Lietuvos Standartizacijos departamentas

Spausdinti puslapio vidurį

Naujienos
ISO kovos su kyšininkavimu standartui įjungta žalia šviesa

Kyšininkavimas yra rimta mūsų laikų problema, kainuojanti gyvybes ir griaunanti ekonomiką visame pasaulyje. Už naują ISO rengiamą kovos su kyšininkavimu standartą ką tik buvo balsuota kaip už patikimą ir šiuo metu jis yra paskutiniame etape prieš paskelbimą.

Plačiau
Įvyko Lietuvos standartizacijos departamento organizuotas nemokamas seminaras „Standartų taikymas kultūros paveldo išsaugojimo ir atminties institucijose“

Šių metų  balandžio 14 d. vyko Lietuvos standartizacijos departamento organizuotas nemokamas seminaras „Standartų taikymas kultūros paveldo išsaugojimo ir atminties institucijose“. Pranešimus skaitė Vilniaus universiteto Komunikacijos fakulteto profesorius Rimvydas Laužikas ir Lietuvos nacionalinės Martyno Mažvydo bibliotekos Informacijos mokslų departamento direktorė, Vilniaus universiteto Komunikacijos fakulteto docentė daktarė Nijolė Bliūdžiuvienė.

Plačiau
Pasirodė naujas biuletenis, kuriame paskelbti nauji ir netekę galios standartai

Išleistas ketvirtasis šių metų Lietuvos standartizacijos departamento biuletenis, kuriame paskelbti nauji ir netekę galios standartai ir kiti leidiniai. Buvo išleisti 179 nauji dokumentai. Trys iš jų išleisti lietuvių kalba, kiti – anglų. Dešimt standartų perimta iš Tarptautinės standartizacijos organizacijos, likę – iš Europos standartizacijos organizacijų. Galios neteko 94 standartai ir kiti leidiniai.

Plačiau
ISO ir IEC paskelbė vadovą, kaip rengti mažoms ir vidutinėms įmonėms palankius standartus

Europos standartizacijos komitetas (CEN), Europos elektrotechnikos standartizacijos komitetas (CENELEC) ir Smulkaus verslo standartų asociacija (SBS), kuri atstovauja Europos mažoms ir vidutinėms įmonėms standartizacijos procese Europos lygmeniu, džiaugiuosi, kad tarptautinės standartizacijos organizacijos (ISO ir IEC) paskelbė „Standartų rašymo vadovą atsižvelgiant į mažų ir vidutinių įmonių poreikius“.

Plačiau
ISO pateikia naują aplinkosauginių ženklų standarto redakciją

Prisidėti prie aplinkos saugojimo tapo refleksu daugeliui vartotojų, kurie galvoja apie perkamų produktų poveikį aplinkai. Ant produktų ar įpakavimų etikečių daugėja aplinkosauginių simbolių, grafinių ženklų, paskatinusių būtinybę plėtoti aplinkosaugos ženklinimo standartus, kurie atsižvelgia į visus atitinkamus produkto gyvavimo ciklo aspektus.

Plačiau
ISO paskelbė aplinkos apsaugos vadybos bendrųjų įgyvendinimo gairių standartą

Išleidus naująjį ISO 14001, naujai buvo peržiūrėtas ir ISO 14004 standartas, kuris padeda organizacijoms gauti maksimalią naudą iš aplinkos apsaugos vadybos sistemos. Poveikio aplinkai valdymas ir jo įtaka verslui yra ypač svarbūs organizacijoms, nepriklausomai nuo jų dydžio ar tipo. Aplinkos apsaugos vadybos sistemos padeda įvertinti ir valdyti aplinkos veiksnius, o tai suteikia naudos ne tik verslui, bet ir visai visuomenei.

Plačiau
Informacija apie sertifikuotas organizacijas

Lietuvos standartizacijos departamentas kartu su Lietuvos kokybės vadybos ir inovacijų asociacija (LKVIA) pasirašė bendradariavimo susitarimą dėl akredituotų sertifikatų skelbimo. LKVIA įsipareigoja skatinti visuomenę naudotis oficialiai prieinama sertifikavimo įstaigų pateikiama informacija – taip išvengiant sertifikavimo įstaigų galimo nesąžiningo elgesio.

Plačiau
Archyvas