:2013) Statybiniai termoizoliaciniai gaminiai. Gamykliniai polistireninio putplasčio (EPS) gaminiai. Specifikacija
LST EN 13164:2012+A1:2015   Statybiniai termoizoliaciniai gaminiai. Gamykliniai ekstruzinio putų polistireno (XPS) gaminiai. Specifikacija
LST EN 13164:2013   (LST EN 13164:2013) Statybiniai termoizoliaciniai gaminiai. Gamykliniai ekstruzinio putų polistireno (XPS) gaminiai. Specifikacija
LST EN 13165:2012+A1:2015   Statybiniai termoizoliaciniai gaminiai. Gamykliniai standžiųjų poliuretano putų (PU) gaminiai. Specifikacija
LST EN 13165:2013   Statybiniai termoizoliaciniai gaminiai. Gamykliniai standžiųjų poliuretano putų (PU) gaminiai. Specifikacija
LST EN 13166:2012+A1:2015   Statybiniai termoizoliaciniai gaminiai. Gamykliniai fenolio putų (PF) gaminiai. Specifikacija
LST EN 13166:2013   Statybiniai termoizoliaciniai gaminiai. Gamykliniai fenolio putų (PF) gaminiai. Specifikacija
LST EN 13167:2012+A1:2015   Statybiniai termoizoliaciniai gaminiai. Gamykliniai putstiklio (CG) gaminiai. Specifikacija
LST EN 13167:2013   Statybiniai termoizoliaciniai gaminiai. Gamykliniai putstiklio (CG) gaminiai. Specifikacija
LST EN 13168:2012+A1:2015   Statybiniai termoizoliaciniai gaminiai. Gamykliniai medienos vilnos (WW) gaminiai. Specifikacija
LST EN 13168:2013   Statybiniai termoizoliaciniai gaminiai. Gamykliniai medienos vilnos (WW) gaminiai. Specifikacija
LST EN 13169:2012+A1:2015   Statybiniai termoizoliaciniai gaminiai. Gamykliniai pūstojo perlito (EPB) plokščių gaminiai. Specifikacija
LST EN 13169:2013   Statybiniai termoizoliaciniai gaminiai. Gamykliniai pūstojo perlito (EPB) plokščių gaminiai. Specifikacija
LST EN 13170:2012+A1:2015   Statybiniai termoizoliaciniai gaminiai. Gamykliniai pūstos kamštienos (ICB) gaminiai. Specifikacija
LST EN 13170:2013   Statybiniai termoizoliaciniai gaminiai. Gamykliniai pūstos kamštienos (ICB) gaminiai. Specifikacija
LST EN 13171:2012+A1:2015   Statybiniai termoizoliaciniai gaminiai. Gamykliniai medienos plaušų (WF) gaminiai. Specifikacija
LST EN 13171:2013   Statybiniai termoizoliaciniai gaminiai. Gamykliniai medienos plaušų (WF) gaminiai. Specifikacija
LST EN 13172:2012   (LST EN 13172:2012) Termoizoliaciniai gaminiai. Atitikties įvertinimas
LST EN 13187:2000   Šiluminės pastatų charakteristikos. Pastatų atitvarų šiluminio nevienalytiškumo aptikimas. Infraraudonosios spinduliuotės metodas (ISO 6781:1983 modifikuotas)
LST EN 13363-1+A1:2007   Apsaugos nuo saulės priemonės su stikliniais elementais. Saulės energijos ir šviesos praleidimo faktorių skaičiavimas. 1 dalis. Supaprastintasis metodas
LST EN 13363-1+A1:2007/AC:2009   Apsaugos nuo saulės priemonės su stikliniais elementais. Saulės energijos ir šviesos praleidimo faktorių skaičiavimas. 1 dalis. Supaprastintasis metodas
LST EN 13363-2:2005   Apsaugos nuo saulės priemonės su stikliniais elementais. Saulės energijos ir šviesos praleidimo faktorių skaičiavimas. 2 dalis. Detaliojo skaičiavimo metodas
LST EN 13363-2:2005/AC:2006   Apsaugos nuo saulės priemonės su stikliniais elementais. Saulės energijos ir šviesos praleidimo faktorių skaičiavimas. 2 dalis. Detaliojo skaičiavimo metodas
LST EN 13467:2002   Termoizoliaciniai gaminiai pastatų įrenginiams ir pramonės įrangai. Suformuotos vamzdynų izoliacijos matmenų, statmenumo ir tiesiškumo nustatymas
LST EN 13468:2002   Termoizoliaciniai gaminiai pastatų įrenginiams ir pramonės įrangai. Vandenyje tirpaus chloro, fluoro, silikatų, natrio jonų pėdsakų ir pH nustatymas
LST EN 13469:2013   Pastatų įrangos ir pramonės įrenginių termoizoliaciniai gaminiai. Gamyklinės vamzdžių izoliacijos garo praleidimo savybių nustatymas
