LST TK 42 Pakavimas

Veiklos sritis – Pakavimo sistemų, pakuočių ir jų perdirbimo reikalavimų, pakavimo mašinų saugos reikalavimų ir šios srities terminų standartizavimas.

Veiklos planas

Pirmininkas – Dr. Julius Danys

Sekretorius (-ė) (LST) – Violeta Pečiukėnaitė, tel. (8~5) 270 9365, el. paštas violeta.peciukenaite@lsd.lt

Nariai
Europos ir tarptautinių standartizacijos organizacijų atitiktiniai technikos komitetai
Europos standartizacijos organizacijų atitiktinių technikos komitetų standartų ir kitų leidinių projektai bei išleisti standartai ir kiti leidiniai
Lietuvos standartų projektai
Išleisti Lietuvos standartai ir kiti leidiniai
Netekę galios Lietuvos standartai ir kiti leidiniai

1 Pastaba. Dėl Lietuvos standartų ir kitų leidinių, kurių puslapių yra daugiau nei 2 000, kainos kreiptis į Standartų pardavimo ir sklaidos skyrių tel.: (8 5) 270 9341

2 Pastaba. Jei standartas yra išverstas į lietuvių kalbą, jo žymuo nurodomas skliausteliuose šalia perimto standarto žymens.

3 Pastaba. Pasirinkus norimą įsigyti standartą, būtina nurodyti jo kalbą (dešinėje pusėje).

CEN/TR 15753:2008   Pakuotės. Medicininės paskirties produktų informaciniai lapeliai. Brailio raštas ir kiti silpnaregių informavimo formatai
CEN/TR 16353:2012   Pakuotės. Lanksčiųjų plastikinių pakuočių saugos gairės, kaip iki minimumo sumažinti vaikų uždusimo riziką
CR 13686:2001  
LST 1654:2002   Pakuotė. Rekomendacijos, kaip daryti inventorinę pakuočių sistemų būvio ciklo analizę (CR 12340:1996)
LST 1655:2002   (LST 1655:2002) Pakuotės. Pakuotės medžiagoje esančių keturių sunkiųjų metalų bei kitų pavojingų medžiagų ir jų išsiskyrimo į aplinką tikrinimo ir matavimo reikalavimai. 1 dalis. Pakuotės medžiagoje esančių keturių sunkiųjų metalų tikrinimo ir matavimo reikalavimai (CR 13695-1:2000)
LST 1656:2002   Pakuotė. Medžiagos regeneravimas. Mažiausio perdirbtos medžiagos kiekio kriterijai (CR 13504:2000)
LST CEN/TR 13688:2012   Pakuotės. Medžiaginis perdirbimas. Pranešimas apie medžiagoms keliamus reikalavimus, siekiant išvengti nuolatinių perdirbimo kliūčių
LST CEN/TR 13695-2:2004   Pakuotės. Pakuočių medžiagoje esančių keturių sunkiųjų metalų bei kitų pavojingų medžiagų ir jų išsiskyrimo į aplinką tikrinimo ir matavimo reikalavimai. 2 dalis. Pakuočių medžiagoje esančių pavojingų medžiagų ir jų išsiskyrimo į aplinką tikrinimo ir matavimo reikalavimai
LST CEN/TR 13910:2011   Pakuotės. Pakuočių būvio ciklo analizės kriterijų ir metodikos ataskaita
LST CEN/TR 14520:2009   (LST CEN/TR 14520:2009) Pakavimas. Pakartotinis naudojimas. Pakartotinio naudojimo sistemos veiksmingumo įvertinimo metodai
LST CEN/TS 13853:2004   Gabenamosios talpyklos, skirtos mišriajam transportui. C 745-S16 tipo šūsniuojamos gabenamosios talpyklos. Matmenys, projektavimo reikalavimai ir bandymai
LST CEN/TS 14993:2005   Gabenamosios talpyklos, skirtos mišriajam transportui. A 1371 tipo rietuvinės gabenamosios talpyklos. Matmenys, projektavimo reikalavimai ir bandymai
LST CEN/TS 15945:2011   Pakuotės. Atidarymo lengvumas. Prekinių pakuočių įvertinimo kriterijai ir bandymo metodas
LST CR 14311:2005   Pakuotės. Ženklinimas ir medžiagų identifikavimo sistema
LST CR 1460:2005   Pakuotės. Naudotų pakuočių energijos atgavimas
LST EN 1086:2001   Maišai pagalbai skirtiems maisto produktams gabenti. Rekomendacijos, kaip parinkti maišo ir įkloto tipą pagal numatytą pakuoti produktą
LST EN 12374:2009   (LST EN 12374:2009) Pakuotės. Lanksčiosios tūbelės. Terminija
LST EN 12375:2009   Pakuotės. Lanksčiosios aliumininės tūbelės. Sienelių storio nustatymo metodas
LST EN 12377:2015   Pakuotės. Lanksčiosios tūbelės. Bandymo metodas uždorių oriniam sandarumui nustatyti
LST EN 12406:2001   Gabenamosios talpyklos. C klasės terminės gabenamosios talpyklos. Matmenys ir bendrieji reikalavimai
LST EN 12410:2001   Gabenamosios talpyklos. A klasės terminės gabenamosios talpyklos. Matmenys ir bendrieji reikalavimai
LST EN 12573-1:2000   Virintinės statinės neslėginės termoplastikinės talpyklos. 1 dalis. Bendrieji principai
LST EN 12573-2:2000   Virintinės statinės neslėginės termoplastikinės talpyklos. 2 dalis. Vertikaliųjų cilindrinių talpyklų skaičiavimas
LST EN 12573-3:2000   Virintinės statinės neslėginės termoplastikinės talpyklos. 3 dalis. Vienasienių stačiakampių talpyklų projektavimas ir skaičiavimas
LST EN 12573-4:2002   Virintinės statinės neslėginės termoplastikinės talpyklos. 4 dalis. Flanšinių jungčių projektavimas ir skaičiavimas
LST EN 12640:2002   Krovinių tvirtinimas autotransporto priemonėse. Krovinių pririšimo taškai verslinėse krovinių gabenimo priemonėse. Mažiausieji reikalavimai ir bandymas
LST EN 12641-1:2005   Nuimamieji kėbulai ir krovininiai automobiliai. Tentai. 1 dalis. Mažiausieji reikalavimai
LST EN 12641-2:2007   Nuimamieji kėbulai ir krovininiai automobiliai. Tentai. 2 dalis. Mažiausieji slankiųjų uždangų reikalavimai
LST EN 12642:2007   Krovinių tvirtinimas kelių transporto priemonėse. Krovininių automobilių kėbulo sandara. Mažiausieji reikalavimai
LST EN 12674-1:2004   (LST EN 12674-1:2006) Ratukiniai konteineriai. 1 dalis. Terminija
LST EN 12674-2:2002   Ratukiniai konteineriai. 2 dalis. Bendrieji konstravimo ir saugos principai
LST EN 12674-3:2004   Ratukiniai konteineriai. 3 dalis. Bandymo metodai
