LST

nenurodyta

Veiklos planas

Pirmininkas – nenurodyta

Nariai
Europos ir tarptautinių standartizacijos organizacijų atitiktiniai technikos komitetai
Europos standartizacijos organizacijų atitiktinių technikos komitetų standartų ir kitų leidinių projektai bei išleisti standartai ir kiti leidiniai
Lietuvos standartų projektai
Išleisti Lietuvos standartai ir kiti leidiniai
Netekę galios Lietuvos standartai ir kiti leidiniai