Informacija apie terminą
Terminas tepalúotas vanduõ
Termino apibrėžtis Vandeningos atliekos, kuriose yra tepalų iš laivų mašinų skyriaus ar cisternų.
Pastabos 1. Dėl kitų cisternų atliekų žr. 402 alyvų atliekos. 2. Žr. Tarptautinės jūrų organizacijos (IMO) reglamentus ir siūlomos direktyvos dėl laivybos atliekų projektą.
Tinkamumo kategorija Teiktinas
Aprobuotas VLKK
Atitikmenys
ENslop
DEBilgewasser
FRrésidu de cuves d’hydrocarbures de navire
Informacija apie leidinį
Žymuo LST EN 13965-1:2005
Antraštė Atliekų apibūdinimas. Terminija. 1 dalis. Medžiagų terminai ir apibrėžtys
Lietuviškosios versijos išleidimo data
Rengėjas TK 36
Leidinio statusas negaliojantis
Sritis (ICS) 01.040.13 Aplinka. Sveikatos apsauga. Sauga (Žodynai) , 13.030.01 Atliekos. Bendrieji dalykai

Atgal