LST EN 13470:2002   Termoizoliaciniai gaminiai pastatų įrenginiams ir pramonės įrangai. Suformuotos vamzdynų izoliacijos tankio nustatymas
LST EN 13471:2002   Termoizoliaciniai gaminiai pastatų įrenginiams ir pramonės įrangai. Šiluminio plėtimosi koeficiento nustatymas
LST EN 13472:2013   Pastatų įrangos ir pramonės įrenginių termoizoliaciniai gaminiai. Gamyklinės vamzdžių izoliacijos trumpalaikio įmirkio iš dalies panardinant į vandenį nustatymas
LST EN 13494:2003   Statybiniai termoizoliaciniai gaminiai. Klijų, paruošiamojo sluoksnio ir termoizoliacinės medžiagos sukibties tempiamojo stiprio nustatymas
LST EN 13495:2003   Statybiniai termoizoliaciniai gaminiai. Išorinių termoizoliacinių kompozitų sistemų (ITKS) atsparumo atplėšimui nustatymas (putplasčio bloko bandymas)
LST EN 13496:2014   Statybiniai termoizoliaciniai gaminiai. Stiklo pluošto tinklų, naudojamų išorinėms sudėtinėms šilumos izoliacinėms sistemoms sustiprinti tinku, mechaninių savybių nustatymas
LST EN 13497:2003   Statybiniai termoizoliaciniai gaminiai. Išorinių termoizoliacinių kompozitų sistemų (ITKS) atsparumo smūgiui nustatymas
LST EN 13498:2003   Statybiniai termoizoliaciniai gaminiai. Išorinių termoizoliacinių kompozitų sistemų (ITKS) atsparumo skvarbai nustatymas
LST EN 13499:2004   (LST EN 13499:2005) Pastatų termoizoliaciniai gaminiai. Sudėtinės išorės termoizoliacinės sistemos (ETICS) polistireninio putplasčio pagrindu. Techniniai reikalavimai
LST EN 13499:2004/P:2005   Pastatų termoizoliaciniai gaminiai. Sudėtinės išorės termoizoliacinės sistemos (ETICS) polistireninio putplasčio pagrindu. Techniniai reikalavimai
LST EN 13500:2004   (LST EN 13500:2006) Statybiniai termoizoliaciniai gaminiai. Išorinės termoizoliacinės sudėtinės sistemos (ITSS) su mineralinės vatos pagrindu. Techniniai reikalavimai
LST EN 13500:2004/P:2006   Pastatų termoizoliaciniai gaminiai. Sudėtinės išorės termoizoliacinės sistemos (ETICS) mineralinės vatos pagrindu. Techniniai reikalavimai
LST EN 13793:2004   Statybiniai termoizoliaciniai gaminiai. Ciklinės apkrovos poveikio nustatymas
LST EN 13820:2004   (LST EN 13820:2006) Statybiniai termoizoliaciniai gaminiai. Organinių medžiagų kiekio nustatymas
LST EN 13820:2004/P:2006   Statybinės termoizoliacinės medžiagos. Organinės dalies nustatymas
LST EN 14063-1:2004   Statybiniai termoizoliaciniai gaminiai. Statybos aikštelėje formuojami lengvųjų keramzitinių užpildų gaminiai. 1 dalis. Nesuformuotų palaidų gaminių techniniai reikalavimai
LST EN 14063-1:2004/AC:2007   Statybiniai termoizoliaciniai gaminiai. Statybos aikštelėje formuojami lengvųjų keramzitinių užpildų gaminiai. 1 dalis. Nesuformuotų palaidų gaminių techniniai reikalavimai
LST EN 14063-2:2013   Statybiniai termoizoliaciniai gaminiai. Vietoje suformuoti lengvųjų keramzitinių užpildų gaminiai. 2 dalis. Techniniai reikalavimai, keliami įrengtiems gaminiams
LST EN 14064-1:2010   Statybiniai termoizoliaciniai gaminiai. Darbų vietoje formuojami piltiniai mineralinės vatos (MW) gaminiai. 1 dalis. Techniniai reikalavimai, keliami piltiniams gaminiams iki jų įrengimo
LST EN 14064-2:2010   Statybiniai termoizoliaciniai gaminiai. Darbų vietoje formuojami piltiniai mineralinės vatos (MW) gaminiai. 2 dalis. Techniniai reikalavimai, keliami įrengtiems gaminiams
LST EN 14303:2009+A1:2013   Pastatų įrangos ir pramonės įrenginių termoizoliaciniai gaminiai. Gamykliniai mineralinės vatos (MW) gaminiai. Specifikacija
LST EN 14303:2016   Pastatų įrangos ir pramoninių įrenginių termoizoliaciniai gaminiai. Gamykliniai mineralinės vatos (MW) gaminiai. Specifikacija
