Lietuvos Standartizacijos departamentas

Spausdinti puslapio vidurį

Naujienos
CEN-CENELEC paskelbė II-ojo ketvirčio veiklos suvestinę

Paskelbta CEN-CENELEC statistinė II-ojo šių metų ketvirčio veiklos suvestinė, kurioje pateikiama svarbiausių nuveiktų darbų apžvalga: paskelbtos publikacijos, darbų programos, plėtra, informacija apie tarptautinius ryšius, bendradarbiavimą su ES valdžios institucijomis, statistiniai duomenys apie technikos komitetus.

Plačiau
Pasirodė naujas biuletenis, kuriame paskelbti nauji ir netekę galios standartai

Išleistas septintasis šių metų Lietuvos standartizacijos departamento biuletenis, kuriame paskelbtos svarbiausios birželio mėn. standartizacijos naujienos bei nauji ir netekę galios standartai ir kiti leidiniai. Išleista 118 naujų dokumentų, kurie įsigaliojo nuo liepos 11 d. Aštuoni iš jų išleisti lietuvių kalba, kiti – anglų. Keturi standartai, yra nacionaliniai, penki perimti iš Tarptautinės standartizacijos organizacijos, likę – iš Europos standartizacijos organizacijų. Galios neteko 113 standartų ir kitų leidinių.

Plačiau
Pasirodė naujas liepos–rugpjūčio „ISO focus“ numeris

Naujajame liepos–rugpjūčio mėnesių „ISO focus“ numeryje dėmesys skiriamas pasitikėjimo temai. Įmonės ir klientai su pasitikėjimu pradeda kelionę priimdami sprendimus, atitinkančius jų bendrus lūkesčius, susijusius su produktyvumu, našumu, gyvenimo kokybe. Leidinyje pateikiama informacija, kaip standartai padeda šioje kelionėje formuojant abipusį pasitikėjimą.

Plačiau
CEN ir CENELEC bendradarbiauja su Europos pramonės dalyviais dėl skaitmeninės transformacijos

Šių metų birželio 29 d. Europos pramonės atstovai kartu su CEN ir CENELEC ėmėsi formuoti skaitmeninės transformacijos planą. CEN ir CENELEC kartu su pramonės atstovais surengė interaktyvų seminarą, kurio metu siekta identifikuoti skaitmeninės transformacijos dabartinę padėtį ir iššūkius energetikos, gamybos ir transporto srityse; išskirti poreikius ir prioritetus; apibrėžti standartų spragas ir standartizacijos sprendimus, siekiant iki galo įgyvendinti skaitmeninę transformaciją.

Plačiau
Liepos 1 d. – nauja elektroninė Lietuvos standartų parduotuvė

Nuo liepos 1d. pradės veikti nauja Lietuvos standartizacijos departamento elektroninė parduotuvė, kurioje bus sudaryta galimybė greitai ir patogiai įsigyti tiek elektronines, tiek popierines standartų versijas. Registruoti klientai galės užsisakyti ir standarto skaitymo paslaugą už 1 eurą. Skaitymo trukmė – 24 val.

Plačiau
Paskelbta metinė ETSI ataskaita

ETSI paskelbė savo metinę veiklos ataskaitą, kurioje išsamiai pristatoma 2015 metais Europos telekomunikacijų standartų instituto vykdyta veikla, susijusi su skirtingomis veiklos sritimis: apsauga, viešuoju saugumu, transportu, elektroniniais tinklais, ryšio priemonėmis, informacinėmis ir ryšių technologijomis ir kt. 

Plačiau
Pasirodė naujas CEN-CENELEC žurnalo „Connect“ numeris

Birželio mėnesį CEN-CENELEC išleido naująjį „Connect“ numerį. Žurnale pateikiami interviu su naujuoju CENELEC prezidentu Bernhard Thies ir IEC pirmininko pavaduotoju bei valdybos pirmininku James Matthews. Pristatomi atlikti darbai, buvę ir būsimi renginiai. Į leidinį taip pat įtraukta ir specialioji ataskaita „Žiedinė ekonomika“, aptariami nauji išleisti standartai bei sudaryti technikos komitetai.

Plačiau
Archyvas