LST EN 12674-3:2004/AC:2006   Ratukiniai konteineriai. 3 dalis. Bandymo metodai
LST EN 12674-4:2015   Ratukiniai konteineriai. 4 dalis. Eksploataciniai reikalavimai
LST EN 12707:2009   Plastikinės statinės. 210 l ir 225 l vardinės talpos statinės su nenuimamuoju (pritvirtintu) dangčiu
LST EN 12709:2002   Plastikinės statinės. Nuo 20 l iki 120 l vardinės talpos apskritojo skerspjūvio statinės su nenuimamuoju (pritvirtintu) dangčiu
LST EN 12710:2006   Kartoninės statinės. Nuo 15 l iki 250 l vardinės talpos statinės su nuimamuoju dangčiu (atviru viršumi) ir suveržiamaisiais žiedais
LST EN 12712:2002   Plastikiniai kanistrai. Nuo 20 l iki 60 l vardinės talpos kanistrai, talpiai sudedami ant 800 mm × 1200 mm, 1000 mm × 1200 mm ir 1140 mm × 1140 mm padėklų
LST EN 12713:2002   Nuo 20 l iki 60 l vardinės talpos plastikinių talpyklų uždorių su srieginiais gaubteliais sistemos
LST EN 12714:2009   Plastikinės statinės. Nuo 25 l iki 60 l vardinės talpos statinės su nuimamuoju dangčiu (atviru viršumi)
LST EN 12726:2001   Pakuotė. Kaklelis, kurio angos skersmuo 18,5 mm, kamščiams ir atidarymą rodančioms kapsulėms
LST EN 13007:2002   Plieninės statinės. Nuo 20 l iki 60 l vardinės talpos statinės su nenuimamuoju (pritvirtintu) dangčiu
LST EN 13008:2002   Plieninės statinės. Nuo 15 l iki 62 l vardinės talpos statinės su nuimamuoju dangčiu (atviru viršumi)
LST EN 13010:2003   Pakuotė. Vienetinė pakuotė. Rodomosios pakabinamosios pakuotės matmenys ir reikalavimai
LST EN 13025-1:2005   Pakuotės. Plonasienės metalinės pakuotės. 1 dalis. Bendrojo naudojimo iki 40 000 ml talpos apvalios, cilindrinės ir kūginės metalinės taros vardiniai pripildymo tūriai
LST EN 13025-2:2005   Pakuotės. Plonasienės metalinės pakuotės. 2 dalis. 20 000 ml, 25 000 ml ir 30 000 ml vardinės talpos apvali plieninė ir alavuotosios skardos tara su nenuimamuoju (pritvirtintu) dangčiu
LST EN 13025-3:2005   Pakuotės. Plonasienės metalinės pakuotės. 3 dalis. 20 000 ml, 25 000 ml ir 30 000 ml vardinės talpos apvali plieninė ir alavuotosios skardos tara su nuimamuoju dangčiu (atviru viršumi)
LST EN 13026:2002   Pakuotė. Plonasienė metalinė pakuotė. Bendrojo naudojimo iki 30000 ml talpos neapskritos, cilindrinės ir kūginės metalinės taros vardiniai pripildymo tūriai
LST EN 13027:2002   (LST EN 13027:2004) Pakuotė. Plonasienė metalinė pakuotė. Apvaliosios atviru viršumi skardinės, apibūdinamos jų vardine didžiausiąja uždarąja talpa
LST EN 13027:2002/P:2004   Pakuotė. Plonasienė metalinė pakuotė. Apvaliosios atviru viršumi skardinės, apibūdinamos jų vardine didžiausiąja uždarąja talpa
LST EN 13028+AC:2002   Pakuotė. Plonasienė metalinė pakuotė. Apskritos atviru viršumi gazuotų ir negazuotų gėrimų skardinės, apibūdinamos vardiniu jų pripildymo tūriu
LST EN 13029:2010   Pakuotės. Plonasienės metalinės pakuotės. Angos užkemšamiems plastikiniams uždoriams
LST EN 13044-1:2011   (LST EN 13044-1:2011) Įvairiarūšio transporto krovinių konteineriai. Ženklinimas. 1 dalis. Identifikacinis ženklinimas
LST EN 13044-1:2011/AC:2014   Įvairiarūšio transporto krovinių konteineriai. Ženklinimas. 1 dalis. Identifikacinis ženklinimas
LST EN 13044-1:2011/P:2013   Įvairiarūšio transporto krovinių konteineriai. Ženklinimas. 1 dalis. Identifikacinis ženklinimas
LST EN 13044-2:2011   (LST EN 13044-2:2011) Įvairiarūšio transporto krovinių konteineriai. Ženklinimas. 2 dalis. Geležinkeliuose eksploatuojamų nuimamųjų kėbulų ženklinimas
LST EN 13044-2:2011/P:2013   Įvairiarūšio transporto krovinių konteineriai. Ženklinimas. 2 dalis. Geležinkeliuose eksploatuojamų nuimamųjų kėbulų ženklinimas
LST EN 13044-3:2011   (LST EN 13044-3:2011) Įvairiarūšio transporto krovinių konteineriai. Ženklinimas. 3 dalis. Geležinkeliuose eksploatuojamų puspriekabių ženklinimas
LST EN 13044-3:2011/P:2013   Įvairiarūšio transporto krovinių konteineriai. Ženklinimas. 3 dalis. Geležinkeliuose eksploatuojamų puspriekabių ženklinimas
LST EN 13045:2009   Pakuotės. Lanksčiosios cilindrinės plastikinės tūbelės. Matmenys ir leidžiamosios nuokrypos
LST EN 13046:2002   Pakuotė. Lanksčiosios cilindrinės metalinės tūbelės. Matmenys ir leidžiamosios nuokrypos
LST EN 13047:2002   Pakuotė. Lanksčiosios kūginės metalinės tūbelės. Matmenys ir leidžiamosios nuokrypos
LST EN 13048:2009   Pakuotės. Lanksčiosios aliumininės tūbelės. Vidinės lako plėvelės storio matavimo metodas
LST EN 13054:2002   Pakuotė. Gabenimui paruoštos pripildytos gabenamosios pakuotės. Pakuotės svorio centro nustatymo metodai
LST EN 13117-1:2001   Gabenamoji pakuotė. Skirstymo sistemos daugkartinės standžiosios plastikinės dėžės. 1 dalis. Bendrosios paskirties dėžės
LST EN 13117-2:2001   Gabenamoji pakuotė. Skirstymo sistemos daugkartinės standžiosios plastikinės dėžės. 2 dalis. Bendrieji techniniai bandymų reikalavimai
LST EN 13193:2004   (LST EN 13193:2005) Pakuotės. Pakuotės ir aplinkos apsauga. Terminija
LST EN 13199-1:2002   Pakuotė. Mažakrūvių gabenamųjų dėžių sistemos. 1 dalis. Bendrieji reikalavimai ir bandymo metodai
LST EN 13199-2:2002   Pakuotė. Mažakrūvių gabenamųjų dėžių sistemos. 2 dalis. Vertikalaus šūsniavimo sistema (VŠS)
LST EN 13199-3:2002   Pakuotė. Mažakrūvių gabenamųjų dėžių sistemos. 3 dalis. Fiksuojamojo šūsniavimo sistema (FŠS)