LST EN 14304:2009+A1:2013   Pastatų įrangos ir pramonės įrenginių termoizoliaciniai gaminiai. Gamykliniai lanksčiųjų elastomerinių putų (FEF) gaminiai. Specifikacija
LST EN 14304:2016   Pastatų įrangos ir pramoninių įrenginių termoizoliaciniai gaminiai. Gamykliniai lanksčiųjų elastomerinių putų (FEF) gaminiai. Specifikacija
LST EN 14305:2009+A1:2013   Pastatų įrangos ir pramonės įrenginių termoizoliaciniai gaminiai. Gamykliniai putstiklio (CG) gaminiai. Specifikacija
LST EN 14305:2016   Pastatų įrangos ir pramoninių įrenginių termoizoliaciniai gaminiai. Gamykliniai putstiklio (CG) gaminiai. Specifikacija
LST EN 14306:2009+A1:2013   Pastatų įrangos ir pramonės įrenginių termoizoliaciniai gaminiai. Gamykliniai kalcio silikato (CS) gaminiai. Specifikacija
LST EN 14306:2016   Pastatų įrangos ir pramoninių įrenginių termoizoliaciniai gaminiai. Gamykliniai kalcio silikato (CS) gaminiai. Specifikacija
LST EN 14307:2009+A1:2013   Pastatų įrangos ir pramonės įrenginių termoizoliaciniai gaminiai. Gamykliniai ekstruzinio polistireno putų (XPS) gaminiai. Specifikacija
LST EN 14307:2016   Pastatų įrangos ir pramoninių įrenginių termoizoliaciniai gaminiai. Gamykliniai ekstruzinio polistireno putų (XPS) gaminiai. Specifikacija
LST EN 14308:2009+A1:2013   Pastatų įrangos ir pramonės įrenginių termoizoliaciniai gaminiai. Gamykliniai standžiojo poliuretano putų (PUR) ir poliizocianurato putų (PIR) gaminiai. Specifikacija
LST EN 14308:2016   Pastatų įrangos ir pramoninių įrenginių termoizoliaciniai gaminiai. Gamykliniai standžiųjų poliuretano putų (PUR) ir poliizocianurato putų (PIR) gaminiai. Specifikacija
LST EN 14309:2009+A1:2013   (LST EN 14309:2009+A1:2013) Pastatų įrangos ir pramonės įrenginių termoizoliaciniai gaminiai. Gamykliniai polistireninio putplasčio (EPS) gaminiai. Specifikacija
LST EN 14309:2016   Pastatų įrangos ir pramoninių įrenginių termoizoliaciniai gaminiai. Gamykliniai polistireninio putplasčio (EPS) gaminiai. Specifikacija
LST EN 14313:2009+A1:2013   Pastatų įrangos ir pramonės įrenginių termoizoliaciniai gaminiai. Gamykliniai polietileno putų (PEF) gaminiai. Specifikacija
LST EN 14313:2016   Pastatų įrangos ir pramoninių įrenginių termoizoliaciniai gaminiai. Gamykliniai polietileno putų (PEF) gaminiai. Specifikacija
LST EN 14314:2009+A1:2013   Pastatų įrangos ir pramonės įrenginių termoizoliaciniai gaminiai. Gamykliniai fenolio putų (PF) gaminiai. Specifikacija
LST EN 14314:2016   Pastatų įrangos ir pramoninių įrenginių termoizoliaciniai gaminiai. Gamykliniai fenolinių putų (PF) gaminiai. Specifikacija
LST EN 14315-1:2013   Statybiniai termoizoliaciniai gaminiai. Vietoje suformuoti užpurkšti kietieji poliuretano (PUR) ir poliizocianurato (PIR) putų gaminiai. 1 dalis. Specifikacija, skirta kietosioms užpurkštų putų sistemoms iki jų įrengimo
LST EN 14315-2:2013   Statybiniai termoizoliaciniai gaminiai. Vietoje suformuoti užpurkšti kietieji poliuretano (PUR) ir poliizocianurato (PIR) putų gaminiai. 2 dalis. Įrengtų izoliacinių gaminių specifikacija
LST EN 14316-1:2004   Statybiniai termoizoliaciniai gaminiai. Darbų vietoje formuojama šiltinamoji izoliacija iš pūstojo perlito (EP) gaminių. 1 dalis. Nesuformuotų surištų ir palaidų gaminių techniniai reikalavimai
LST EN 14316-1:2004/P:2007   Statybiniai termoizoliaciniai gaminiai. Darbų vietoje formuojama šiltinamoji izoliacija iš pūstojo perlito (EP) gaminių. 1 dalis. Nesuformuotų surištų ir palaidų gaminių techniniai reikalavimai
LST EN 14316-2:2007   Statybiniai termoizoliaciniai gaminiai. Darbų vietoje formuojama šiltinamoji izoliacija iš pūstojo perlito (EP) gaminių. 2 dalis. Įrengtų gaminių techniniai reikalavimai
