Informacija apie terminą
Terminas atmosfèrinis mazùtas
Termino apibrėžtis Nafta, iš kurios išskirtos dujos, benzinas, žibalas ir dyzelinis distiliatas.
Pastabos LIETUVOS STANDARTO PASTABA Kai kuriose šalyse, taip pat ir Lietuvoje, vietoje angliško termino „topped crude“ (nafta po šviesiųjų frakcijų distiliavimo) dažnai vartojamas istoriškai susiformavęs terminas „mazùtas“.
Tinkamumo kategorija Teiktinas
Aprobuotas VLKK
Atitikmenys
ENtopped crude; long residue
FRpétrole brut étêté; résidu long
Informacija apie leidinį
Žymuo LST ISO 1998-1+AC:2005
Antraštė Naftos pramonė. Terminija. 1 dalis. Žaliavos ir produktai (tpt ISO 1998-1:1998 kartu su technine pataisa ISO 1998-1:1998/Cor.1:1999)
Lietuviškosios versijos išleidimo data
Rengėjas TK 40
Leidinio statusas galiojantis
Sritis (ICS) 01.040.75 Naftos pramonė ir susijusios technologijos (Žodynai) , 75.080 Naftos produktai. Bendrieji dalykai

Atgal