LST EN 13246:2002   Pakuotė. Plieninės suveržiamosios juostos techniniai reikalavimai
LST EN 13247:2002   Pakuotė. Suveržiamųjų juostų, skirtų kroviniams kelti, pririšti ir tvirtinti, techniniai reikalavimai
LST EN 13382:2003   Plokštieji krovinių padėklai. Pagrindiniai matmenys
LST EN 13393:2002   Pakuotė. Briaunų apsaugų techniniai reikalavimai
LST EN 13394:2002   Pakuotė. Nemetalinių suveržiamųjų juostų techniniai reikalavimai
LST EN 13427:2004   (LST EN 13427:2006) Pakuotės. Pakuotėms ir pakuočių atliekoms skirtų Europos standartų taikymo reikalavimai
LST EN 13428:2004   (LST EN 13428:2006) Pakuotės. Specialieji sudėties ir gamybos reikalavimai. Prevencija mažinant žaliavų sąnaudas
LST EN 13429:2004   (LST EN 13429:2007) Pakuotės. Pakartotinis naudojimas
LST EN 13430:2005   (LST EN 13430:2007) Pakuotės. Atgavimui tinkamų pakuočių, numatomų medžiaginiam grąžinamajam perdirbimui, reikalavimai
LST EN 13430:2005/P:2005   Pakuotės. Atgavimui tinkamų pakuočių, numatomų medžiaginiam grąžinamajam perdirbimui, reikalavimai
LST EN 13431:2005   (LST EN 13431:2007) Pakuotės. Energijos atgavimui tinkamų pakuočių reikalavimai, įskaitant mažiausios apatinės šilumingumo vertės reikalavimus
LST EN 13431:2005/P:2007   Pakuotės. Energijos atgavimui tinkamų pakuočių reikalavimai, įskaitant mažiausios apatinės šilumingumo vertės reikalavimus
LST EN 13432:2002   (LST EN 13432:2004) Pakuotės. Pūdymo ir biologinio irimo būdu atgaunamų pakuočių reikalavimai. Bandymo schema ir galutinio pakuočių priėmimo vertinimo kriterijai
LST EN 13432:2002/AC:2005   Pakuotės. Pūdymo ir biologinio irimo būdu atgaunamų pakuočių reikalavimai. Bandymo schema ir galutinio pakuočių priėmimo vertinimo kriterijai
LST EN 13437:2004   (LST EN 13437:2006) Pakuotės ir medžiaginis grąžinamasis perdirbimas. Grąžinamojo perdirbimo metodų kriterijai. Grąžinamojo perdirbimo procesų aprašymas ir technologinė schema
LST EN 13437:2004/P:2006   Pakuotės ir medžiaginis grąžinamasis perdirbimas. Grąžinamojo perdirbimo metodų kriterijai. Grąžinamojo perdirbimo procesų aprašymas ir technologinė schema
LST EN 13439:2004   (LST EN 13439:2006) Pakuotės. Energijos atgavimo rodiklis. Apibrėžtis ir skaičiavimo metodas
LST EN 13439:2004/P:2006   Pakuotės. Energijos atgavimo rodiklis. Apibrėžtis ir skaičiavimo metodas
LST EN 13440:2004   (LST EN 13440:2006) Pakuotės. Grąžinamojo perdirbimo rodiklis. Apibrėžtis ir skaičiavimo metodika
LST EN 13440:2004/P:2006   Pakuotės. Grąžinamojo perdirbimo rodiklis. Apibrėžtis ir skaičiavimo metodika
LST EN 13461:2009   Pakuotės. Lanksčiosios cilindrinės daugiasluoksnės tūbelės. Matmenys ir leidžiamosios nuokrypos
LST EN 13545:2003   Padėklų antstatai. Padėklų bortai. Bandymo metodai ir eksploatacinių savybių reikalavimai
LST EN 13575:2012   Stacionariosios termoplastikinės antžeminės chemikalų talpyklos. Ekstruzinio pučiamojo arba išcentrinio liejimo būdu pagamintos polietileninės talpyklos. Reikalavimai ir bandymo metodai
LST EN 13590:2003   Pakuotė. Maišeliai įvairiems smulkiems daiktams nešti. Bendrosios charakteristikos ir tūrio bei krovininės talpos nustatymo metodai
LST EN 13592+A1:2007   (LST EN 13592+A1:2007+AC:2008) Plastikiniai maišai, naudojami buitinėms atliekoms. Tipai, reikalavimai ir bandymo metodai
LST EN 13592+A1:2007/AC:2008   (LST EN 13592+A1:2007+AC:2008) Plastikiniai maišai, naudojami buitinėms atliekoms. Tipai, reikalavimai ir bandymo metodai
LST EN 13593:2003   Pakuotė. Popieriniai maišai, naudojami buitinėms atliekoms. Tipai, reikalavimai ir bandymo metodai
LST EN 13626:2003   Pakavimas. Dėžiniai padėklai. Bendrieji reikalavimai ir bandymo metodai
LST EN 13628-1:2003   Pakuotė. Lanksčiosios pakuočių medžiagos. Tirpiklių likučių nustatymas statine viršutinės terpės dujų chromatografija. 1 dalis. Absoliutieji metodai
LST EN 13628-2:2003   Pakuotė. Lanksčiosios pakuočių medžiagos. Tirpiklių likučių nustatymas statine viršutinės terpės dujų chromatografija. 2 dalis. Pramoniniai metodai
LST EN 13698-1:2004   (LST EN 13698-1:2005) Padėklų gamybos aprašas. 1 dalis. Plokščiųjų medinių 800 mm x 1 200 mm padėklų konstrukcijos aprašas
LST EN 13698-2:2009   (LST EN 13698-2:2009) Padėklų gamybos aprašas. 2 dalis. Plokščiųjų medinių 1000 mm x 1200 mm padėklų konstrukcijos aprašas
LST EN 13891:2004   Suveržiamasis aprišimas. Suveržiamojo aprišimo būdo parinkimo ir naudojimo vadovas
LST EN 13972:2003   Standžiosios plastikinės talpyklos. Vardinės, sklidinosios ir bendrosios talpos apibrėžimas ir sklidinosios bei bendrosios talpos matavimas
LST EN 13973:2003   Standžiosios plastikinės talpyklos. Skysčio kiekio, likusio ištuštinus talpyklą, nustatymo metodas
LST EN 13974:2003   Standžiosios plastikinės talpyklos. Svorio, tūrio ir matmenų tolerancijos
LST EN 14045:2003   Pakuotė. Pakuočių medžiagų suirimo įvertinimas praktikai pritaikytais bandymais apibrėžtomis kompostavimo sąlygomis
LST EN 14046:2003   Pakuotė. Pakuočių medžiagų visiško aerobinio biologinio skaidumo ir suirimo įvertinimas valdomomis kompostavimo sąlygomis. Išsiskyrusio anglies dioksido analizės metodas
LST EN 14047:2003   Pakuotė. Pakuočių medžiagų visiško aerobinio biologinio skaidumo vandens terpėje nustatymas. Išsiskyrusio anglies dioksido analizės metodas