LST EN 14317-1:2004   Statybiniai termoizoliaciniai gaminiai. Darbų vietoje formuojama šiltinamoji izoliacija iš sluoksniuotojo vermikulito (EV) gaminių. 1 dalis. Nesuformuotų surištų ir palaidų gaminių techniniai reikalavimai
LST EN 14317-1:2004/P:2007   Statybiniai termoizoliaciniai gaminiai. Darbų vietoje formuojama šiltinamoji izoliacija iš sluoksniuotojo vermikulito (EV) gaminių. 1 dalis. Nesuformuotų surištų ir palaidų gaminių techniniai reikalavimai
LST EN 14317-2:2007   Statybiniai termoizoliaciniai gaminiai. Darbų vietoje formuojama šiltinamoji izoliacija iš sluoksniuotojo vermikulito (EV) gaminių. 2 dalis. Įrengtų gaminių techniniai reikalavimai
LST EN 14318-1:2013   Termoizoliaciniai pastatų gaminiai. Vietoje formuojami įpurkšti kietieji poliuretano (PUR) ir poliizocianurato (PIR) putų gaminiai. 1 dalis. Techniniai reikalavimai, keliami kietosioms įpurkštų putų sistemoms iki jų įrengimo
LST EN 14318-2:2013   Termoizoliaciniai pastatų gaminiai. Vietoje formuojami įpurkšti kietieji poliuretano (PUR) ir poliizocianurato (PIR) putų gaminiai. 2 dalis. Techniniai reikalavimai, keliami įrengtiems izoliaciniams gaminiams
LST EN 14319-1:2013   Termoizoliaciniai pastatų įrangos ir pramonės įrenginių gaminiai. Vietoje formuojami įpurkšti kietieji poliuretano (PUR) ir poliizocianurato (PIR) putų gaminiai. 1 dalis. Techniniai reikalavimai, keliami kietosioms įpurkštų putų sistemoms iki jų įrengimo
LST EN 14319-2:2013   Termoizoliaciniai pastatų įrangos ir pramonės įrenginių gaminiai. Vietoje formuojami įpurkšti kietieji poliuretano (PUR) ir poliizocianurato (PIR) putų gaminiai. 2 dalis. Techniniai reikalavimai, keliami įrengtiems izoliaciniams gaminiams
LST EN 14320-1:2013   Pastatų įrangos ir pramonės įrenginių termoizoliaciniai gaminiai. Vietoje formuojami užpurkšti kietieji poliuretano (PUR) ir poliizocianurato (PIR) putų gaminiai. 1 dalis. Techniniai reikalavimai, keliami kietosioms užpurkštų putų sistemoms iki jų įrengimo
LST EN 14320-2:2013   Pastatų įrangos ir pramonės įrenginių termoizoliaciniai gaminiai. Vietoje formuojami užpurkšti kietieji poliuretano (PUR) ir poliizocianurato (PIR) putų gaminiai. 2 dalis. Techniniai reikalavimai, keliami įrengtiems izoliaciniams gaminiams
LST EN 14706:2013   Pastatų įrangos ir pramoninių įrenginių termoizoliaciniai gaminiai. Didžiausiosios eksploatavimo temperatūros nustatymas
LST EN 14707:2013   Pastatų įrangos ir pramonės įrenginių termoizoliaciniai gaminiai. Gamyklinės vamzdžių izoliacijos didžiausiosios eksploatavimo temperatūros nustatymas
LST EN 14933:2007   (LST EN 14933:2007) Termoizoliaciniai ir lengvųjų užpildų gaminiai, naudojami statybos darbuose. Gamykliniai polistireninio putplasčio (EPS) gaminiai. Techniniai reikalavimai
LST EN 14934:2007   (LST EN 14934:2007) Termoizoliaciniai ir lengvųjų užpildų gaminiai, naudojami statybos darbuose. Gamykliniai ekstruzinio putų polistireno (XPS) gaminiai. Techniniai reikalavimai
LST EN 15026:2007   Higroterminės statybinių komponentų ir dalių charakteristikos. Drėgnio pernašos įvertinimas taikant skaitmeninį modeliavimą
LST EN 15101-1:2013   Statybiniai termoizoliaciniai gaminiai. Vietoje suformuoti biraliniai celiulioziniai (LFCI) gaminiai. 1 dalis. Techniniai reikalavimai, keliami gaminiams iki jų įrengimo
LST EN 15101-2:2013   Statybiniai termoizoliaciniai gaminiai. Vietoje suformuoti biraliniai celiulioziniai (LFCI) gaminiai. 2 dalis. Techniniai reikalavimai, keliami įrengtiems gaminiams
LST EN 15217:2007   Energetinės pastatų charakteristikos. Pastatų energetinių charakteristikų išreiškimo ir energetinio sertifikavimo metodai
