Į pradžią |   Apie departamentą |   Veikla |   Leidiniai ir paslaugos |   Katalogas |   El. parduotuvė  Struktūra  Paieška 

0Veikla0
0Nuostatai0
0Planavimo dokumentai0
0Veiklos sritys0
0Reglamentas (ES) Nr. 1025/20120
0Valstybės tarnautojų veiklos uždaviniai0
0Darbo užmokestis0
0Viešieji pirkimai0
0Ataskaitos0
0Narystė ir bendradarbiavimas0
0Technikos komitetai0
0Laikinosios darbo grupės0
0Elektroninis komitetas (Livelink)0
0Informacija apie standartus0
0Standartų rengėjams0
0Pamatiniai Lietuvos standartai0
0Lietuvos standartų programa0
0Standartų projektai0
0Aplinkos aspektai standartizacijoje0
0Informacija apie techninius reglamentus0
0Vadovų darbotvarkės0
0Kovos su korupcija priemonės0

               

Kontaktai:

T. Kosciuškos g. 30, LT-01100 Vilnius
Telefonas (8 5)  270 9360
Faksas (8 5)  212 6252
El. paštas lstboard@lsd.lt
Kodas 188640467

Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre.

Vieno langelio principu Lietuvos Respublikos piliečius ir kitus asmenis aptarnauja ir informaciją teikia referentė Odeta Sadauskienė, tel. (8 5)  270 9360

 

TK 36 „Aplinkos apsauga“ išleisti standartai

Puslapiai: |1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|

CEN/TR 14742:2006Dumblo apibūdinimas. Laboratorinis cheminis (dumblo) kondicionavimas
CEN/TR 15018:2005
CEN/TR 15126:2005
CEN/TR 15175:2006
CEN/TR 15214-1:2006
CEN/TR 15214-2:2006
CEN/TR 15214-3:2006
CEN/TR 15215-1:2006
CEN/TR 15215-2:2006
CEN/TR 15215-3:2006
CEN/TR 15252:2006
CEN/TR 15463:2007Dumblo apibūdinimas. Fizikinė konsistencija. Tiksotropinė ir štabeliavimo elgsena
CEN/TR 15473:2007Dumblo apibūdinimas. Gera dumblo džiovinimo praktika
CEN/TR 15584:2007
CEN/TR 15809:2008
CEN/TR 15983:2010
CEN/TR 16110:2010
CEN/TR 16130:2011
CEN/TR 16151:2011
CEN/TR 16176:2011
CEN/TR 16184:2011
CEN/TR 16363:2012Atliekų apibūdinimas. Kinetinis tyrimas rūgšties susidarymo iš sulfidinių kasybos pramonės atliekų potencialui įvertinti
CEN/TR 16365:2012Atliekų apibūdinimaas. Kasybos pramonės atliekų ėminių ėmimas
CEN/TR 16376:2012Atliekų apibūdinimas. Išsamūs nurodymai kasybos pramonės atliekoms apibūdinti
CEN/TR 16456:2013
CEN/TR 16596:2013
CR 13097:2001
CR 13714:2001
CR 13767:2001
CR 13768:2001
CR 14377:2002
LST 1662:2000Dumblo panaudojimo ir šalinimo būdų išsaugojimas ir plėtra. Rekomendacijos (CR 13846:2000)
LST CEN ISO/TR 15462:2011Vandens kokybė. Biologinio skaidumo tyrimų parinkimas (ISO/TR 15462:2006)
LST CEN ISO/TS 14067:2014Šiltnamio efektą sukeliančios dujos. Produktų anglies pėdsakas. Kiekybinio nustatymo ir duomenų mainų reikalavimai ir gairės (ISO/TS 14067:2013)
LST CEN/TR 13097:2012Dumblo apibūdinimas. Gera dumblo naudojimo žemės ūkyje praktika
LST CEN/TR 13767:2004Dumblo apibūdinimas. Gera rūšiuoto ir nerūšiuoto, su tepalais ir be tepalų dumblo deginimo praktika
LST CEN/TR 13768:2004Dumblo apibūdinimas. Gera dumblo ir buitinių atliekų sujungtojo deginimo praktika
LST CEN/TR 13983:2004Dumblo apibūdinimas. Gera dumblo naudojimo dirvožemiui rekultivuoti praktika
LST CEN/TR 14589:2004Atliekų apibūdinimas. Naujausi dokumentai. Kietose matricose chromo VI nustatymo aprašas
LST CEN/TR 15310-1:2007Atliekų apibūdinimas. Atliekų ėminių ėmimas. 1 dalis. Įvairiomis sąlygomis ėminių ėmimo kriterijų parinkimo ir taikymo vadovas
LST CEN/TR 15310-2:2007Atliekų apibūdinimas. Atliekų ėminių ėmimas. 2 dalis. Ėminių ėmimo būdų vadovas
LST CEN/TR 15310-3:2007Atliekų apibūdinimas. Atliekų ėminių ėmimas. 3 dalis. Natūralioje aplinkoje imamų poėminių ėmimo procedūrų vadovas
LST CEN/TR 15310-4:2007Atliekų apibūdinimas. Atliekų ėminių ėmimas. 4 dalis. Ėminių pakavimo, laikymo, konservavimo, vežimo ir tiekimo procedūrų vadovas
LST CEN/TR 15310-5:2007Atliekų apibūdinimas. Atliekų ėminių ėmimas. 5 dalis. Ėminių ėmimo plano parengimo vadovas
LST CEN/TR 15522-1:2008Išsiliejusios naftos identifikavimas. Vandenyje pasklidusi nafta ir jos produktai.1 dalis. Ėminių ėmimas
LST CEN/TR 15522-2:2012Išsiliejusios naftos identifikavimas. Vandenyje pasklidusi nafta ir jos produktai. 2 dalis. Analizės metodika ir rezultatų aiškinimas, pagrįstas dujų chromatografija su liepsninės jonizacijos aptikimu (GC-FID) ir mažos skyros dujų chromatografija su atrankiuoju masės aptikimu (GC-MS)
LST CEN/TR 16243:2011Aplinkos oro kokybė. Elementinės anglies (EC) ir organinės anglies (OC), nusėdusios ant filtrų, matavimo vadovas
LST CEN/TR 16269:2012Aplinkos oras. Anijonų ir katijonų PM2,5 frakcijoje matavimo vadovas
LST CEN/TS 13714:2013Dumblo apibūdinimas. Dumblo tvarkyba, susijusi su jo naudojimu arba šalinimu
LST CEN/TS 14243:2010Medžiagos, pagamintos iš naudotų padangų. Kategorijų, pagrįstų matmenimis ir priemaišomis, aprašas bei matmenų ir priemaišų nustatymo metodai

Puslapiai: |1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|