LST EN 14048:2003   Pakuotė. Pakuočių medžiagų visiško aerobinio biologinio skaidumo vandens terpėje nustatymas. Metodas, matuojant deguonies suvartojimą uždarame respirometre
LST EN 14053:2004   (LST EN 14053:2005) Pakuotės. Iš gofruotojo ir standaus lakštinio kartono gaminamos pakuotės. Tipai ir konstrukcija
LST EN 14053:2004/P:2005   Pakuotės. Iš gofruotojo ir standaus lakštinio kartono gaminamos pakuotės. Tipai ir konstrukcija
LST EN 14054:2004   (LST EN 14054:2005) Pakuotės. Popierinės ir kartoninės pakuotės. Kartondėžių projektavimas
LST EN 14054:2004/P:2005   Pakuotės. Popierinės ir kartoninės pakuotės. Kartondėžių projektavimas
LST EN 14149:2004   Pakuotė. Gabenimui paruoštos pripildytos gabenamosios pakuotės ir vienetiniai kroviniai. Bandymas krintamuoju smūgiu, pakuotei virstant sukamuoju judesiu
LST EN 14182:2004   (LST EN 14182:2006) Pakuotės. Terminija. Pagrindiniai terminai ir apibrėžtys
LST EN 1432:2001   Gabenamosios talpyklos. Gabenamosios cisternos. Matmenys, reikalavimai, bandymo metodai, naudojimo sąlygos
LST EN 14375:2004   Vaikų sunkiai atidaroma pakuotė. Farmacijos produktų pakartotinai neuždaroma pakuotė. Reikalavimai ir išbandymas
LST EN 14375:2004/AC:2006   Vaikų sunkiai atidaroma pakuotė. Farmacijos produktų pakartotinai neuždaroma pakuotė. Reikalavimai ir išbandymas
LST EN 14391:2004   Pakuotės. Suspaudžiamos aliuminio tūbelės. Liestinės pavojaus žymės
LST EN 14401:2004   Standžiosios plastikinės talpyklos. Uždorių efektyvumo tyrimo metodai
LST EN 14477:2004   Pakuotės. Lanksčiosios pakuočių medžiagos. Atsparumo pradūrimui nustatymas. Bandymo metodai
LST EN 14479:2004   Pakuotės. Lanksčiosios pakuočių medžiagos. Tirpiklių likučių nustatymas dinamine viršutinės terpės dujų chromatografija. Absoliutusis metodas
LST EN 14635:2010   Stiklinės pakuotės. 26 H 126 kaklelio galas, skirtas vainikiniams dangteliams. Matmenys
LST EN 14768:2005   Kartoninės statinės. Nuo 5 l iki 600 l vardinės talpos statinės su užmaunamu dangčiu
LST EN 14798:2005   Stiklinės pakuotės. Rankiniai dantytųjų butelių dangtelių atidarytuvai. Matmenys
LST EN 14847:2006   Aerozolių tara. Alavuotosios skardos tara. 25,4 mm apertūros matmenys
LST EN 14848:2006   Aerozolių tara. Metalinė tara su 25,4 mm apertūra. Vožtuvo taurelės matmenys
LST EN 14848:2006/AC:2007   Aerozolių tara. Metalinė tara su 25,4 mm apertūra. Vožtuvo taurelės matmenys
LST EN 14849:2006   Aerozolių tara. Stiklinė tara. Aerozolio vožtuvo gaubtelių matmenys
LST EN 14850:2006   Aerozolių tara. Metalinė tara su 25,4 mm apertūra. Sąlyčio aukščio matavimas
LST EN 14854:2006   Aerozolių tara. Stiklinė tara. Kaklelio graižo matmenys
LST EN 14867:2005   Pakuotės. Plastikiniai maišeliai maisto produktams užšaldyti. Techniniai reikalavimai ir bandymo metodai
LST EN 14887:2005   Stiklinės pakuotės. Kamščiatraukiai. Bendrieji reikalavimai
LST EN 14979:2006   Pakuotės. Lanksčiosios plastiko ir metalo laminato tūbelės. S 13 tūbelės galvutės matmenys ir leidžiamosios nuokrypos
LST EN 15006:2007   Metalinė aerozolių tara. Aliumininė tara. 25,4 mm apertūros matmenys
LST EN 15007:2007   Metalinė aerozolių tara. Alavuotosios skardos tara. Dviejų ir trijų dalių balionėlių matmenys
LST EN 15008:2007   Metalinė aerozolių tara. Aliumininė tara. Vientiso balionėlio su 25,4 mm apertūra matmenys
LST EN 15009:2007   Aerozolių tara. Atskirtų kamerų aerozolių tara
LST EN 15010:2007   Aerozolių tara. Aliumininė tara. Pagrindinių matmenų, susijusių su graižu, leidžiamosios nuokrypos
LST EN 15178:2007   (LST EN 15178:2007) Gaminių identifikavimo elementai skubios pagalbos atvejais
LST EN 15178:2007/P:2009   Gaminių identifikavimo elementai skubios pagalbos atvejais
LST EN 15384:2008   Pakuotės. Lanksčiosios aliuminio tūbelės. Bandymo metodas nustatyti vidinės dangos akytumą
LST EN 15385:2007   Pakuotės. Lanksčiosios daugiasluoksnės tūbelės. Bandymo metodai nustatyti galvutės suvirinimo siūlės stiprumą
LST EN 15386:2008   Pakuotės. Lanksčiosios daugiasluoksnės ir plastikinės tūbelės. Bandymo metodas nustatyti spaudmenų adheziją
LST EN 15387:2011   Pakuotės. Lanksčiosios daugiasluoksnės tūbelės. Bandymo metodai nustatyti išilginės siūlės stiprį
LST EN 15421:2008   Pakuotės. Lanksčiosios aliuminio tubelės. Vidinių ir išorinių apsauginių lako dangų adhezijos nustatymas
LST EN 15433-1:2008   Transporto priemonių apkrovos. Dinaminių mechaninių apkrovų matavimas ir analizė. 1 dalis. Bendrieji reikalavimai
LST EN 15433-2:2008   Transporto priemonių apkrovos. Dinaminių mechaninių apkrovų matavimas ir analizė. 2 dalis. Duomenų surinkimas ir bendrieji matavimo įrangos reikalavimai
LST EN 15433-3:2008   Transporto priemonių apkrovos. Dinaminių mechaninių apkrovų matavimas ir analizė. 3 dalis. Duomenų tikrumo kontrolė ir įvertinimui skirtas duomenų redagavimas
LST EN 15433-4:2008   Transporto priemonių apkrovos. Dinaminių mechaninių apkrovų matavimas ir analizė. 4 dalis. Duomenų įvertinimas
LST EN 15433-5:2008   Transporto priemonių apkrovos. Dinaminių mechaninių apkrovų matavimas ir analizė. 5 dalis. Bandymo specifikacijų sudarymas
LST EN 15433-6:2008   Transporto priemonių apkrovos. Dinaminių mechaninių apkrovų matavimas ir analizė. 6 dalis. Automatinės įrašymo sistemos atsitiktiniams smūgiams, įvykusiems transporto priemonių stebėsenos metu, matuoti