LST EN 15255:2007   Energetinės pastatų charakteristikos. Jautrios šilumai patalpos vėsinimo apkrovos skaičiavimas. Bendrieji kriterijai ir patvirtinimo procedūros
LST EN 15265:2007   Energetinės pastatų charakteristikos. Energijos poreikio patalpoms šildyti ir vėsinti skaičiavimas taikant dinaminius metodus. Bendrieji kriterijai ir patvirtinimo procedūros
LST EN 15501:2013   Pastatų įrangos ir pramonės įrenginių termoizoliaciniai gaminiai. Gamykliniai pūstojo perlito (EP) ir sluoksniuotojo vermikulito (EV) gaminiai. Specifikacija
LST EN 15501:2016   Pastatų įrangos ir pramoninių įrenginių termoizoliaciniai gaminiai. Gamykliniai pūstojo perlito (EP) ir sluoksniuotojo vermikulito (EV) gaminiai. Specifikacija
LST EN 15599-1:2010   Pastatų įrangos ir pramoninių įrenginių termoizoliaciniai gaminiai. Darbų vietoje formuojama šiltinamoji izoliacija iš pūstojo perlito (EP) gaminių. 1 dalis. Nesuformuotų surištų ir palaidų gaminių techniniai reikalavimai
LST EN 15599-2:2010   Pastatų įrangos ir pramoninių įrenginių termoizoliaciniai gaminiai. Darbų vietoje formuojama šiltinamoji izoliacija iš pūstojo perlito (EP) gaminių. 2 dalis. Įrengtų gaminių techniniai reikalavimai
LST EN 15600-1:2010   Pastatų įrangos ir pramoninių įrenginių termoizoliaciniai gaminiai. Darbų vietoje formuojama šiltinamoji izoliacija iš sluoksniuotojo vermikulito (EV) gaminių. 1 dalis. Nesuformuotų surištų ir palaidų gaminių techniniai reikalavimai
LST EN 15600-2:2010   Pastatų įrangos ir pramoninių įrenginių termoizoliaciniai gaminiai. Darbų vietoje formuojama šiltinamoji izoliacija iš sluoksniuotojo vermikulito (EV) gaminių. 2 dalis. Įrengtų gaminių techniniai reikalavimai
LST EN 15715:2009   Statybiniai termoizoliaciniai gaminiai. Montavimo ir tvirtinimo, skirto reakcijos į ugnį bandymui, instrukcijos. Gamykliniai gaminiai
LST EN 15732:2013   Lengvųjų užpildų ir termoizoliaciniai gaminiai, naudojami statybos darbuose. Lengvųjų keramzitinių užpildų gaminiai (LWA)
LST EN 16012:2012+A1:2015   Pastatų šiluminė izoliacija. Atspindintys izoliaciniai gaminiai. Deklaruotų šiluminių charakteristikų nustatymas
LST EN 1602:2013   Statybiniai termoizoliaciniai gaminiai. Tariamojo tankio nustatymas
LST EN 16025-1:2013   Šilumos ir (arba) garso izoliaciniai gaminiai, naudojami statyboje. Surištieji polistireninio putplasčio sluoksniai. 1 dalis. Gamykloje sumaišyto sausojo skiedinio iš polistireninio putplasčio reikalavimai
LST EN 16025-2:2013   Šilumos ir (arba) garso izoliaciniai gaminiai, naudojami statyboje. Surištieji polistireninio putplasčio sluoksniai. 2 dalis. Gamykloje sumaišyto sausojo skiedinio iš polistireninio putplasčio apdorojimas
LST EN 1603:2013   Statybiniai termoizoliaciniai gaminiai. Matmenų stabilumo pastoviomis normaliomis laboratorinėmis sąlygomis (23 °C ir 50 % santykinė drėgmė) nustatymas
LST EN 1604:2013   Statybiniai termoizoliaciniai gaminiai. Matmenų stabilumo nurodytomis temperatūros ir drėgmės sąlygomis nustatymas
LST EN 1605:2013   Statybiniai termoizoliaciniai gaminiai. Deformacijos nustatymas nurodytomis gniuždymo apkrovos ir temperatūros sąlygomis
LST EN 1606:2013   Statybiniai termoizoliaciniai gaminiai. Gniuždomojo valkšnumo nustatymas
LST EN 16069:2012+A1:2015   Statybiniai termoizoliaciniai gaminiai. Gamykliniai polietileno putų (PEF) gaminiai. Specifikacija
LST EN 16069:2013   Statybiniai termoizoliaciniai gaminiai. Gamykliniai polietileno putų (PEF) gaminiai. Specifikacija
LST EN 1607:2013   Statybiniai termoizoliaciniai gaminiai. Statmeno paviršiams tempimo stiprio nustatymas
LST EN 1608:2013   Statybiniai termoizoliaciniai gaminiai. Lygiagretaus paviršiams tempimo stiprio nustatymas
