Į pradžią |   Apie departamentą |   Veikla |   Leidiniai ir paslaugos |   El. parduotuvė/Katalogas |   Struktūra  Paieška 

0LST biuletenis0
0Vieno langelio principu teikiamos paslaugos0
0Terminų duomenų bazė0
0Mokymai0
0Sertifikavimas0
0Biblioteka0
0Standartų ir kitų leidinių platinimas0
0Užklausų tarnyba0

               

Kontaktai:

T. Kosciuškos g. 30, LT-01100 Vilnius
Telefonas (8 5)  270 9360
El. paštas lstboard@lsd.lt
Kodas 188640467

Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre.

Vieno langelio principu Lietuvos Respublikos piliečius ir kitus asmenis aptarnauja ir informaciją teikia referentė Odeta Sadauskienė, tel. (8 5)  270 9360

 

Sertifikavimas

Siekdami užtikrinti teikiamos informacijos tikslumą, prašome vadybos sistemų sertifikavimo įstaigų nuolat teikti Lietuvos standartizacijos departamentui informaciją apie Lietuvoje sertifikuotas vadybos sistemas ir apie vadybos sistemų sertifikatų galiojimo sustabdymą ir (arba) panaikinimą. Taip pat prašome Lietuvos įmonių, kurias sertifikavo užsienio vadybos sistemų sertifikavimo įstaigos, pateikti sertifikatų kopijas.

Informacija apie sertifikuotas vadybos sistemas (sertifikavimo įstaigų pateikti duomenys):

  • sertifikuotos kokybės vadybos sistemos (2015 02 01) (Adobe Reader)
  • sertifikuotos aplinkos vadybos sistemos (2015 02 01) (Adobe Reader)
  • kitos sertifikuotos vadybos sistemos (2015 02 01) (Adobe Reader)
  • sertifikuotos darbuotojų saugos ir sveikatos vadybos sistemos (2015 02 01) (Adobe Reader)

Sričių klasifikatorius (Adobe Reader)

PASTABA Už išduotų sertifikatų galiojimą atsako sertifikavimo įstaigos.

 

Sertifikavimo paslaugos

Viešoji įstaiga LST Sert (VšĮ LST Sert), įsteigta Lietuvos standartizacijos departamento prie Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos direktoriaus 2004 m. gruodžio 10 d. įsakymu Nr. V-78, tęsia Lietuvos standartizacijos departamento Sertifikacijos skyriaus (LST Sert), įsteigto 1999-11-15, funkcijas.

Nacionalinis akreditacijos biuras akreditavo VŠĮ LST Sert sertifikuoti vadybos sistemas (Akreditavimo pažymėjimas Nr. LA.04.001).

LST Sert veikla:

Vadybos sistemų sertifikavimas. Mokymas

LST Sert svetainė