LST EN 15507:2009   (LST EN 15507:2009) Pakuotės. Gabenamosios pavojingųjų krovinių pakuotės. Lyginamieji įvairių rūšių polietileno bandymai
LST EN 15543:2008   Stiklinės pakuotės. Butelių graižai. Srieginiai negazuotų skysčių butelių graižai
LST EN 15543:2008/AC:2009   Stiklinės pakuotės. Butelių graižai. Srieginiai negazuotų skysčių butelių graižai
LST EN 15552:2008   (LST EN 15552:2008) Pakuotės. Visiškai paruoštos pripildytos gabenamosios pakuotės ir vienetiniai kroviniai. Prekių skirstymo įprastinių tinklų eksploatacinių bandymų planai
LST EN 15593:2008   (LST EN 15593:2008) Pakuotės. Higienos vadyba gaminant maisto gaminių pakuotes. Reikalavimai
LST EN 15593:2008/P:2009   Pakuotės. Higienos vadyba gaminant maisto gaminių pakuotes. Reikalavimai
LST EN 15653:2009   Pakuotės. Lanksčiosios aliuminio tūbelės. Vidinės apsauginės dangos atsparumo amoniakui tikrinimo metodas
LST EN 15766:2009   Pakuotės. Lanksčiosios aliuminio tūbelės. Bandymo metodai nustatyti vidinės dangos polimerizaciją, naudojant acetoną
LST EN 16063:2012   Pakuotės. Standžiosios plastikinės talpyklės. Plastikinių graižų nomenklatūra
LST EN 16064:2012   Pakuotės. Standžiosios plastikinės talpyklės. PET 30/25 aukštas (18,5) graižas
LST EN 16065:2012   Pakuotės. Standžiosios plastikinės talpyklės. PET 30/25 žemas (16,8) graižas
LST EN 16066:2012   Pakuotės. Standžiosios plastikinės talpyklės. PET 26,7 graižas (6,35 žingsnio)
LST EN 16067:2012   Pakuotės. Standžiosios plastikinės talpyklės. PET 26,7 graižas (9,00 žingsnio)
LST EN 16068:2012   Pakuotės. Standžiosios plastikinės talpyklės. PET 38 graižas
LST EN 16210:2013   Transportuojamų krovinių apkrovos. Klimatinių ir kitokių apkrovų matavimas ir įvertinimas. Duomenų surinkimas ir bendrieji matavimo įrangos reikalavimai
LST EN 16283:2013   Pakuotės. Lanksčiosios aliuminio tūbelės. Bandymo metodas membranos pradūrimo jėgai matuoti
LST EN 16284:2013   Pakuotės. Lanksčiosios daugiasluoksnės ir plastikinės tūbelės. Bandymo metodas membranos adhezijos stipriui nustatyti
LST EN 16285:2013   Pakuotės. Lanksčiosios aliuminio tūbelės. Bandymo metodas aliuminio tūbelės korpuso deformacijai matuoti (Guillotine bandymas)
LST EN 16287-1:2014   Stiklinės pakuotės. Slėginių kapsulių srieginiai graižai. 1 dalis. Daugkartinio butelio MCA 1 graižas
LST EN 16287-2:2014   Stiklinės pakuotės. Slėginių kapsulių srieginiai graižai. 2 dalis. Vienkartinio butelio vienapradis MCA 1 graižas
LST EN 16288-1:2014   Stiklinės pakuotės. Slėginių kapsulių srieginiai graižai. 1 dalis. Daugkartinio butelio MCA 3 graižas
LST EN 16288-2:2014   Stiklinės pakuotės. Slėginių kapsulių srieginiai graižai. 2 dalis. Vienkartinio butelio vienapradis MCA 3 graižas
LST EN 16289:2013   Stiklinės pakuotės. Slėginių kapsulių srieginiai graižai. MCA 7,5 RF graižas
LST EN 16290-1:2014   Stiklinės pakuotės. Slėginių kapsulių srieginiai graižai. 1 dalis. Daugkartinio butelio MCA 7,5 R graižas
LST EN 16290-2:2014   Stiklinės pakuotės. Slėginių kapsulių srieginiai graižai. 2 dalis. Vienkartinio butelio vienapradis 7,5 R graižas
LST EN 16291-1:2013   Stiklinės pakuotės. Slėginių kapsulių srieginiai graižai. 1 dalis. Daugkartinio butelio MCA 2 graižas
LST EN 16291-2:2013   Stiklinės pakuotės. Slėginių kapsulių srieginiai graižai. 2 dalis. Vienkartinio butelio vienapradis MCA 2 graižas
LST EN 16291-2:2013/AC:2014   Stiklinės pakuotės. Slėginių kapsulių srieginiai graižai. 2 dalis. Vienkartinio butelio vienapradis MCA 2 graižas
LST EN 16292:2013   Stiklinės pakuotės. Srieginiai graižai. Ploninti sriegiai
LST EN 16293:2013   Pakuotės. Stiklinės pakuotės. Aukšti neputojančio vyno butelių BVS graižai
LST EN 16565:2014   Pakuotės. Lanksčiosios tūbelės. Bandymo metodas lankstinio užspaudžiamojo dangtelio orientacijai nustatyti
LST EN 16592:2015   Pakuotės. Standžiosios plastikinės talpyklės. PET 29/25 (12,6) graižas
LST EN 16593:2015   Pakuotės. Standžiosios plastikinės talpyklės. PET BVS 30H60 graižas
LST EN 16594:2015   Pakuotės. Standžiosios plastikinės talpyklės. PET 26/22 (12,0) graižas
LST EN 16679:2015   Pakuotės. Vaistų pakuočių pažeidimo patikrinimo požymiai
LST EN 22206:2002   Pakuotė. Gabenimui paruoštos pripildytos gabenamosios pakuotės. Dalių identifikavimas bandant (ISO 2206:1987)
LST EN 22248:2001   Pakuotė. Gabenimui paruoštos pripildytos gabenamosios pakuotės. Vertikalaus krintamojo smūgio pakuotės bandymas (ISO 2248:1985)
LST EN 22876:2001   Pakuotė. Gabenimui paruoštos pripildytos gabenamosios pakuotės. Ritinamasis bandymas (ISO 2876:1985)
LST EN 23-1:2001   Skalbimo ir valymo miltelių tara. Stačiakampių ir apvalių kartoninių dėžučių matmenys ir tūriai
LST EN 24178:2001   Gabenimui paruoštos pripildytos gabenamosios pakuotės. Bandymai skirstymo sistemoje. Užrašomoji informacija (ISO 4178:1980)
LST EN 26590-1:2004   (LST EN 26590-1:2006) Pakuotės. Maišai. Žodynas ir tipai. 1 dalis. Popieriniai maišai (ISO 6590-1:1983)
LST EN 26590-2:2004   (LST EN 26590-2:2006) Pakuotės. Maišai. Žodynas ir tipai. 2 dalis. Termoplastinės lanksčios plėvelės maišai (ISO 6590-2:1986)
LST EN 26591-1:2001   Pakuotė. Maišai. Apibūdinimas ir matavimo metodas.1 dalis. Tušti popieriniai maišai (ISO 6591-1:1984)