LST EN 1609:2013   Statybiniai termoizoliaciniai gaminiai. Trumpalaikės vandens sugerties iš dalies panardinus jame nustatymas
LST EN 16724:2016   Statybiniai termoizoliaciniai gaminiai. Montavimo ir tvirtinimo, skirto išorinių termoizoliacinių sudėtinių sistemų reakcijos į ugnį bandymui, instrukcijos
LST EN 1934:2000   Šiluminės pastatų charakteristikos. Šiluminės varžos nustatymas karštosios dėžės metodu panaudojant šilumos srauto matuoklį. Mūras
LST EN 1946-1:2000   Šiluminės statybinių gaminių ir komponentų charakteristikos. Šilumos perdavimo savybes matuojančios laboratorijos. Savitieji įvertinimo kriterijai. 1 dalis. Bendrieji kriterijai
LST EN 1946-2:2000   Šiluminės statybinių gaminių ir komponentų charakteristikos. Šilumos perdavimo savybes matuojančios laboratorijos. Savitieji įvertinimo kriterijai. 2 dalis. Matavimai apsaugotos karštosios plokštės metodu
LST EN 1946-3:2000   Šiluminės statybinių gaminių ir komponentų charakteristikos. Šilumos perdavimo savybes matuojančios laboratorijos. Savitieji įvertinimo kriterijai. 3 dalis. Matavimai šilumos srauto matuoklio metodu
LST EN 1946-4:2000   Šiluminės statybinių gaminių ir komponentų charakteristikos. Šilumos perdavimo savybes matuojančios laboratorijos. Savitieji įvertinimo kriterijai. 4 dalis. Matavimai karštosios dėžės metodais
LST EN 1946-5:2000   Šiluminės statybinių gaminių ir komponentų charakteristikos. Šilumos perdavimo savybes matuojančios laboratorijos. Savitieji įvertinimo kriterijai. 5 dalis. Matavimai vamzdžių bandymo metodais
LST EN 822:2013   Statybiniai termoizoliaciniai gaminiai. Ilgio ir pločio nustatymas
LST EN 823:2013   Statybiniai termoizoliaciniai gaminiai. Storio nustatymas
LST EN 824:2013   Statybiniai termoizoliaciniai gaminiai. Stačiakampiškumo nustatymas
LST EN 825:2013   Statybiniai termoizoliaciniai gaminiai. Plokštumo nustatymas
LST EN 826:2013   Statybiniai termoizoliaciniai gaminiai. Elgsenos gniuždant nustatymas
LST EN ISO 10077-1:2006   Šiluminės langų, durų ir anginių charakteristikos. Šilumos perdavimo koeficiento skaičiavimas. 1 dalis. Bendrieji dalykai (ISO 10077-1:2006)
LST EN ISO 10077-1:2006/AC:2009   Šiluminės langų, durų ir anginių charakteristikos. Šilumos perdavimo koeficiento skaičiavimas. 1 dalis. Bendrieji dalykai (ISO 10077-1:2006/Cor.1:2009)
LST EN ISO 10077-2:2012   Šiluminės langų, durų ir anginių charakteristikos. Šilumos perdavimo koeficiento skaičiavimas. 2 dalis. Skaitmeninis rėmų skaičiavimo metodas (ISO 10077-2:2012)
LST EN ISO 10077-2:2012/AC:2012   Šiluminės langų, durų ir anginių charakteristikos. Šilumos perdavimo koeficiento skaičiavimas. 2 dalis. Skaitmeninis rėmų skaičiavimo metodas. 1 techninė pataisa (ISO 10077-2:2012/Cor.1:2012)
LST EN ISO 10211:2008   Statybinių konstrukcijų šiluminiai tilteliai. Šilumos srautai ir paviršiaus temperatūros. Detalieji skaičiavimai (ISO 10211:2007)
LST EN ISO 10456:2008   Statybinės medžiagos ir gaminiai. Higroterminės savybės. Lentelinės projektinės vertės ir deklaruotų bei projektinių šiluminių verčių nustatymo procedūros (ISO 10456:2007)
LST EN ISO 10456:2008/AC:2010   Statybinės medžiagos ir gaminiai. Higroterminės savybės. Lentelinės projektinės vertės ir deklaruotų bei projektinių šiluminių verčių nustatymo procedūros. 1 techninė pataisa (ISO 10456:2007/Cor.1:2009)
LST EN ISO 12241:2008   Pastato įrangos ir pramonės įrenginių termoizoliacija. Skaičiavimo taisyklės (ISO 12241:2008)
LST EN ISO 12567-1:2010   Šiluminės langų ir durų charakteristikos. Šilumos perdavimo koeficiento nustatymas karštosios dėžės metodu. 1 dalis. Surinkti langai ir durys (ISO 12567-1:2010)