LST EN 26591-2:2001   Pakuotė. Maišai. Apibūdinimas ir matavimo metodas. 2 dalis. Tušti maišai iš lanksčios termoplastinės plėvelės (ISO 6591-2:1985)
LST EN 26599-1:2001   Pakuotė. Maišai. Klimatinių bandymo sąlygų sudarymas. 1 dalis. Popieriniai maišai (ISO 6599-1:1983)
LST EN 27023:2001   Pakuotė. Maišai. Tuščių maišų bandinių ėmimo bandymams metodas (ISO 7023:1983)
LST EN 277:2001   Maišai pagalbai skirtiems maisto produktams gabenti. Maišai iš polipropileno audinio
LST EN 27965-1:2001   Pakuotė. Maišai. Kritimo bandymas. 1 dalis. Popieriniai maišai (ISO 7965-1:1984)
LST EN 283:2001   Gabenamosios talpyklos. Bandymai
LST EN 284:2007   Nuimamieji kėbulai. Nerietuviniai C klasės nuimamieji kėbulai. Matmenys ir bendrieji reikalavimai
LST EN 28474:2001   Pakuotė. Gabenimui paruoštos pripildytos gabenamosios pakuotės. Nardinamasis bandymas (ISO 8474:1986)
LST EN 28768:2001   Pakuotė. Gabenimui paruoštos pripildytos gabenamosios pakuotės. Vartaliojamasis bandymas (ISO 8768:1986)
LST EN 29008:2002   Stikliniai buteliai. Vertikalumas. Bandymo metodas (ISO 9008:1991)
LST EN 29009:2002   Stiklinės talpyklos. Aukštis ir nelygiagretumas tarp angos ir talpyklos pagrindo. Bandymo metodai (ISO 9009:1991)
LST EN 29885:2004   Plačiakaklė stiklinė tara. Viršutinio sandarinamojo paviršiaus plokštumo nuokrypis. Bandymo metodai (ISO 9885:1991)
LST EN 415-1:2014   Pakavimo mašinų sauga. 1 dalis. Pakavimo mašinų ir susijusios įrangos terminija ir klasifikacija
LST EN 415-10:2014   Pakavimo mašinų sauga. 10 dalis. Bendrieji reikalavimai
LST EN 415-2:2001   Pakavimo mašinų sauga. 2 dalis. Pakavimo mašinos, kuriose naudojamos iš anksto suformuotos standžiosios pakuotės
LST EN 415-3:2002+A1:2010   (LST EN 415-3:2002+A1:2010) Pakavimo mašinų sauga. 3 dalis. Formavimo, pripildymo ir sandarinimo mašinos
LST EN 415-4:2000   (LST EN 415-4:2000) Pakavimo mašinų sauga. 4 dalis. Krovinių ant padėklų formuotuvai ir išformuotuvai
LST EN 415-4:2000/AC:2003   (LST EN 415-4:2000/AC:2003) Pakavimo mašinų sauga. 4 dalis. Krovinių ant padėklų formuotuvai ir išformuotuvai
LST EN 415-4:2000/P:2012   Pakavimo mašinų sauga. 4 dalis. Krovinių ant padėklų formuotuvai ir išformuotuvai
LST EN 415-5:2006+A1:2010   (LST EN 415-5:2006+A1:2010) Pakavimo mašinų sauga. 5 dalis. Vyniojimo mašinos
LST EN 415-6:2013   Pakavimo mašinų sauga. 6 dalis. Padėklų vyniotuvai
LST EN 415-7:2006+A1:2008   Pakavimo mašinų sauga. 7 dalis. Grupinio ir antrinio pakavimo mašinos
LST EN 415-8:2008   Pakavimo mašinų sauga. 8 dalis. Juostiniai apvyniotuvai
LST EN 415-9:2009   (LST EN 415-9:2009) Pakavimo mašinų sauga. 9 dalis. Pakavimo mašinų, pakavimo linijų ir susijusios įrangos skleidžiamo triukšmo matavimo metodai. 2-oji ir 3-ioji tikslumo klasės
LST EN 452:2001   Gabenamosios talpyklos. A klasės gabenamosios talpyklos. Matmenys ir bendrieji reikalavimai
LST EN 76:2001   Tam tikrų fasuotų maisto produktų pakuotės. Stiklinės ir metalinės taros talpa
LST EN 765:2001   Maišai pagalbai skirtiems maisto produktams gabenti. Maišai iš poliolefinų audinio, kitokie negu tik iš polipropileno
LST EN 766:2001   Maišai pagalbai skirtiems maisto produktams gabenti. Maišai iš džiuto audinio
LST EN 767:2001   Maišai pagalbai skirtiems maisto produktams gabenti. Maišai iš džiuto ir poliolefinų audinio
LST EN 768:2001   Maišai pagalbai skirtiems maisto produktams gabenti. Maišai iš medvilninio audinio su įklotu
LST EN 769:2001   Maišai pagalbai skirtiems maisto produktams gabenti. Maišai iš medvilnės ir poliolefinų audinio
LST EN 770:2001   Maišai pagalbai skirtiems maisto produktams gabenti. Popieriniai maišai
LST EN 787:2001   Maišai pagalbai skirtiems maisto produktams gabenti. Maišai iš polietileno plėvelės
LST EN 788:2001   Maišai pagalbai skirtiems maisto produktams gabenti. Maišai iš kombinuotos plėvelės rankovės
LST EN 862:2006   (LST EN 862:2006) Pakuotė. Vaikų sunkiai atidaroma pakuotė. Ne farmacijos produktų nebeuždaromų pakuočių reikalavimai ir bandymų procedūros
LST EN 862:2006/P:2008   Pakuotė. Vaikų sunkiai atidaroma pakuotė. Ne farmacijos produktų nebeuždaromų pakuočių reikalavimai ir bandymų procedūros
LST EN ISO 10374:2001   Krovinių konteineriai. Automatinis identifikavimas (ISO 10374:1991 su pataisa 1:1995)
LST EN ISO 11683:1999   (LST EN ISO 11683:2002) Pakuotė. Liestinės pavojaus žymės. Reikalavimai (ISO 11683:1997)
LST EN ISO 11897:2002   Pakuotė. Maišai, pagaminti iš lanksčios termoplastinės plėvelės. Plyšimo plitimas sulenkimo vietose (ISO 11897:1999)
LST EN ISO 12048:2001   Pakuotė. Gabenimui paruoštos pripildytos gabenamosios pakuotės. Gniuždomieji ir rietuviniai bandymai naudojant gniuždomojo bandymo įrangą (ISO 12048:1994)
LST EN ISO 12777-1:2001   Padėklo jungčių bandymo metodai. 1 dalis. Padėklų vinių, kitokių kaištinių tvirtinimo detalių ir kabių atsparumo lenkimui nustatymas (ISO 12777-1:1994)
LST EN ISO 12777-1:2001/A1:2009   Padėklo jungčių bandymo metodai. 1 dalis. Padėklų vinių, kitokių kaištinių tvirtinimo detalių ir kabių atsparumo lenkimui nustatymas. 1 keitinys (ISO 12777-1:1994/Amd.1:2008)
LST EN ISO 12777-2:2001   Padėklo sujungimų bandymo metodai. 2 dalis. Padėklo vinių bei kabių ištraukimo ir galvutės pertraukimo per medžiagą pasipriešinimo jėgos nustatymas (ISO 12777-2:2000)