LST EN ISO 12567-1:2010/AC:2011   Šiluminės langų ir durų charakteristikos. Šilumos perdavimo koeficiento nustatymas karštosios dėžės metodu. 1 dalis. Surinkti langai ir durys. 1 techninė pataisa (ISO 12567-1:2010/Cor.1:2010)
LST EN ISO 12567-2:2006   Šiluminės langų ir durų charakteristikos. Šilumos perdavimo koeficiento nustatymas karštosios dėžės metodu. 2 dalis. Stoglangiai ir kiti iškiši langai (ISO 12567-2:2005)
LST EN ISO 12569:2013   Šiluminės pastatų ir medžiagų charakteristikos. Savitojo oro srauto pastatuose nustatymas. Žymėtųjų dujų praskiedimo metodas (ISO 12569:2012)
LST EN ISO 12570:2000   (LST EN ISO 12570:2004) Statybinių medžiagų ir gaminių higroterminės charakteristikos. Drėgnio nustatymas džiovinant padidintoje temperatūroje (ISO 12570:2000)
LST EN ISO 12570:2000/A1:2013   Statybinių medžiagų ir gaminių higroterminės charakteristikos. Drėgnio nustatymas džiovinant padidintoje temperatūroje. 1 keitinys (ISO 12570:2000/Amd.1:2013)
LST EN ISO 12571:2013   Statybinių medžiagų ir gaminių higroterminės charakteristikos. Higroskopinės sorbcijos savybių nustatymas (ISO 12571:2013)
LST EN ISO 12572:2002   Higroterminės statybinių medžiagų ir gaminių charakteristikos. Pralaidumo vandens garams savybių nustatymas (ISO 12572:2001)
LST EN ISO 12631:2013   Apdarinių sienų šiluminės charakteristikos. Šilumos perdavimo koeficiento skaičiavimas (ISO 12631:2012)
LST EN ISO 13370:2008   Šiluminės pastatų charakteristikos. Šilumos pernaša gruntu. Skaičiavimo metodai (ISO 13370:2007)
LST EN ISO 13786:2008   Šiluminės pastatų komponentų charakteristikos. Dinaminės šiluminės charakteristikos. Skaičiavimo metodai (ISO 13786:2007)
LST EN ISO 13787:2004   (LST EN ISO 13787:2006) Pastatų įrangos ir pramonės įrenginių termoizoliaciniai gaminiai. Deklaruojamojo šilumos laidumo koeficiento nustatymas (ISO 13787:2003)
LST EN ISO 13787:2004/P:2006   Pastatų įrangos ir pramonės įrenginių termoizoliaciniai gaminiai. Deklaruojamojo šilumos laidumo koeficiento nustatymas (ISO 13787:2003)
LST EN ISO 13788:2013   Higroterminės pastatų komponentų ir elementų charakteristikos. Vidinio paviršiaus temperatūra siekiant išvengti kritinės paviršiaus drėgmės ir kondensacijos plyšiuose. Skaičiavimo metodai (ISO 13788:2012)
LST EN ISO 13789:2008   Šiluminės pastatų charakteristikos. Šilumos pernašos perdavimo ir vėdinimo būdu koeficientai. Skaičiavimo metodas (ISO 13789:2007)
LST EN ISO 13790:2008   Energetinės pastatų charakteristikos. Patalpoms šildyti ir aušinti sunaudojamos energijos skaičiavimas (ISO 13790:2008)
LST EN ISO 13791:2012   Šiluminės pastatų charakteristikos. Patalpos, kurioje nėra mechaninio vėsinimo, vidaus temperatūros vasarą skaičiavimas. Bendrieji kriterijai ir patvirtinimo procedūros (ISO 13791:2012)
LST EN ISO 13792:2012   Šiluminės pastatų charakteristikos. Patalpos, kurioje nėra mechaninio vėsinimo, vidaus temperatūros vasarą skaičiavimas. Supaprastinti metodai (ISO 13792:2012)
LST EN ISO 13793:2002   Šiluminės statinių charakteristikos. Pamatų šiluminių parametrų apskaičiavimas siekiant išvengti pamatų peršalimo (ISO 13793:2001)
LST EN ISO 14683:2008   Statybinių konstrukcijų šiluminiai tilteliai. Ilginis šilumos praleidimo faktorius. Supaprastinti metodai ir numatytosios vertės (ISO 14683:2007)
LST EN ISO 15148:2004   (LST EN ISO 15148:2004) Statybinių medžiagų ir gaminių higroterminės charakteristikos. Vandens sugerties koeficiento nustatymas dalinai panardinus (ISO 15148:2002)
LST EN ISO 15148:2004/A1:2016   Statybinių medžiagų ir gaminių higroterminės charakteristikos. Vandens sugerties koeficiento nustatymas dalinai panardinus. 1 keitinys (ISO 15148:2002/Amd.1:2016)