LST EN ISO 12777-3:2003   Padėklo sujungimų bandymo metodai. 3 dalis. Padėklo sujungimų atsparumo nustatymas (ISO 12777-3:2002)
LST EN ISO 12818:2015   Stiklinės pakuotės. Flakonų standartinės leidžiamosios nuokrypos (ISO 12818:2013)
LST EN ISO 12821:2015   Stiklinės pakuotės. 26 H 180 kaklelio galas, skirtas vainikiniams dangteliams. Matmenys (ISO 12821:2013)
LST EN ISO 13127:2013   Pakuotės. Vaikų sunkiai atidaromos pakuotės. Darinėjamųjų vaikų sunkiai atidaromų pakuočių sistemų mechaninio bandymo metodai (ISO 13127:2012)
LST EN ISO 13127:2013/AC:2013   Pakuotės. Vaikų sunkiai atidaromos pakuotės. Darinėjamųjų vaikų sunkiai atidaromų pakuočių sistemų mechaninio bandymo metodai. 1 techninė pataisa (ISO 13127:2012/Cor.1:2012)
LST EN ISO 13274:2013   Pakuotės. Gabenamosios pavojingų krovinių pakuotės. Pakuotėms ir nefasuotų krovinių vidutiniams konteineriams naudojamų plastikų suderinamumo bandymai (ISO 13274:2013)
LST EN ISO 13274:2013/AC:2014   Pakuotės. Gabenamosios pavojingų krovinių pakuotės. Pakuotėms ir nefasuotų krovinių vidutiniams konteineriams naudojamų plastikų suderinamumo bandymai. 1 techninė pataisa (ISO 13274:2013/Cor.1:2014)
LST EN ISO 13355:2004   Pakuotė. Gabenimui paruoštos pripildytos gabenamosios pakuotės ir vienetiniai kroviniai. Bandymas atsitiktinėmis vertikaliomis vibracijomis (ISO 13355:2001)
LST EN ISO 15119:2004   Pakuotės. Maišai. Pripildytų maišų trinties nustatymas (ISO 15119:2000)
LST EN ISO 15750-1:2008   Pakuotės. Plieninės statinės. 1 dalis. 208 l, 210 l ir 216,5 l mažiausios visuminės talpos statinės su nuimamuoju dangčiu (atviru viršumi) (ISO 15750-1:2002)
LST EN ISO 15750-2:2008   Pakuotės. Plieninės statinės. 2 dalis. 212 l, 216,5 l ir 230 l mažiausios visuminės talpos statinės su nenuimamuoju (pritvirtintu) dangčiu (ISO 15750-2:2002)
LST EN ISO 15750-3:2008   Pakuotės. Plieninės statinės. 3 dalis. Įstatomosios junginės uždorių sistemos (ISO 15750-3:2002)
LST EN ISO 15867:2004   (LST EN ISO 15867:2004) Nepavojingų nefasuotų krovinių vidutiniai konteineriai. Terminija (ISO 15867:2003)
LST EN ISO 15867:2004/P:2008   Nepavojingų nefasuotų krovinių vidutiniai konteineriai. Terminija (ISO 15867:2003)
LST EN ISO 16103:2005   (LST EN ISO 16103:2005) Pakuotės. Gabenamosios pavojingų krovinių pakuotės. Grąžinamojo perdirbimo plastikinės medžiagos (ISO 16103:2005)
LST EN ISO 16103:2005/P:2008   Pakuotės. Gabenamosios pavojingų krovinių pakuotės. Grąžinamojo perdirbimo plastikinės medžiagos (ISO 16103:2005)
LST EN ISO 16106:2006   (LST EN ISO 16106:2006) Pakuotės. Gabenamosios pavojingų krovinių pakuotės. Pavojingų krovinių pakuotės, nefasuotų krovinių vidutiniai konteineriai ir didelės pakuotės. ISO 9001 taikymo gairės (ISO 16106:2006)
LST EN ISO 16106:2006/P:2009   Pakuotės. Gabenamosios pavojingų krovinių pakuotės. Pavojingų krovinių pakuotės, nefasuotų krovinių vidutiniai konteineriai ir didelės pakuotės. ISO 9001 taikymo gairės (ISO 16106:2006)
LST EN ISO 16495:2013   Pakuotės. Gabenamosios pavojingų krovinių pakuotės. Bandymo metodai (ISO 16495:2013)
LST EN ISO 17351:2014   Pakuotės. Brailio raštas ant vaistų pakuočių (ISO 17351:2013)
LST EN ISO 18613:2015   Krovinių padėklai. Plokščiųjų medinių padėklų taisymas (ISO 18613:2014)
LST EN ISO 20848-1:2008   Pakuotės. Plastikinės statinės. 1 dalis. Nuo 113,6 l iki 220 l vardinės talpos statinės su nuimamuoju dangčiu (atviru viršumi) (ISO 20848-1:2006)
LST EN ISO 20848-2:2008   Pakuotės. Plastikinės statinės. 2 dalis. 208,2 l ir 220 l vardinės talpos statinės su nenuimamuoju (pritvirtintu) dangčiu (ISO 20848-2:2006)
LST EN ISO 20848-3:2008   Pakuotės. Plastikinės statinės. 3 dalis. Nuo 113,6 l iki 220 l vardinės talpos plastikinių statinių uždorių su įsukamaisiais kamščiais sistemos (ISO 20848-3:2006)
LST EN ISO 21898:2005   (LST EN ISO 21898:2005) Pakuotės. Nepavojingų nepakuotų krovinių didmaišiai (ISO 21898:2004)
LST EN ISO 21898:2005/P:2009   Pakuotės. Nepavojingų nepakuotų krovinių didmaišiai (ISO 21898:2004)
LST EN ISO 2233:2002   Pakuotė. Gabenimui paruoštos pripildytos gabenamosios pakuotės ir vienetiniai kroviniai. Klimatinių bandymo sąlygų sudarymas (ISO 2233:2000)
LST EN ISO 2234:2002   Pakuotė. Gabenimui paruoštos pripildytos gabenamosios pakuotės ir vienetiniai kroviniai. Rietuviniai bandymai naudojant statinę apkrovą (ISO 2234:2000)
LST EN ISO 2244:2002   Pakuotė. Gabenimui paruoštos pripildytos gabenamosios pakuotės ir vienetiniai kroviniai. Horizontaliojo smūgio bandymai (ISO 2244:2000)
LST EN ISO 2247:2002   Pakuotė. Gabenimui paruoštos pripildytos gabenamosios pakuotės ir vienetiniai kroviniai. Bandymai fiksuotomis žemojo dažnio vibracijomis (ISO 2247:2000)
LST EN ISO 2873:2002   Pakuotė. Gabenimui paruoštos pripildytos gabenamosios pakuotės ir vienetiniai kroviniai. Žemo slėgio bandymas (ISO 2873:2000)
LST EN ISO 2875:2002   Pakuotė. Gabenimui paruoštos pripildytos gabenamosios pakuotės ir vienetiniai kroviniai. Bandymas purškiamu vandeniu (ISO 2875:2002)
LST EN ISO 4180:2010   (LST EN ISO 4180:2010) Pakuotės. Užbaigtos pripildytos gabenamosios pakuotės. Eksploatacinių charakteristikų bandymo planų sudarymo bendrosios taisyklės (ISO 4180:2009)
LST EN ISO 445:2013   Krovinių padėklai. Aiškinamasis žodynas (ISO 445:2013)