LST EN ISO 15758:2014   Higroterminės pastatų įrangos ir pramonės įrenginių charakteristikos. Vandens garų difuzijos skaičiavimas. Šaltų vamzdžių izoliavimo sistemos (ISO 15758:2014)
LST EN ISO 15927-1:2004   Higroterminės statinių charakteristikos. Klimatinių duomenų apskaičiavimas ir pateikimas. 1 dalis. Atskirų meteorologinių elementų vidutinės mėnesio vertės (ISO 15927-1:2003)
LST EN ISO 15927-2:2009   Higroterminės statinių charakteristikos. Klimatinių duomenų apskaičiavimas ir pateikimas. 2 dalis. Valandiniai duomenys projektinei šalčio apkrovai apskaičiuoti (ISO 15927-2:2009)
LST EN ISO 15927-3:2009   Higroterminės statinių charakteristikos. Klimatinių duomenų apskaičiavimas ir pateikimas. 3 dalis. Vertikaliuosius paviršius veikiančio liūtinio lietaus rodiklio apskaičiavimas pagal valandinius vėjo ir lietaus duomenis (ISO 15927-3:2009)
LST EN ISO 15927-4:2005   Higroterminės statinių charakteristikos. Klimatinių duomenų apskaičiavimas ir pateikimas. 4 dalis. Valandiniai duomenys šildymui ir vėsinimui per metus sunaudojamai energijai įvertinti (ISO 15927-4:2005)
LST EN ISO 15927-5:2005   Higroterminės statinių charakteristikos. Klimatinių duomenų apskaičiavimas ir pateikimas. 5 dalis. Patalpų apšildymui reikalingos šilumos apkrovos projektavimo duomenys (ISO 15927-5:2004)
LST EN ISO 15927-5:2005/A1:2012   Higroterminės statinių charakteristikos. Klimatinių duomenų apskaičiavimas ir pateikimas. 5 dalis. Patalpų apšildymui reikalingos šilumos apkrovos projektavimo duomenys. 1 keitinys (ISO 15927-5:2004/Amd.1:2011)
LST EN ISO 15927-6:2007   Higroterminės statinių charakteristikos. Klimatinių duomenų apskaičiavimas ir pateikimas. 6 dalis. Sukauptieji temperatūros skirtumai (laipsniais per parą) (ISO 15927-6:2007)
LST EN ISO 23993:2011   Pastato įrangos ir pramonės įrenginių termoizoliaciniai gaminiai. Projektinio savitojo šiluminio laidžio nustatymas (ISO 23993:2008, pataisyta 2009-10-01 versija)
LST EN ISO 6781-3:2016   Pastatų eksploatacinės charakteristikos. Šilumos, oro ir drėgmės netolygumų pastatuose aptikimas infraraudonosios spinduliuotės metodais. 3 dalis. Įrangos operatorių, duomenų analitikų ir ataskaitų rengėjų kvalifikacijos vertinimas (ISO 6781-3:2015)
LST EN ISO 6946:2008   (LST EN ISO 6946:2008) Pastato komponentai ir elementai. Šiluminė varža ir šilumos perdavimo koeficientas. Skaičiavimo metodas (ISO 6946:2007)
LST EN ISO 6946:2008/P:2010   Pastato komponentai ir elementai. Šiluminė varža ir šilumos perdavimo koeficientas. Skaičiavimo metodas (ISO 6946:2007)
LST EN ISO 7345:2003   (LST EN ISO 7345:2003) Termoizoliacija. Fizikiniai dydžiai ir apibrėžimai (ISO 7345:1987)
LST EN ISO 8497:2000   Termoizoliacija. Magistralinių vamzdynų šiluminės izoliacijos nuostoviojo šilumos perdavimo savybių nustatymas (ISO 8497:1994)
LST EN ISO 8990:1999   (LST EN ISO 8990:1999) Termoizoliacija. Nuostoviojo šilumos perdavimo savybių nustatymas. Saugiosios karštos ir kalibruotos dėžės metodai (ISO 8990:1994)
LST EN ISO 9229:2007   Termoizoliacija. Aiškinamasis žodynas (ISO 9229:2007)
LST EN ISO 9251:2000   (LST EN ISO 9251:2000) Termoizoliacija. Šilumos perdavimo sąlygos ir medžiagų savybės. Terminai (ISO 9251:1987)
LST EN ISO 9288:1999   (LST EN ISO 9288:1999) Termoizoliacija. Spinduliuotinis šilumos perdavimas. Fizikiniai dydžiai ir apibrėžimai (ISO 9288:1989)
LST EN ISO 9346:2008   Higroterminės pastatų ir statybinių medžiagų charakteristikos. Masės pernašą apibūdinatys fizikiniai dydžiai. Aiškinamasis žodynas (ISO 9346:2007)
LST EN ISO 9972:2015   Šiluminės pastatų charakteristikos. Pastatų pralaidumo orui nustatymas. Ventiliatorinis slėgių skirtumo metodas (ISO 9972:2015)