LST EN ISO 6346:2001   Krovinių konteineriai. Kodavimas, identifikavimas ir ženklinimas (ISO 6346:1995)
LST EN ISO 6346:2001/A3:2013   Krovinių konteineriai. Kodavimas, identifikavimas ir ženklinimas. 3 keitinys (ISO 6346:1995/Amd.3:2012)
LST EN ISO 7458:2004   Stiklinės talpyklos. Atsparumas vidiniam slėgiui. Bandymo metodai (ISO 7458:2004)
LST EN ISO 7459:2004   Stiklinės talpyklos. Atsparumas ir patvarumas veikiant terminiu smūgiu. Bandymo metodai (ISO 7459:2004)
LST EN ISO 780:2016   Pakuotės. Paskirstymo pakuotės. Pakuočių tvarkymo ir sandėliavimo grafiniai simboliai (ISO 780:2015)
LST EN ISO 7965-2:2001   Maišai. Kritimo bandymas. 2 dalis. Maišai iš lanksčios termoplastinės plėvelės (ISO 7965-2:1993)
LST EN ISO 8106:2005   Stiklinės talpyklos. Talpos nustatymas gravimetriniu metodu. Bandymo metodas (ISO 8106:2004)
LST EN ISO 8113:2004   Stiklinės talpyklos. Atsparumas vertikaliajai apkrovai. Bandymo metodas (ISO 8113:2004)
LST EN ISO 8317:2016   Vaikų sunkiai atidaromos pakuotės. Darinėjamųjų pakuočių reikalavimai ir bandymo metodai (ISO 8317:2015)
LST EN ISO 8318:2003   Pakuotė. Gabenimui paruoštos pripildytos gabenamosios pakuotės ir vienetiniai kroviniai. Bandymai kintamojo dažnio sinusinėmis vibracijomis (ISO 8318:2000)
LST EN ISO 8351-1:2001   Pakuotė. Maišams keliamų techninių reikalavimų parengimo metodas. 1 dalis. Popieriniai maišai (ISO 8351-1:1994)
LST EN ISO 8351-2:2001   Pakuotė. Maišams keliamų techninių reikalavimų parengimo metodas. 2 dalis. Maišai iš lanksčios termoplastinės plėvelės (ISO 8351-2:1994)
LST EN ISO 8367-1:2001   Pakuotė. Bendrosios paskirties maišų leidžiamosios matmenų nuokrypos. 1 dalis. Popieriniai maišai (ISO 8367-1:1993)
LST EN ISO 8367-2:2001   Pakuotė. Bendrosios paskirties maišų leidžiamosios matmenų nuokrypos. 2 dalis. Maišai iš lanksčios termoplastinės plėvelės (ISO 8367-2:1993)
LST EN ISO 8611-1:2012   Krovinių padėklai. Plokštieji padėklai. 1 dalis. Bandymo metodai (ISO 8611-1:2011)
LST EN ISO 8611-2:2012   Krovinių padėklai. Plokštieji padėklai. 2 dalis. Eksploatacinių charakteristikų reikalavimai ir bandymų parinkimas (ISO 8611-2:2011)
LST EN ISO 8611-3:2012   Krovinių padėklai. Plokštieji padėklai. 3 dalis. Didžiausiosios darbinės apkrovos (ISO 8611-3:2011)
LST EN ISO 90-1:2001   (LST EN ISO 90-1:2004) Plonasienė metalinė tara. Matmenų ir talpos apibūdinimas ir nustatymas. 1 dalis. Skardinės atviru viršumi (ISO 90-1:1997)
LST EN ISO 90-2:2001   Plonasienė metalinė tara. Matmenų ir talpos apibūdinimas ir nustatymas. 2 dalis. Bendrosios paskirties tara (ISO 90-2:1997)
LST EN ISO 90-3:2002   Plonasienė metalinė tara. Matmenų ir talpos apibūdinimas ir nustatymas. 3 dalis. Aerozolio balionėliai (ISO 90-3:2000)
LST EN ISO 9100-1:2005   Stiklinė tara. Srieginiai graižai vakuuminiam uždarymui. 1 dalis. Bendrieji dalykai (ISO 9100-1:2005)
LST EN ISO 9100-10:2005   Stiklinė tara. Srieginiai graižai vakuuminiam uždarymui. 10 dalis. 77 tipas, normalusis (ISO 9100-10:2005)
LST EN ISO 9100-11:2005   Stiklinė tara. Srieginiai graižai vakuuminiam uždarymui. 11 dalis. 82 tipas, normalusis (ISO 9100-11:2005)
LST EN ISO 9100-12:2005   Stiklinė tara. Srieginiai graižai vakuuminiam uždarymui. 12 dalis. 89 tipas, normalusis (ISO 9100-12:2005)
LST EN ISO 9100-13:2005   Stiklinė tara. Srieginiai graižai vakuuminiam uždarymui. 13 dalis. 100 tipas, normalusis (ISO 9100-13:2005)
LST EN ISO 9100-14:2005   Stiklinė tara. Srieginiai graižai vakuuminiam uždarymui. 14 dalis. 110 tipas, normalusis (ISO 9100-14:2005)
LST EN ISO 9100-14:2005/AC:2009   Stiklinė tara. Srieginiai graižai vakuuminiam uždarymui. 14 dalis. 110 tipas, normalusis (ISO 9100-14:2005/Cor.1:2008)
LST EN ISO 9100-2:2005   Stiklinė tara. Srieginiai graižai vakuuminiam uždarymui. 2 dalis. 33 tipas, vidutinis (ISO 9100-2:2005)
LST EN ISO 9100-2:2005/AC:2010   Stiklinė tara. Srieginiai graižai vakuuminiam uždarymui. 2 dalis. 33 tipas, vidutinis. 1 techninė pataisa (ISO 9100-2:2005/Cor.1:2009)
LST EN ISO 9100-3:2005   Stiklinė tara. Srieginiai graižai vakuuminiam uždarymui. 3 dalis. 38 tipas, normalusis (ISO 9100-3:2005)
LST EN ISO 9100-3:2005/AC:2009   Stiklinė tara. Srieginiai graižai vakuuminiam uždarymui. 3 dalis. 38 tipas, normalusis. 1 techninė pataisa (ISO 9100-3:2005/Cor.1:2009)
LST EN ISO 9100-4:2005   Stiklinė tara. Srieginiai graižai vakuuminiam uždarymui. 4 dalis. 38 tipas, vidutinis (ISO 9100-4:2005)
LST EN ISO 9100-4:2005/AC:2009   Stikline tara. Srieginiai graižai vakuuminiam uždarymui. 4 dalis. 38 tipas, vidutinis. 1 techninė pataisa (ISO 9100-4:2005/Cor.1:2009)
LST EN ISO 9100-5:2005   Stiklinė tara. Srieginiai graižai vakuuminiam uždarymui. 5 dalis. 43 ir 48 tipas, normalusis (ISO 9100-5:2005)
LST EN ISO 9100-6:2005   Stiklinė tara. Srieginiai graižai vakuuminiam uždarymui. 6 dalis. 53 ir 58 tipas, normalusis (ISO 9100-6:2005)
LST EN ISO 9100-7:2005   Stiklinė tara. Srieginiai graižai vakuuminiam uždarymui. 7 dalis. 58 tipas, aukštasis (ISO 9100-7:2005)
LST EN ISO 9100-8:2005   Stiklinė tara. Srieginiai graižai vakuuminiam uždarymui. 8 dalis. 63, 66 ir 70 tipas, normalusis (ISO 9100-8:2005)
LST EN ISO 9100-9:2005   Stiklinė tara. Srieginiai graižai vakuuminiam uždarymui. 8 dalis. 63, 66 ir 70 tipas, normalusis (ISO 9100-8:2005)